Українська література - статті та реферати

Давні українські поетики

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Ізборник 1073 — стаття георгія хировоска «про образи» - містить інтерпретацію 27 поетичних категорій6 метафора, метонімія, пор-ня, символ. Статтю називають першою руською поетикою.

Поява поетик в Україні пов'язана з виникненням шкільної освіти. Спершу елементи поетики включалися до підручників з граматики. Так, розділ «О метрик» ввійшов до «Граматики словенської» Лаврентія Зизанія (1596), розділ «О степенях стихотворенья» — до «ГрамматЬки словенския» Мелетія Смотрицького (1618; 1619); є відомості про правила версифікації у «Граматики або письмена языка словенскаго...». Збереглося кілька поетик XVII ст., серед них — 1671 p., «Fons Castalius» (1685), 1687 p., «Leo Roxolanus» (1693), «Lyra» (1696); поетика «Liber artis poeticae...» (1637) вважається загубленою. Поетик iз XVIII ст. збереглося більше. Як правило, вci приклади бралися з латиномовних текстів. В окремих випадках за приклад правили польськомовні зразки. Досі вважалося, що давні українські поетики XVII—XVIII століть, які дійшли до нас у численних рукописах (їx налічується близько тридцяти), були специфічними курсами літературознавства, що вивчалися в навчальних закладах тієї доби, зокрема в Києво-Могилянській колегії (пізніше — академії), братських школах, колегіумах.

Професор Києво-Могилянської академії Митрофан Довгалевський залишив нащадкам чудову перлину давньоукраїнської і світової поетичної культури — твір «Сад поетичний».

Вперше перекладена на українську мову і видана в пропонованій серії, «Поетика» М. Довгалевського являє собою визначну пам’ятку естетичної думки України XVII-XVIII століть. Автор узагальнив те, що до нього було зроблено в галузі знань про літературу, про природу, призначення і функції мистецтва, про роди і види поетичних творів, поетичну мову, стиль тощо. Курс поетики М. Довгалевського до певної міри становить напівенциклопедичне зведення відомостей про давню українську науку поезії, яка безпосередньо впливала на естетичну практику.

В «Саду поетичному» сучасний читач знайде не тільки важливі теоретичні положення давньої поетики, але й цікаві зразки поетичного мистецтва багатьох авторів, особливо античних.

Книга має також велике пізнавальне значення, вона дає уявлення про той обсяг знань з галузі поетики і риторики, що їх здобували вихованці Київської академії.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.