Всі публікації щодо:
Карпенко-Карий Іван

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр - 2018

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Мета (формувати компетентності): предметні: вдосконалення вмінь учнів писати твори-роздуми на основі систематизованих та узагальнених знань про театр корифеїв та творчість І. Карпенка-Карого; ключові: уміння вчитися: розвиток творчих здібностей учнів, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, наводити відповідні аргументи; загальнокультурну: розвиток логічного мислення, пам'яті, прищеплення інтересу до наслідків власної праці; громадянську: виховання почуття пошани до творчості І. Карпенка-Карого, культурного минулого рідного краю.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцопитування

✵ Які враження охоплювали вас під час вивчення творчості І. Карпенка-Карого? Дослідіть, як автор ставився до своїх героїв. Висловіть власні припущення.

✵ Як життєвий і творчий шлях Карпенка-Карого пов’язаний з театром корифеїв?

✵ Що необхідно знати, вміти та практично застосовувати під час написання письмової роботи? Який матеріал при цьому слід використовувати?

✵ Що характерно для твору-роздуму?

2. Емоційна налаштованість учнів на виконання роботи

Мікрофон: «Я бажаю…». «Я впевнений…». «Я зможу виконати роботу, оскільки…».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ІV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Міні-підготовка до написання твору-роздуму

1.1. Вступне слово вчителя.

Що таке твір? Це неповторна індивідуальність людини, її мислення, творче натхнення. Кожний має право висловити власне бажання, судження щодо теми роботи. Написати твір — значить мати можливість глибоко пройнятися його темою, виважено і ґрунтовно надати вичерпне своє бачення проблеми, спираючись на знання життєвої долі митця, його героїв.

Тож викладаючи свої думки у письмовій формі, пам’ятайте, що вони не претендують на вичерпне трактування теми, висловлюйте суб’єктивну думку. Нехай цей вид діяльності принесе вам насолоду, гарний настрій і бажання творити цікаве, корисне і піднесене.

1.2. Поради щодо написання твору.

Перш ніж розпочати написання твору, ви маєте визначити і розкрити проблему, що випливає з його заголовку. Це й буде змістом твору. Зазвичай у вступі вказано час написання художнього твору, відбувається знайомство з особистістю автора, з його позицією в оцінці подій і фактів, про які ви довідуєтеся з твору.

Основна частина — це безпосереднє розкриття теми. Не слід забувати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення ваша повинна розвиватися від конкретної деталі до узагальнення, або навпаки — від загального до конкретного. Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скорочувати основну частину, оскільки тоді розкриття теми твору не буде достатнім. Твір написано. Слід повернутися до заголовка та уважно перечитати зміст. Треба пам’ятати, що письмова робота вимагає орфографічної грамотності, дотримання правил пунктуації, стилістичної вправності. Письмова робота повинна відповідати таким вимогам: глибока змістовність, самостійність аналізу, глибоке розкриття теми, емоційність і стислість, образність вислову, оригінальність, стилістична довершеність, лексичне багатство, орфографічна і пунктуаційна грамотність, логічні висновки, охайність.

1.3. Методичні рекомендації. «Елементи роздуму у творі».

✵ Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Доречним є застосування мовних конструкцій на зразок «Я вважаю…». «На мою думку…». «Я підтримую…». «Уважаю…». «Я погоджуюся…». «Мені здається…». «Переконаний…». «Я не підтримую…». «Я хочу спростувати…». «Я не погоджуюся…». «Хочу піддати сумніву…». «Як на мене, то…». «З одного боку…, а з іншого…». тощо.

✵ Проілюструйте тезу необхідними доказами (аргументами). Пропонується використовувати мовні конструкції на зразок «тому що». «це доводить». «підтвердженням цього є». «це засвідчує». «свідченням цього є». «доказом цього може бути». тощо.

✵ З’ясуйте послідовність наведених аргументів.

✵ Наведіть переконливі приклади з художнього твору, факти з життя його автора. Рекомендується використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…». «прикладом може слугувати…». «яскравим прикладом цього може слугувати.». «не можна не згадати.». тощо.

✵ Звертайте увагу на логічність і послідовність викладу думок, дотримуйтесь причиново-наслідкових зв’язків у роботі. Структуруйте твір за абзацами. Використовуйте мовні кліше, слова- скріпи, що оформлюють текст, типу «по-перше». «по-друге». «з цього випливає». «як було зазначено». «повертаючись до думки». «як можна побачити». тощо.

✵ Зробіть висновок. Він повинен відповідати тезі, висловленої учнем (її перефразовано або повторено), й органічно випливати з аргументів і прикладів. По закінченню твору можна використати мовні конструкції на зразок «отже». «таким чином». «можна зробити висновок». «висновком може слугувати». тощо.

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору-роздуму

✵ Дворянство як міф про краще життя (За комедією Карпенка-Карого «Мартин Боруля».)

✵ Образ Мартина Борулі комічний чи трагічний?

✵ «Сцена — мій кумир, театр — священний храм для мене». (діяльність театру корифеїв).

✵ Значення театру корифеїв для розвитку українського драматичного мистецтва.

2. Написання учнями твору

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Заключна бесіда

✵ Яку тему ви обрали? Чому?

✵ Яку тему твору запропонували б самі?

✵ З яким настроєм ви писали роботу?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Івана Франка.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.