Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). II СЕМЕСТР

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Дата

ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

66-67

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Імпресіонізм


68

Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського — від реалізму до модернізму

Новела


69-70

«Intermezzo» — яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя — від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу — його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб’єктивне бачення себе та навколишнього світу

Імпресіонізм


71

Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя

Імпресіонізм, психологізм, модернізм, автобіографічна

основа.


72

Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби. Поетика імпресіонізму у повісті. Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі

Імпресіонізм, психологізм, модернізм, новела, образи-символи


73

«Тіні забутих предків» : «Весь світ був як казка повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (М. Коцюбинський). Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів

Імпресіонізм


74

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті

Імпресіонізм


75

Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення

Імпресіонізм


76

Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. «Тіні забутих предків» і українське «поетичне кіно». Екранізація повісті. Творча особистість Сергія Параджанова та Івана Миколайчука

Імпресіонізм


77

читацький практикум. Імпресіоністичний твір. «Ключі» до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір)

Імпресіонізм


78

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

Модернізм, імпресіонізм


79

Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського

Імпресіонізм, психологічний художній твір


НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

80

Неоромантизм як заперечення прози «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю.

Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів)

Неоромантизм


81

Читацький практикум. Неоромантичний твір. «Ключі» до прочитання. Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним82

Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман)

Модернізм


83-84

Тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в новелі «Valse melancolique». Жінка як взірець нового типу героя.

Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти

Модернізм


85

Особливості композиції та образно- символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ

Модернізм


86

«Людина» — перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища

Повість, неоромантизм


87

Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора. О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

Повторення поняття «пейзаж»


88

Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва»

Повторення поняття «пейзаж»


89

Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської

Неоромантизм, модернізм


90

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Біографія письменника, актуальність творчості письменника, світогляд


91-92

Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки — сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя

Неоромантизм та його ознаки (повторення та поглиблення поняття), вітаїзм


93

Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови

Художнє читання, символічність, романтичний образ, контраст, афористичність, актуальність твору, романтичний образ


94

Громадянська лірика. Урок виразного читання віршів Лесі Українки

Художнє читання


95

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…» ). Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки

Художні засоби, афористичність мови, актуальність твору, поетичний стиль, ритміка, строфіка вірша


96

Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів. Єдність трьох світів — композиційна особливість «Лісової пісні». Єдність трьох світів — композиційна особливість «Лісової пісні»

Драма-феєрія


97

Романтично-міфологічний образ Мавки

Романтичний образ, міфологічний образ


98

Роздвоєність душі Лукаша

Образ-персонаж (повторення)


99

Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша

Образ-персонаж


100

«Кассандра» — новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри — античної віщунки

Драматична поема


101

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору — наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі

Драматична поема, конфлікт (повторення)


102

Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури

Драматична поема, конфлікт (повторення)


103

читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

Оригінал та переклад, запозичення світових сюжетів


104

Позакласне читання. Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Драматична поема


105-106

Класний контрольний твір (письмово)

Модернізм, неоромантизм, драма-феєрія, ліричний цикл, ліричний герой, драма


107

Література рідного краю. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя. Використання антитези в однойменному вірші зі збірки

Неоромантизм

(повторення)


108

Контрольна робота за творчістю Лесі УкраїнкиСИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

109-110

Символізм як вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний). Философська основа (оглядово). Ж. Мореас, «Маніфест символізму» (1886). Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми

Символ (повторення), символізм


111

Біографія Володимира Винниченка

Біографія письменника


112

Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора

Новела, імпресіонізм


113-114

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції

Повторення понять «імпресіонізм», «новела»; символ, художній образ


115

Поетична спадщина П. Тичини — одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики

Символізм (повторення)


116-117

Збірка «Сонячні кларнети» — подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети». Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі»

Символізм


118

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження

Символізм


119

«Пам’яті тридцяти» — збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору

Символізм


120

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово)

Символізм


121-122

Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора

Поема-симфонія


123

Зв’язне мовлення. Усний твір на літературну тему124

Контрольна роботаТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

125

Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця

Історичний роман


126

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа — як «золота доба» Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії

Історичний роман


127

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі

Поняття хронотопу


128

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою129

Ісмаїл Гаспринський. «Арслан киз» («Дівчина-левиця» ). Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм

Біографія письменника (повторення) Історичне оповідання


130

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця» ) як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу

Історичне оповідання


131

Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана — головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі

Образ-персонаж (повторення)


132

Головний конфлікт оповідання; новаторство і значення творчості І. Гаспринського для культурного і суспільного життя кримськотатарського народу

Конфлікт (повторення)


133

Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського134-135

Література рідного краю. Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви («Ти увійшла нечутно, як русалка» ). Майстер ліричної мініатюри «У рідній моїй стороні…»

Лірична мініатюра, міф, казкові мотиви (повторення)


136-137

Урок зв’язного мовлення. (Усно) Пам’ятник улюбленому персонажеві138-139

Повторення та узагальнення вивченого у 10 класі

Літературні напрями


140

Підсумковий урок

Сенкан, виразне читання, дискусія, твір-роздум (повторення)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.