Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

ЛІТЕРАТУРА

1. Бандура О. М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури. — К. : Рад. школа, 1984. — 166 с.

2. Бабій Ф. Про назву твору «Лісова пісня». та імена персонажів // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 22-26.

3. Білецький О. Микола Вороний: критико-біографічний нарис // Микола Вороний. Поезії. — К., 1929.

4. Борщевський В. М, Крижанівський С. А., Хропко П. П. Українська література. — Київ.

5. Горобець В. За прекрасну мову й велику літературу // Укр. мова й л-ра в шк. — 1989. — № 11. — С. 59-62.

6. Гузар З. П. Вивчення творчості Ольги Кобилянської: Посібник для вчителів. — К. : Рад. школа, 1978. — 103 с.

7. Давидюк В. Позатекстова міфологічна символіка «Лісової пісні». // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 6-9.

8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ — поч. ХХ ст. — Львів, 1999.

9. Дятленко Тетяна. Особливості вивчення теоретико-літературних понять на уроках української літератури в старших класах (на матеріалі поняття «пейзаж». // Українська мова та література в школі. — 2004. — № 6.

10. Дуб Р. Й, Поліщук В. М. Вивчення творчості Степана Васильченка: Посібник для вчителів. — К. : Рад. школа, 1884. — 96 с.

11. Жулинський М. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття // Записки наук. товариства імені Т. Шевченка. Праці філолог. секції. — Львів, 1992.

12. Єфремов С. Історія українського письменства: У 2 т. — Т. 1. — К., 1924.

13. Ільницький М. Від «Молодої Музи до «Празької школи». — Львів, 1996.

14. Історія української літератури 2-ї половини 19 ст. / Під ред. проф. Поважної В. М. — К., 1979. — С. 259-270.

15. Історія української літератури: У 2 т. — Т. 1. — К., 1987. — С. 389-390.

16. Історія української літератури. Кінець ХІХ — початок ХХ століття. — 2-ге вид. — К. : Вища школа, 1978.

17. Калениченко Н. Л. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість. — К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1956. — 272 с.

18. Колесник П. Микола Вороний: До 100-річчя з дня народження поета // Українська мова і література в школі. — 1978. — № 2.

19. Концепція літературної освіти / Волошина Н. й., Пасічник Є. А. та ін. — К. : ВІПОЛ, 1993. — 74 с.

20. Косогова О. О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури. — Х. : Веста: Видавництво «Ранок». 2008. — 144 с.

21. Коцюбинська М. Михайло Коцюбинський — сьогоднішніми очима // Коцюбинський М. Хвала життю. — К., 1991. — С. 5-52.

22. Кузнецов Ю. Б., Орлик П. І. Слідами феї Моргани. Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі : Посібник для вчителя. — К. : Рад. школа, 1990. — 208 с.

23. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника // Дивослово. — 1995. — № 5-6.

24. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. — К. : Рад. школа, 1971.

25. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К. : ВЦ «Академія». 1997. — С. 77.

26. Логвин Г. Коцюбинський і імпресіонізм // Дивослово. — 1996. — № 10. — С. 17-19.

27. Ломонос Є. О. Вивчення творчості Лесі Українки : Посібник для вчителя. — К. : Рад. школа, 1987. — 208 с.

28. Матеріали до вивчення історії української літератури в п’яти то мах. Т. IV / Упорядкувала Жук Н. Й. — К. : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа». 1961. — 506 с.

29. Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен / Л. Миколаєнко // Український культурологічний альманах. Хроніка-2000. Україна: філософський спадок століть (ч. 1). — № 37-38. — К., 2000. — С. 28-43.

30. Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість, — К., 1994.

31. Нові імена в програмі з української літератури : Посібник для вчителя / Упор. В. Я. Неділько. — К. : Освіта, 1993. — 351 с.

32. Нетрадиційні уроки [Електронний ресурс]. — Режим доступу до статті: konserq. ucoz. ua.

33. Овдійчук Лілія. «Солодке щастя зречень». Образ жінки-митця в українській літературі / Овдійчук Лілія // Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 3. — С. 20-22.

34. Павличко С. Теорія літератури: Проблема дискурсу. — К. : Основи, 2002.

35. Павличко С. Дискурс модернізму в українській Літературі. — К, 1997.

36. Проценко І. М. Вивчення творчості Василя Стефаника : Посібник для вчителів. — К. : Рад. школа, 1979. — 112 с.

37. Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика: Навчальний посібник / І. В. Малафіїк. — К. : Кондор, 2009. — 406 с.

38. Сайченко Л, Кислий Ф. Микола Вороний // Нові імена в програмі з української літератури. — К., 1993.

39. Скоморовська Н. Богдан Лепкий «Мотря». // Українська мова та література. — 2006. — № 6-8 (454- 455). — С. 41-44.

40. Ткачук М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття : основні тенденції розвитку й естетична стратегія. — Тернопіль, 1998.

41. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська [та ін. ]; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. — К. : Освіта, 2010. — 416 с.

42. Українська літературна енциклопедія. — К., 1998. — С. 117.

43. Усі українські письменники та їхні твори. 10 клас. — Х. : Веста: Видавництво «Ранок». 2008. — 336 с.

44. Фасоля А. Творчість Богдана Лепкого в школі // Дивослово. — 1995. — № 2. — С. 54-62.

45. Хропко Петро. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — 6-те вид. — К. : Школяр, 2005. — 528 с.

46. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово. Хрестоматія. — К., 1994.

47. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Тернопіль, 1994.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.