Усі уроки української літератури 11 клас І семестр - А. М. Гричина 2019

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 клас. І семестр

№ з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Українська література 1920-1930 рр.

1

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки


ТЛ: «розстріляне відродження»

2

Літературний авангард (оглядово). Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поети-футуристи. М. Семенко — сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістовна новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»)Поетичне самовираження

3

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних» тем, культура віршування, потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму


ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення)

4

Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»


ТЛ: кларнетизм

Напам'ять:

1 поезія на вибір

5

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам'яті тридцяти»). Поезія «Одчиняйте двері…»6

Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики Є. Плужника («Для вас, історики майбутні…»)


ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя

7

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… а човен — як срібний птах!..», «Річний пісок…»)


Напам'ять:

1 поезія на вибір

8

Київські неокласики. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М. Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство9

Сонети «Солодкий світ!..», «У теплі дні збирання винограду» — вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів10

Контрольна робота № 1

Тестування, відповіді на питанняПрозове розмаїття

11

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (М. Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр.12

«Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком13

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Ю. Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» — зразок соцреалізму14

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського


ТЛ: художній час і простір, умовність

15

Розвиток мовлення № 1 (усно)

Усний міні-твір. Висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів16

Валер'ян Підмогильний. Шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач


ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність

17

Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретований на національному матеріалі в романі «Місто»18

Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому


ТЛ: урбаністичний роман

19

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті рр. Усмішка «Моя автобіографія», «Письменники»


ТЛ: усмішка

20

Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні («Сом»). Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів'я та приказки в усмішках21

Розвиток мовлення № 2 (письмово)

Написання гуморески22

Контрольна робота № 2

Тестування, відповіді на питанняМодерна драматургія

23

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми в п'єсах24

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя)


ТЛ: сатирична комедія

25

Сатиричне викриття бездуховності обивателів, котрі зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси в наш часПерлини західноукраїнської літератури

26

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» — нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»). Роздуми над поезією Б. -І. Антонича


ТЛ: міфологізм, асоціативність

Напам'ять:

1 вірш (на вибір)

27

Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. «Поза межами болю» — поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією


ТЛ: поема у прозі

28

Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всео-хопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, коментування їх29

Контрольна робота № 3 Контрольний класний твір (есе)30

Позакласне читання № 1

Улас Самчук «Марія»31

Література рідного краю № 1

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами32

Підготовка до ЗНО. Виконання тестових завдань (на розсуд учителя)

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.