Усі уроки української літератури 11 клас І семестр - А. М. Гричина 2019Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 клас. І семестр

Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 1 - Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

Урок № 2 - Літературний авангард (оглядово). Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поети-футуристи М. Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістовна новизна, ламання класичної форми («бажання», «місто», «запрошення»)

Урок № 3 - Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму

Урок № 4 - Феномен кларнетизму. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Сонячні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Урок № 5 - Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам'яті тридцяти»). Поезія «Одчиняйте двері»

Урок № 6 - Євген Плужник. Один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Євген Плужник «Для вас, історики майбутні…»

Урок № 7 - Євген Плужник. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… А човен – як срібний птах!..», «Річний пісок…»

Урок № 8 - Київські неокласики. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М. Рильського. Філософічність, афористичність його лірики, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство

Урок № 9 - М. Рильський. Захоплення красою і величчю світу («Солодкий світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання винограду» - вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів, звернення до античних образів

Урок № 10 - Контрольна робота № 1. «Українська література 1920-1930-х рр. Поезія». Тестування

Прозове розмаїття

Урок № 11 - Жанрово-стильове різномаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у вапліте, у проведенні дискусії 1925-1928-х рр

Урок № 12 - «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов'язком

Урок № 13 - Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія нвціонально-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» - зразок соцреалізму

Урок № 14 - Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи міста, моря. Моральні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів

Урок № 16 - Валер'ян Підмогильний. Шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач

Урок № 17 - Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретований на національному матеріалі, в романі В. Підмогильного «Місто»

Урок № 18 - Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому

Урок № 19 - Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті р. Усмішка «Моя автобіографія», «Письменники»

Урок № 20 - Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні («Сом»). Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів'я та приказки в усмішках

Урок № 21 - Розвиток мовлення № 2. Написання гуморески

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання

Модерна драматургія

Урок № 23 - Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «Корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах

Урок № 24 - Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчування національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя)

Урок № 25 - Сатиричне викриття бездуховності обивателів, котрі зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п'єси «Мина Мазайло» в наш час

Перлини західноукраїнської літератури

Урок № 26 - Перлини західноукраїнської літератури. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» - нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження, поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»), роздуми над поезією Б. -І. Антонича

Урок № 27 - Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал першої світової війни як предмет художнього узагальнення. «Поза межами болю» - поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги над матерією

Урок № 28-29 - Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі «Поза межами болю», його вселюдська значимість і всеохопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, їх коментування

Урок № 30 - Контрольна робота № 3. Контрольний твір (есе) за доробком М. Куліша, Б. -І. Антонича, О. Турянського

Урок № 31 - Позакласне читання № 1. Улас Самчук. Роман-спалах «Марія»

Урок № 32 - Література рідного краю № 1. Ольга Борисівна Чорна. Інтимна лірикаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.