Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 клас. ІІ семестр

№ з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

«Під чужим небом». Еміграційна література

33

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця34

Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» — ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків35

Іван Багряний (І. Лозов'ягін). Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення


ТЛ: пригодницький роман

36

Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин37

Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу38

Розвиток мовлення № 3 (усно). Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції як вияву європейськості. Міні-твір «Григорій Многогрішний — уособлення сили української людини»Воєнне лихоліття. Українська література 1940 — 1950 рр.

39

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»)


ТЛ: кіноповість, публіцистичність

40

Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби — «Щоденник». Національні та загальнолюдські проблеми. Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особис-тісного, виражального начала з публіцистикою41

Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді42

Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті43

Олесь Гончар Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О. Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень»44

Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі


ТЛ: новела (поглиблено)

45

Контрольна робота № 4. Контрольний класний твір (есе)Літературне «шістдесятництво»

46

Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна47

Василь Симоненко — «витязь молодої української поезії». Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я…»)


ТЛ: віршові розміри (повторення)

48

Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами49

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за тобою.»)50

Іван Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця


ТЛ: балада (повторення)

51

Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс». Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем


Напам'ять:

1 вірш поета-шістдесятника (на вибір)

52

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі «Три зозулі з поклоном»53

Образ любові як утілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу.

Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї


ТЛ: художня деталь (поглиблено)

54

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать» — ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві55

«Хай буде легко дотиком пера.», «Недумано, негадано…» — інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон.»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою.

Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв'язок із античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне


Напам'ять:

1 вірш (на вибір)

56

Позакласне читання № 2

Інтимна лірика Ліни Костенко57

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай»


ТЛ: роман у віршах

58

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини59

Розвиток мовлення № 4 (письмово)

Портретний нарис про Марусю Чурай60

Контрольна робота № 5

Тестування, відповіді на питанняСтоїчна українська поезія

61

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи)


Напам'ять:

1 вірш (на вибір)

62

Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу63

Література рідного краю № 2. Ознайомлення із життям та творчістю письменників-земляківСучасна українська література

64-65

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З'ява нового літературного покоління. Поезія: І. Римарук («Обнови»), Ю. Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О. Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О. Ірванець («До французького шансоньє»), С. Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»). Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем


ТЛ: постмодернізм; література елітарна, масова

66

Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток)67-68

Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («Shevchenko is OK»), В. Діброва («Андріївський узвіз»), Я. Мельник («Далекий простір»)69

Контрольна робота № 6. Письмова робота70

Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.