Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 клас. ІІ семестр

«Під чужим небом». Еміграційна література

Урок № 33 - Література письменників-емігрантів. «Празька школа». Українські поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця

Урок № 34 - Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…». Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…». – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбувати свій час для нащадків

Урок № 35 - Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця, його громадянська позиція. «Тигроголови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення

Урок № 36 - Іван Багряний «Тигроголови». Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин

Урок № 37 - Символіка «Тигролови» роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу

Урок № 38 - Розвиток мовлення № 3 (усно). Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції як вияву європейськості. Міні-твір «Григорій Многогрішний - уособлення сили української людини»

Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Урок № 39 - Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко - відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»)

Урок № 40 - «Щоденник» - джерело вивчення історії життя письменника, трагічної доби. Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного виражального начала з публіцистикою

Урок № 41 - Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді

Урок № 42 - Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті

Урок № 43 - Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О. Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиція в духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри камень»

Урок № 44 - Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливості оповіді, роль кольорової гами в новелі «Моди Камень»

Урок № 45 - Контрольна робота № 3. Контрольний класний твір (есе) за доробком Є. Маланюка, I. Багряного, О. Довженка, О. Гончара

Літературне шістдесятництво

Урок № 46 - Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна

Урок № 47 - Василь Симоненко - «витязь молодої української поезії». Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному світі, її самодостатність («Я»)

Урок № 48 - Інтимна лірика Василя Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами

Урок № 49 - Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за тобою…»)

Урок № 50 - Іван Драч – невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця

Урок № 51 - Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика збірки «Цю жінку я люблю». «У синьому небі я висіяв ліс». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем

Урок № 52 - Григір Тютюнник - «один з найвидатніших наших новелістів»

Урок № 53 - «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу

Урок № 54 - Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать…» - ліричний роздум про призначення слова в житті людини, суть мистецтва

Урок № 55 - «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, Негадано…» - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон просідає свій трон»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв'язок з античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне

Урок № 56 - Позакласне читання № 2. «Як не любов, то що то бути може? А як любов, то що таке вона?» Інтимна лірика Ліни Костенко. Жіночий погляд на кохання

Урок № 57 - Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»

Урок № 58 - Духовне життя крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми твору «Маруся Чурай» - митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

Урок № 59 - Розвиток мовлення № 4 (письмово). Портретний нарис «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Урок № 60 - Контрольна робота № 5. Тестування творчість «шістдесятників»

Стоїчна українська поезія

Урок № 61 - Стоїчна українська поезія. Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтленого духу тоталітарної системи)

Урок № 62 - Узагальненні образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса - зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу

Урок № 63 - Література рідного краю № 2. Володимир Якович Гребенюк - поет, музикант, композитор, аранжувальник, гуморист

Сучасна українська література

Уроки № 64-65 - Істрико-культурна ситуація наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З'ява нового літературного покоління. Поезія: І. Римарук («Обнови»), Ю. Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О. Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О. Ірванець («До французького шансоньє»), С. Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»). Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем

Уроки № 66-67 - Література елітарна, вишукана, високохудожня. Літрература масова, популярна (її інтенсивний розвиток)

Урок № 68 - Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («Shevchenko iS ok»)

Урок № 69 - Контрольна робота - життя і творчість В. Стуса

Урок № 70 - Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)