Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 37 - Символіка «Тигролови» роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу
«Під чужим небом». Еміграційна література

Всі публікації щодо:
Багряний Іван

Мета (формувати компетентності): предметні: характеристика символічних образів роману; навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного в тексті; ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності уміння систематизувати здобуті знання; комунікативну: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до почуттів і думок оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію і систематизувати здобуті знання та критично осмислювати їх; загальнолюдську: усвідомлення того, що добро завжди перемагає зло, а любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності; загальнокультурну: почуття поваги до минулого нашого народу; прагнення до літературної освіти, естетичний смак.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману «Тигролови», ілюстрації до твору.

Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи.

І. Багряний

Людина — це найвеличніше із усіх істот.

Людина — найнещасливіша з усіх істот.

Людина — найпідліша з усіх істот.

Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу для доведення прикладом.

І. Багряний

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Зачитування учнями власних творчих робіт; стислий коментар почутого, висловлення вражень.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Текстова робота (перевірка засвоєння учнями змісту роману «Тигролови»)

1. Укажіть жанр твору І. Багряного «Тигролови»

А автобіографічна повість

Б автобіографічний роман

В пригодницький роман

Г роман-хроніка

2. Укажіть яким розділом починається твір «Тигролови»

А «Дракон»

Б «Світ на колесах»

В «Рейд на Хабаровськ»

Г «Навзводи з щастям»

3. Символом чого є образ поїзда у романі?

А тоталітарної сталінської системи

Б швидкоплинності життя

В науково-технічного прогресу

Г справедливого суспільства

4. Укажіть, де відбувалася дія роману І. Багряний «Тигролови»

А в Україні

Б на Близькому Сході

В на Далекому Сході

Г на Півночі

5. Укажіть головну думку твору

А життя людини безцінне

Б за будь-яких обставин людина має бути Людиною

В людина завжди повинна думати, як врятувати своє життя

Г любов до України

6. Нащадком кого є головний герой роману?

А Івана Мазепи

Б Богдана Хмельницького

В Дем'яна Многогрішного

Г Івана Сірка.

7. Кому з героїв належить характеристика: «Юнак — 25 літ, русявий атлет, авіатор…»?

А Грицю Сіркові

Б майору Медвину

В Григорію Многогрішному

Г Денису Сіркові

8. Кому з героїв належать слова: «Ти тут вдома. Зрозумів? На багато верстов кругом тут тільки праліс та звірі, а людей нема…»?

А Наталці

Б Сірчисі

В старому Сірку

Г братові Наталки

9. З ким Григорій порівнював Наталку?

А русалкою

Б лісовичкою

В Мавкою

Г нявкою

10. Укажіть, кому з персонажів належить ця характеристика: «Чорнобривий, з м'ясистим носом, віком понад тридцять літ…»?

А Петру Дядорову

Б начальнику ешелону

В Морозу

Г майору Медвину

11. Хто приніс звістку про успішний перехід кордону Наталкою і Григорієм?

А невідомий

Б Заливай

В Грицько Сірко

Г Мороз.

12. Кому належать слова «У сміливих завжди щастя є»?

А Наталці

Б Фійоні

В Сірчисі

Г Григорію Многогрішному

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

V. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Роман «Тигролови» — це ще одна сторінка історії України, її народу, який перетворювався поступово з вільних козаків на цілі армії каторжників. Прокладали шлях, прокладали нову магістраль, вимощуючи її свою розпукою, гатили собою прірви, баюри і провалля… А тепер ось стояли як на параді. Полтавці… Чернігівці… Херсонці… Кубанці… Нащадки Многогрішного… Каторжники.

Минуло понад двісті років. Йшли 30-ті роки ХХ століття. Кати розстрілювали відродження, яке тільки-но почалося, але переконливо заявило про себе. Україна перетворювалася на концтабір, де випробовувалися різні методи масових репресій. Відбувалося знищення інтелектуальної еліти нації. А далі — геноцид цілого народу. Поряд з такими проблемами Багряний порушує ще одну, найболючішу, — це еміграція за кордон як засіб захисту, як протест зла і сваволі, як засіб слугувати своєму народові, а не стати знищеним.

Роман закінчується перемогою Григорія Многогрішного, котрий переходить кордон з метою знову повернутися, але вже не як в'язень, а як людина з великої літери. Так сталося і в житті самого письменника.

Він повернувся, і Батьківщина прийняла його радо, як свого сина, що тяжко карався, несучи хрест по чужих світах за її долю.

Ще до виходу свого першого великого прозового твору «Тигролови» І. Багряний був відомий як поет-романтик. У його віршах часто можна знайти образи — символи. У прозових творах він теж використовує символи, які допомагають виразніше окреслити предмет, дати йому характерну оцінку.

Особливу знакову символіку ми бачимо і в романі «Тигролови». Перший розділ роману називається «Дракон». Це потяг, який везе на заслання на Далекий Схід в'язнів. Шістдесят коробок вагонів нагадують шістдесят суглобів. Спереду — велетенська голова-потяг з двома прожекторами, що, мов очі двоокого циклопа, шукають дорогу, ззаду на тендері прожектор — довгий вогняний хвіст. Цей дракон не випустить зі свого зажерливого черева жодну свою жертву. Назвавши потяг драконом, письменник досягає головного — цим образом-символом він показує жорстокість тоталітарної системи, яка створює такі ешелони, що уособлюють приреченість українського народу на винищення.

Символічна назва роману «Тигролови» (спочатку роман мав назву «Звіролови»), яка точніше характеризувала весь твір і авторську ідею. Тигролови — це ті, що заганяють людину, як звіра, у клітку і перевозять туди, де, як їм здається, вони будуть у безпеці. Звір у клітці може рикати, скреготіти зубами, але він не зможе дістати свої мучителів. Особливо страшно, коли люди полюють одне на одного, забуваючи про жалість, доброту, порядність. Символічність відчувається і в прізвищах героїв твору. Свого головного героя Іван Багряний назвав Многогрішним не за якісь свої гріхи. «Гріх» його був один — дуже любив свою рідну землю, свою Україну. Прізвище Многогрішний мав славний предок Григорія — гетьман України Дем'ян Многогрішний. Через багато років далекий нащадок повторив його долю. Родина Сірків теж мала своє давнє коріння серед запорожців, які воювали, захищали Україну від ворогів, плавали за моря в далекі країни. Отже, Многогрішний, Сірки — це прізвища, що характеризують своїх носіїв і символізують незнищенність української нації. Та найголовніша риса Многогрішного — це потяг до волі, уміння за найстрашніших обставин зберегти в собі людину, яка здатна перемогти зло. Цей герой став символом любові до України й нескореності людського духу.

Боротьба добра і зла — це вічна проблема в літературі. Цю проблему Іван Багряний розкрив через протистояння героїв твору, у цих образах автор уособив ці два поняття.

Так, головний герой роману Григорій Многогрішний представляє світ добра, якому протистоїть майор Медвин, який уособлює зло. Розкриваючи в романі ці проблеми, письменник зумів передати протиріччя свого часу — світ добра в його творі представив той, кого названо злочинцем і ворогом народу, а світ зла — ті, хто має чинити правосуддя, служити в ім'я добра і правди.

Недаремно твір «Тигролови» мав надзвичайний успіх у західному світі. Звісно, увагу читача-українця насамперед привертає правдиве зображення недолі рідного народу, опис екзотичних країв та пригод героїв, викликає симпатію головний герой як носій національної ідеї. Мабуть, молодь завжди захоплюється сильною особистістю. Саме таким і є Григорій Многогрішний. Отже, напевно.

Відомі своїм практицизмом європейці купували книжку дітям і знали, що життя сповнене труднощів та випробувань і треба бути до них готовими. Проте популярність роману насамперед пояснюється авторською позицією: вірою в Людину, у її спроможність не відступати ні на крок від свого вибору й загальнолюдських моральних норм, знаходити гідний вихід з найскрутніших обставин.

Хоча роман має конкретні часові рамки, він порушує чимало актуальних проблем, які відносяться до вічних: добра і зла; життя і смерті; справедливості і кари; морального вибору й цілеспрямованості; волі до життя; стосунків людини й природи; родинних взаємин і вірності віковим традиціям предків; кохання.

2. Робота в групах

Складання таблиці «Добро і зло в романі «Тигролови» (І група — добро, ІІ група — зло)

Добро

Зло

Григорій рятує Наталку від смерті

Медвин жадає кар'єрного росту і готовий замучити багато безневинних людей задля цього

Сірки приймають Многогрішного в родину наче рідного

Поїзд — дракон везе тисячі обірваних, брудних, худих, як скелети, людей

Петро Дядоров не видає Сірків, що прийняли в сім'ю каторжника

Медвин іде на Далекий Схід не по екзотику. Він іде на полювання, полювання на людину — Григорія Многогрішного

Григорій вдячний дружній родині Сірків за врятування йому життя. Поважає їхні традиції та обряди, допомагає в усьому

Грізний суддя та володар душ людських, плюгавий злодюжка боягуз Медвин став і тіпався перед Григорієм перед смертю

Сірки цінують рослинний і тваринний світ. Не забувають Україну та зберігають народні традиції, шанують Божі закони


3. Літературний диктант «Вгадай героя за його словами»

1. «Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І ми, що тут пройшли… Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили — тисячі нас замучених, закатованих…» (Григорій Многогрішний)

2. «Наталко, а піди лишень скажи матері, щоб чарку нам сюди. Козакові, либонь, душа до ребер присохла…» (Денис Сірко)

3. «А бери, синку. Це таке зілля, що й мертвих підіймає». (Сірчиха)

4. «Ти тут вдома… Я ще не знаю, хто ти, але моя хата — твоя хата…» (Денис Сірко)

5. «Вір у своє щастя. А воно в тебе є. У сміливих завжди щастя є…» (Сірчиха)

6. «Хоч кишка велика і хитра тварина, та людина хитріша. Старої ми, правда, не вловимо, бо її не можна впіймати. Головне — сміливість, швидкість і неодмінно крик». (Денис Сірко)

7. «Боже! Що в тім світі робиться!.. Жорстока смерть без похоронів, наче худоба, — смерть від знущань, голоду, повстей і журби…» (Мороз)

8. «Стій! Зброю геть! Руки в гору! Три ступні в бік! Так стояти!..» (Григорій Многогрішний)

9. «Дивись, який він окати. Тільки… він, мабуть, не при умі…» (Наталка)

10. «Ми підем тепер… На тую… На твою Україну!» (Наталка)

11. «Не журіться. Ми візьмемо Заливайка, і він принесе вам звістку, як уже будемо в безпеці.» (Наталка)

12. «Нічого! Бог не без милості, козак не без щастя… Нехай же шляхи вам будуть рівні, люди привітні і щастя в домівку…» (Денис Сірко)

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Літературна гра «Так чи ні»

1. Іван Багряний — це справжнє ім'я і прізвище? (Ні)

2. «Тигролови» були написані 1948 року? (Ні)

3. Останні роки доживав у Західній Німеччині? (Так)

4. У родині Сірків було 5 осіб? (Ні)

5. Медвин був генералом? (Ні)

6. Родина Сірків проживала на Далекому Сході? (Ні)

7. Григорій Многогрішний мріяв повернутися в Україну? (Так)

8. Денис Сірко прийняв Григорія як за рідного сина? (Так)

9. Дракон-експрес є головним символом твору? (Так)

10. Кохання Григорія і Наталки було справжнім? (Так)

11. Сірки не благословили Григорія і Наталку? (Ні)

12. Сірки дочекалися звістки від дочки за допомогою Заливая? (Так)

2. Робота з епіграфом до уроку (читання та пояснення)

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

1. Що вам найбільше сподобалось у творі?

2. Який приклад вам подає Григорій Мнорогрішний?

3. Як цей твір може стати вам у нагоді на майбутнє? Аргументуйте свою відповідь.

4. Як ви вважаєте, добро чи зло перемогло в кінцевому результаті? Аргументуйте свою відповідь.

2. Заключне слово вчителя

Людина, сильна духом, завжди викликає пошану, у які б часи вона не жила. І саме Григорій Многогрішний стає живою ланкою, що поєднує минуле і майбутнє. Сучасні юнаки й дівчата так само, як і головний герой знають, що тоталітарне суспільство не має майбутнього, бо воно зневажає почуття власної гідності. Тож бережімо свою душу, свою мову, своє майбутнє, бо ми є нація, ми є народ, що має свою Батьківщину і повинні творити життя на землі, яке заповідав нам Господь.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до написання класного твору.

Переглянути кінофільм «Тигролови».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.