Всі публікації щодо:
Малишко Андрій

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 3 клас - Конспекти уроків - 2014 рік

Поетичні картини природи

Матеріал до уроку. Андрій Малишко «Вихопивсь дотик…».

Мета. Удосконалювати навички виразного, свідомого, правильного читання. Розкрити можливості художнього зображення одного природного явища різними засобами; розвивати образне сприймання навколишнього світу, уяву, уміння передавати під час читання настрій твору, збагачувати активний словник учнів. Виховувати любов і шанобливе ставлення до природи рідного краю.

Обладнання. Портрет А. Малишка.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Мовна розминка.

1. Слово вчителя.

Я всміхаюсь сонечку:

— Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квітоньці —

хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику:

— Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся —

зичу їм добра!

М. Познанська

2. Робота з чистомовкою.

Ощ-ощ-ощ — щедрий літній (дощ).

Щі-щі-щі — йдуть рясні (дощі).

Ущ-ущ-ущ — хрущ сховавсь під (кущ).

Щі-щі-щі — одягли усі (плащі).

Щам-шам-щам — всі радіють (дощам).

III. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Відгадування загадки.

— Відгадайте загадку. Поясніть, як дощ міг побувати усюди.

Він у морі спочивав,

У хмаринці мандрував

І галявину з травою

Вимив чистою травою. (Дощ)

2. Робота над скоромовкою.

Дощ хлющить на зелен плющ.

Під плющем сховався хрущ.

Каже щиро хрущ плющу:

Не боюся я дощу!

Учні читають скоромовку з дошки спочатку повільно, потім — все швидше.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

— Сьогодні ми з вами поговоримо про таке природне явище як дощ. Чи доводилося вам потрапляти під дощ?

— А яким буває дощ?

— Чи чули ви таке визначення — «сліпий дощ». Чому його так називають?

— А сьогодні ми дізнаємося, яким побачив дощ Андрій Малишко і як він його описав.

V. Опрацювання вірша А. Малишка «Вихопивсь дощик…».

1. Розповідь про поета.

Учитель демонструє портрет.

— Андрій Самійлович Малишко — відомий український поет. Нагороджений Державною премією ім. Т. Г. Шевченка.

Народився 14 листопада 1912 року в Обухові на Київщині в сім’ї шевця. Родина Малишків була велика — одинадцятеро дітей, тому трудове життя Андрійка розпочалося рано.

Вірші почав друкувати у студентські роки.

В роки війни працював військовим кореспондентом.

За своє життя поет видав близько 40 збірок. Але найголовніше, що в українську літературу він увійшов як поет-пісняр, бо пісні на його вірші вже давно сприймаються як народні. Одна із найпопулярніших — «Пісня про рушник».

2. Словникова робота.

1) Вправа для розвитку уваги.

Читання деформованих слів.

санВе

іСнг

ірВш

тоЛі

ежледьО

закКа

ньОіс

саРо

нигаК

ракХам

ьнДе

відаяннпоО

— Виберіть «зайве». слово у кожному стовпчику та обгрунтуйте свою думку.

2) Підготовча робота до сприймання тексту.

— Читання «сходинок». слів.

Гýщі

писáв

пýщі

закресáв

дóщик

вúхопивсь

óбрій

понапинáв

загрáв

посміхнýлися

сорóчка

запрозóрились

лісóчка


— Прочитайте слова першої колонки.

— Відшукайте слова, що римуються.

— Прочитайте слова другої колонки. За якою ознакою їх можна об’єднати? (Це — дієслова.)

3) З'ясування лексичного значення слів.

Вихопивсь — раптово розпочався.

Поміж між.

Обрій — горизонт.

Понапинав — накрив.

Заграва — відблиск яскравого світла.

Закресав — почав сліпуче виблискувати.

Запрозорились — стали прозорі.

Гуща — гущавина.

Пуща — великий, густий, дрімучий ліс.

3. Читання вірша вчителем.

То який дощик до нас завітав? (Сильний, веселий, добрий.)

4. Повторне напівголосне читання вірша дітьми.

Який настрій викликав у вас дощ?

5. Робота над змістом вірша з елементами вибіркового читання.

— Який колір переважає в описі дощу?

— Чому поет обрав саме цей колір?

— Знайдіть в тексті епітети.

— Які слова вказують на те, що дощ з’явився раптово? (Вихопивсь, понатинав, закресав.)

— Прочитайте вирази, вжиті в переносному значенні. Для чого їх використав автор?

— Якими людськими властивостями пост наділив дощ. пущі, дуби? Як називається цей художній засіб?

— Прочитайте перші чотири рядки вірша. Знайдіть рими.

— Знайдіть рими в наступних рядках вірша. Чим особливе римування у цьому вірші?

— Який настрій у автора викликав дощ? Доведіть свою думку словами з поезії.

6. Робота над малюнком (с. 113).

Дощик змалював портрет,

а художник пензлик взяв

цей портрет намалював.

Ви на нього подивіться,

враженнями поділіться.

— Розгляньте малюнок. Яким зображено дощ?

— Які кольори переважають на малюнку?

— А як ви думаєте, чому? (Це літній дощ.)

— Якими рядками з вірша можна підписати малюнок?

7. Мовно-логічні завдання.

1) Асоціативний кущ.

Добір ознак до слова дощ.

2) «Займи позицію».

— Висловіть власну думку.

Дощ буває корисний (шкідливий).

Корисний

Врожай на городах, полях, у садах, у лісі.

Після дощу свіже повітря.

Можна пускати кораблики у калюжах.

Після дощу буває веселка.

Дощ може загасити пожежу.

Шкідливий

Після дощу можна забруднити одяг, взуття.

Якщо попадеш під дош, можеш захворіти.

Коли випадає забагато дощів, рослини можуть вимокнути.

Дощ — сумний настрій.

8. Виразне читання вірша.

9. Робота з зошитом (с. 32).

VI. Підсумок уроку.

— Пригадайте прикмети, пов'язані з дощем.

— Складіть прислів’я.

Травневий дощ, як… ✵ малий дощ.

З великої хмари… ✵ з грибами борщ.

Як вересніє, ✵ то й дощик сіє.

УРОК 69. Урок позакласного читання