Всі публікації щодо:
Фольклор

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

БЕЗ ТРУДА НЕМА ПЛОДА

Матеріал уроку. «Без труда нема плода». Народна притча.

Мета. Дати уявлення учням про притчу як жанр усної народної творчості; вдосконалювати уміння читати в особах, навички знаходити речення в тексті, доводити свої міркування; формувати оцінні судження. Обладнання. Картки зі словами.

Хід уроку

I. Підготовка до засвоєння нових знань.

1. Вправа на миттєве сприйняття слів. Активізація пам’яті.

Гра «Впіймай слово».

Учні мовчки читають слова на картках, які вчитель швидко показує, затримуючи кожну на кілька секунд. Необхідно запам’ятати якнайбільше прочитаних слів.

Слова на картках-блискавках: пісня, казка, скоромовка, автор, художник, редактор, притча.

— На які групи ви поділили б слова?

— Яке слово повторилося двічі?

2. Робота з деформованим текстом.

— Що таке притча, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте деформований текст.

Причта — це ливекене унсе давіопоння з чанимповль висновмок рпо

куясь тєвужит дугопри, ощ утджуєвер репемогу радоб, справоведлисті.

Притчі жет днірона триво.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Прочитайте з дошки назву притчі, яку будемо читати сьогодні.

— З чим співзвучна ця назва?

— Як ви вважаєте, про що піде мова у цьому творі?

III. Опрацювання притчі «Без труда нема плода».

1. Первинне слухання твору (виразне читання вчителем).

— Назвіть дійових осіб притчі.

2. Словникова робота.

Читання «сходинок» слів.

напік    вижав

посіяв    виорав

замісив    почекав

змолотив    почастував

— Що об’єднує усі ці слова? Попрацюйте в парах. Прочитайте ці слова один одному, змінивши рід дієслів: І варіант — жіночий рід, II варіант — середній.

3. Самостійне читання учнями притчі. Аналіз змісту.

— Подумайте, де могла відбутися розмова чоловіка з вовком.

— Чому вовк зацікавився хлібом? Прочитайте, як він виражав своє захоплення. А у яких словах він висловив розчарування?

— Прочитайте, як чоловік описав вовку процес появи хліба.

— У яких рядках висловлено головну думку притчі? Як ви її розумієте?

4. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Прочитайте, правильно інтонуючи усі питальні, а тоді — окличні речення.

б) Гра «Хто уважніший».

— Що описують усі слова зі словникової роботи? (Процес виготовлення хліба.)

— Користуючись текстом, знайдіть пропущене слово і прочитайте в логічному порядку.

5. Інсценізація притчі.

Спочатку учні з’ясовують, що притчу потрібно читати у повільному темпі, спокійним тоном, із повчальною інтонацією. Слова вовка читають зі здивуванням, нетерпляче. Слова чоловіка — впевнено, повільно, повчально.

6. Визначення головної думки притчі. Робота в групах.

Клас ділиться на три групи, кожна з яких отримує завдання на картках.

Завдання: скласти зі слів два прислів’я. Вибрати те, яке виражає основну думку притчі. Обґрунтувати свій вибір.

Зразок картки для І групи.

1. Діла, слів, більше, менше.

2. Трудів, не, без, пирогів, їстимеш.

(Більше діла — менше слів. Без трудів не їстимеш пирогів.)

Зразок картки для II групи.

1. Трудитися, будеш, кормитися, будеш.

2. Руки, де, охота, й, робота, скора, там.

(Будеш трудитися — будеш кормитися. Де руки й охота, там скора робота.)

Зразок картки для III групи.

1. їсти, калачі, хочеш, сиди, не, на, печі.

2. Хліб, гірка, робота, солодкий, а.

(Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. Гірка робота, а солодкий хліб.)

7. Робота в зошитах (с. 5, завд. 1 — 2).

IV. Підсумок уроку.

УРОК 6. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ