Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово - першоелемент літератури
Світ фантазії і мудрості Міфи й легенди українців

Мета:

□ Навчальна: визначити роль слова в житті людини.

□ Виховна: виховувати інтерес до рідної мови.

□ Розвивальна: зацікавити учнів красою світу і людської душі в художньому слові.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями

Що таке «слово» і яке місце воно посідає в житті людини?

Як використовується слово в усній народній творчості? Наведіть приклади.

Який вплив мають слова на емоційний стан людини?

Що таке «українська література»? Яких її представників ви знаєте? Наведіть приклади.

Як вихованій людині слід вживати слова в мові? Як працюють зі словом письменники?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Вітаю вас у новому навчальному році! Разом із вами ми вивчатимемо українську літературу, ближче познайомимось із її скарбами та таємницями, зануримось у дивовижний світ слова, надзвичайних подій, мужніх героїв та яскравих вражень!

Українська мова — як багато змісту вкладено в це поняття! У ньому відчувається краса та співучість, міць та хоробрість, прагнення волі й незалежності, унікальність та найбільша гордість народу, який зберіг її від спотворення та забуття. Саме мова є джерелом історії нашого народу, тому що завдяки їй ми знайомимось з нашим минулим та плекаємо наше майбутнє. Вона відкриває для нас споконвічні традиції та звичаї, розповідає про події, що відбулись, та дає змогу зрозуміти, яким визначним постатям ми маємо завдячувати за її порятунок та збагачення.

Наше знайомство зі словом потребує вашої уваги та бажання, тому що світ мови має свої закони. Щоб краще зрозуміти їх, ви повинні бути гарними читачами, співчувати героям та проживати усі події разом з ними, ставити себе на їхнє місце та оцінювати їхню поведінку, а слово допоможе вам у цьому.

Слово має дивовижні властивості розкривати сутність речей, краще сприймати світ навколо нас та будувати власне життя згідно з традиціями українського народу, дозволяє розмірковувати про добре і погане та обирати свій шлях у вирії сьогодення.

Відкрийте ваші серця українському слову та приготуйтесь до найзахопливішої подорожі у вашому житті! Отже, ми з вами вирушаємо в подорож стежками художнього слова. Усі готові? Тоді — вперед!

2. Слово в житті людини

Учитель. Перш ніж почати нашу подорож у країну слова, давайте разом з вами поміркуємо, що ж значить слово в людському розумінні, як воно впливає на людське життя. Для цього нам потрібно відповісти на декілька запитань. А які вони, ми зараз з вами дізнаємось.

Що значить слово у житті людини?

А слово значить це — буття!

Що значить мова у житті Вкраїни?

А мова значить — майбуття!

Марія Куляба

Слово — це найменша самостійна і вільна одиниця мови, яка співвідноситься з предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін. і основною функцією якого є позначення.

У слові з найдавніших часів відбивається пам’ять народу, бо немає майбутнього без минулого. Теперішньому поколінню треба плекати кожне слово рідної мови, передане нам у спадок від наших пращурів, вчити, розвивати та боронити свою мову, бо без неї народ втрачає самостійність та незалежність.

Мова — найкращий інструмент розуміння один одного. Первісні люди спілкувались спочатку малюнками, які викарбовували на скелях. У цих малюнках вони зображували тварин, різноманітні події та явища навколишнього світу, один одного тощо. Потім з’явилися жести, що полегшило спілкування. Минув час і людина почала розумітися через вигуки (вигуки — це звуконаслідування природних звуків), які згодом перетворились на слова, а ті, у свою чергу, утворили мову, яку ми з вами маємо змогу використовувати для спілкування сьогодні.

Спілкування — важлива частина нашого буття, але яким воно буде — залежить від нашого вміння використовувати мову. Вільне володіння словом дозволяє аргументовано дискутувати, вести цікаву бесіду, ненав’язливо підтримувати розмову, виголошувати привітання або будувати монологічне висловлювання.

Чи любите ви спілкуватися з друзями? Що ви отримуєте в результаті?

Як ви розумієте запропоновані прислів’я та приказки про слово?

1. Наймогутніша зброя — слово. 2. Слово — не горобець, вилетить — не піймаєш. 3. Від теплого слова і лід розмерзає. 4. Більше діла — менше слів. 5. Хто мовчить, той двох навчить.

3. Краса світу і людської душі в художньому слові

Художня література відрізняється від інших видів мистецтва тим, що єдиним матеріалом тут є слово. Художнє слово здатне відтворити картину справжнього життя, красу природи, а читач повинен відчувати все те, що намагається передати йому письменник.

Художня мова, маючи справу з уявою читача, здатна відтворити рухи, звуки, поведінку героя, його почуття. Саме в цьому полягає сила художнього слова та його зображувальних можливостей як матеріалу словесного мистецтва. Тому художню літературу нерідко ще називають мистецтвом мистецтва.

Що ж таке мистецтво? Це образне відтворення життя. Але видів мистецтва багато: музика, живопис, скульптура, балет, театр, кіно і художня література. Чим вони відрізняються один від одного? Насамперед — матеріалом, яким користується митець. Для композитора — це звук, для живописця — фарба, для скульптора — мармур, дерево, камінь тощо, а для творця художньої літератури — це слово.

Завдяки художньому слову ми можемо висловлювати наше захоплення героями, сюжетом, критикувати їх або співчувати. Саме воно здатне навчити нас цінувати красу світу і людської душі, розуміти один одного, підтримувати та шанувати особистість.

4. Образне слово — першоелемент літератури

Найважливішою відмінною ознакою художнього стилю від інших є образне відображення життя.

Щоб розуміти та сприймати художній твір, треба володіти образним мисленням. Без нього ми не зможемо побачити змальовані письменником картини дійсності, їхні барви та візерунки. Тому розвиток образного мислення — найважливіша умова формування людини як гармонійно розвиненого громадянина суспільства.

Що означає «образно мислити»? Насамперед — сприймати світ за допомогою словесних картин, а для цього потрібна розвинена уява та творча фантазія. Важливе місце в художній літературі відведено зоровим картинам, тому що письменники, подібно до митців, створюють пейзажі, образи предметів та яскравих речей тощо. Під час творення таких образів багато уваги приділяється світлу та тіні: схід і захід сонця, вечірня та ранкова зоря, блиск вогню, гра світла й мороку.

Образне мислення розвивається упродовж усього життя людини, перед нею постає безмежний світ, який треба пізнати, зрозуміти та навіть змінити.

Образ виникає в результаті сприйняття людиною навколишньої дійсності та її відображення в процесі розумової діяльності; це наше бачення картини світу чи його фрагментів, що включає нас самих, інших людей, просторове оточення і часову послідовність подій.

Образність мови — це здатність слів викликати чуттєві уявлення про щось. Істотними ознаками образності є: яскравість, метафоричність, різноманітність використовуваних засобів, точність, оригінальність тощо.

5. Теорія літератури

Художня література має свою особливу мову, якій властиві певні елементи, такі як образне слово.

Образне слово — це вираження засобами мови чуттєвого уявлення або асоціації про певний предмет дійсності. Наприклад, «кря» — це крик птаха; «крякати» — видавати такий крик і переносне значення — накликати нещастя.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

Яку роль грає слово в житті людини?

Що містить у собі художнє слово? За допомогою чого воно передає красу світу?

Що таке образ? Як він пов’язаний із художньою літературою?

Наведіть власні приклади прислів’їв та приказок про слово.

Як ви їх розумієте?

Навіщо нам потрібна мова?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підібрати та проаналізувати три прислів’я про слово та три прислів’я про мову. Уміти обґрунтовувати свою думку.