Українська література 6 клас - Розробки уроків - Р. Орищин - 2017 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Пропонований посібник призначений для вчителя української літератури, який працюватиме у 6 класі за програмою, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р., Закону України «Про загальну освіту». Він містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розгорнуті конспекти уроків.

Усі конспекти уроків детальні, структуровані, у кожному з них визначені тип уроку та засоби навчання. Подано необхідний матеріал про авторів, твори яких раніше не вивчалися у 6 класі.

Навчальну, розвивальну та виховну мету запропоновано реалізувати через інноваційні форми і методи навчання.

Для здійснення контролю навчальних досягнень дібрано тестові завдання, відповіді на запитання, творчі завдання тощо.

Повні й правильні відповіді на запитання і завдання тестів кожного рівня складності слід оцінювати трьома балами.

Оскільки шестикласники вивчатимуть українську літературу за одним з підручників різних авторів, то вчитель індивідуально добиратиме відповідний матеріал та домашнє завдання. З метою творчого підходу вчителя до структури уроків, унесення доповнень чи змін у їх зміст та побудову додано спеціальні рядки для індивідуальних записів. Це дасть можливість підвищити результативність роботи, зробити процес підготовки словесника до уроку цілеспрямованим та креативним.

Завдання вчителя, що викладатиме українську літературу в 6 класі, — зацікавити дитину українською книжкою, формувати інтерес до усвідомлення морально-етичних, світоглядних, національних цінностей, естетичного відчуття образного слова. Сподіваємося, що пропонований посібник допоможе досягати цієї мети.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Усього на вивчення української літератури передбачено 70 год (на тиждень — 2 год).

З них 51 год — на текстуальне вивчення творів (зокрема на мовленнєвий розвиток — 4 год), повторення та узагальнення — 2 год, література рідного краю — 4 год, позакласне читання — 4 год, виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год.

Форми контролю

І семестр

II семестр

К-сть год

Дата

К-сть год

Дата

Уроки мовленнєвого розвитку:

✵ усно

1


1


✵ письмово

1


1


Уроки позакласного читання

2


2


Література рідного краю

2


2


Контрольні письмові твори (класні)

1


1


Контрольні роботи (тести, зв’язні відповіді)

2


2


Виразне читання

1


1

з/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год

Дата

Примітка

І семестр

Вступ

1.

Вступ. Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться» книжка. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

1Загадково прекрасна і славна давнина України

2-3.

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) — на вибір.

ТЛ: народна пісня, календарно-обрядові пісні.

2


Вивчити напам’ять:

2 пісні (на вибір).

4.

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стана», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір). ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

15.

Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір).

16.

Народні колискові пісні: «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

ТЛ: колискова.

17.

УМР № 1. Письмова відповідь на запитання «Яку роль відіграє колискова в житті дитини?».

1


8.

Аналіз письмової роботи. Література рідного краю № 1. Календарно-обрядові пісні рідного краю.

19.

Позакласне читання № 1. Фольклорне свято.

110.

Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Загадково прекрасна і славна давнина України (фольклор).

111-12.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн держави.

ТЛ: гімн.

2


Вивчити напам’ять:

«Ще не вмерла України…».

13.

Легенда про дівчину-У країну, яку Господь обдарував піснею, та її зв’язок з «Молитвою» О. Кониського, духовним гімном України.

1


Вивчити напам’ять:

1 пісню (на вибір).

14.

«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха — пісня, що стала народною.

1


15.

Література рідного краю № 2. Автори стрілецьких пісень — наші земляки (або «Авторські пісні, що стали народними» ).

1


16.

«Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка — популярна пісня про столицю України.

Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

с

1


17.

Микола Вороний. Коротко про письменника. Поема «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь- якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

118-19.

Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки».

220.

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт- Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море…» ).

1


Вивчити напам’ять:

«Думка».

21.

Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. «Іван Підкова». Зміст твору, історична основа.

122.

Риси характеру та поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.

Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

123.

Контрольна робота № 2 (розгорнуті відповіді на запитання). Загадково прекрасна і славна давнина України (пісні літературного походження. Твори М. Вороного, В. Рутківського, Т. Шевченка).

1Я і світ

24.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. «Мрії», «Як дитиною, бувало…». Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки.

1


Вивчити напам’ять:

«Як дитиною, бувало…».

25.

«Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. «Співець». Значення мистецтва в житті людини.

126.

Виразне й усвідомлене читання віршів.

127.

Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками.

128.

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

129.

УМР № 2. Письмовий план для твору-характеристики персонажа твору. Усний твір-характеристика головного персонажа твору.

130.

Контрольна робота № 3 (твір). Я і світ (твори Лесі Українки, Володимира Винниченка).

131.

Позакласне читання № 2. Твори сучасних українських письменників про дітей.

132.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Повторення та узагальнення вивченого в І семестрі.

1II семестр

Я і світ (продовження)

33.

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

134-35.

Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

236-37.

Ігор Калинець — один з талановитих українських поетів, що пише і для дітей. Цікавий епізод з його життя. «Писанки». Відчуття, навіяні великодньою поезією. «Дивосвіт» («Стежечка, «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» ). Своєрідність форми його поезій.

238.

Виразне й усвідомлене читання поезій.

139.

УМР № 3. Складання уявних картин образного бачення світу.

140.

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. «Казка про яян».

141.

«Говорюща риба». Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

ТЛ: притча.

142.

Контрольна робота № 4 (літературний диктант). Я і світ (твори С. Чернілевського, І. Жиленко, І. Калинця, Е. Андієвської).

1


Пригоди і романтика

43.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Всеволод Нестойко — відомий у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки». Захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.

144-45.

Виразне читання і коментар найцікавіших епізодів тексту. Поняття романтичного і пригодницького. Жанр твору.

246.

Характеристика улюбленого героя, розкриття рис його вдачі, аргументація свого вибору.

147.

Аналіз поведінки героїв, їхніх учинків, морального вибору в різних життєвих ситуаціях.

148-49.

Ярослав Стельмах, «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом.

250.

Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків — головних героїв.

151.

Реальні (звичайні) та пригодницькі події. Місце фантазії, романтичності в житті сучасної людини.

152-53.

Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9» — фантастична, романтична, багатоепізодна повість про виховання гідності та мужності.

ТЛ: сюжет.

254.

Стосунки між різними поколіннями в родині.

155.

УМР № 4. Підготовка до письмового контрольного твору. Складання плану.

156.

Контрольна робота № 5 (твір). Пригоди і романтика (твори В. Нестайка, Я. Стельмаха, Лесі Ворониної).

157.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Література рідного краю № 3. Творчість дитячих письменників рідного краю (на вибір).

1Гумористичні твори

58.

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.

159-60.

Леонід Глібов. «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

2


Вивчити напам’ять:

«Щука».

61.

Степан Руданський. Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовій культурі. «Добре торгувалось».

ТЛ: гумореска, співомовка.

1


62-63.

«Запорожці у короля», «Гуменний», «Свиня свинею». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися з власної безпорадності, відстояти свою гідність.

ТЛ: інверсія.

264.

Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

1


Вивчити напам’ять:

1 гумореску (на вибір).

65.

«Заморські гості», «Похвала». Основні ідеї, художні особливості гуморесок.

1


66.

Контрольна робота № 6 (тестові завдання). Гумористичні твори (твори Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового).

167.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Позакласне читання № 3. Свято українського гумору.

168.

Література рідного краю № 4. Гумор у творчості письменників-земляків.

169.

Позакласне читання № 4. Бесіда про самостійно прочитані твори. Рекомендація літератури для читання влітку та додаткового читання в 7 класі.

170.

Повторення та узагальнення вивченого в II семестрі.

1
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.