Всі публікації щодо:
Руданський Степан

Українська література 6 клас - Розробки уроків - Р. Орищин - 2017 рік

Запорожці у короля, Гуменний, Свиня свинею. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися з власної безпорадності, відстояти свою гідність

Мета: поглибити знання учнів про творчий доробок Степана Руданського; учити школярів розуміти викривальний пафос співомовок, пояснювати їх, виділяти їхню основну частину; удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, проводити паралелі із сучасним життям; виховувати вміння бачити і чути кмітливе слово; формувати усвідомлення того, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, виставка творів і портрет Степана Руданського, тексти співомовок.

ТЛ: інверсія.

Перебіг уроку

І. Установчо-мотиваційний етап.

З’ясування емоційної готовності учнів до уроку.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчості Степана Руданського, сповнену народного жарту, гумору, дотепу, щирого сміху; прочитаємо, за висловом І. Франка, «незрівнянні у своєму роді співомовки». та поділимося враженнями від прочитаного.

II. Операційно-пізнавальний етап.

«Мозковий штурм».

1. Що вас найбільше приваблює в С. Руданському як людині? 2. Назвіть літературний жанр, який вивчили на попередньому уроці. Які його особливості? 3. Хто започаткував жанр співомовки? 4. Дайте визначення співомовки. 5. Хто є улюбленими героями письменника? Як він до них ставиться? Наведіть приклади.

Слово вчителя.

С. Руданський завжди захищав рідну українську культуру, оспівував славні сторінки історії, зокрема запорізьких козаків. Про їхню сміливість, кмітливість, дотепність, почуття гумору ходили легенди. Чого варті хоча б ті прізвища-прізвиська, які вони давали новоприбулим: Засядьвовк, Нетудихата, Шило, Борщ, Задуйвітер та ін. Народні перекази говорять про те, як запорожці вміли дати відсіч тим, хто ставився до них із пихою, хотів принизити, хай це був навіть сам король чи його вельможі. Мабуть, саме на таких переказах і будував співомовки С. Руданський.

Виразне читання співомовки «Запорожці у короля».

Бесіда за питаннями.

1. Спираючись на знання з історії, скажіть, у яких справах могли запорожці приїхати до польського короля? 2. Яку страву запропонував козакам польський король? Чому вони відмовилися від неї? 3. Для чого запорожці попросили щільник меду? Про що це свідчить? 4. Що в співомовці смішне, а що — серйозне? 5. Яка головна думка твору? 6. Якби вам довелося покласти на музику співомовку «Запорожці у короля». то яким би настроєм вона була перейнята?

Усне малювання.

— Складіть колективний портрет козаків. Опишіть їхню гостину в короля.

Слово вчителя.

З народних анекдотів та приказок народжувались і лягали на папір співомовки С. Руданського. У його обробці вони ставали гострішими, тому й не дозволяла цензура їх друкувати. Влучне слово поета било по кріпосницькій Росії, змушувало дивитися на неї критичним оком. До таких творів належать співомовки «Гуменний». і «Свиня свинею».

Виразне читання співомовки «Гуменний».

Бесіда за питаннями.

1. Хто такий гуменний? Які обов’язки покладалися на таку людину? 2. Які критерії враховувалися паном, коли він призначав людину на посаду гуменного? 3. Звідки повертається дідич? У зв’язку з чим він там перебував? 4. Чи можна пана вважати освіченим? Відповідь умотивуйте. 5. Чому дідич викликає до себе гуменного і просить розказати про загальний стан справ у веденні господарства? 6. Чому Іван поступово розповідає про неприємності дідичу? 7. Про що востаннє вирішив запитати хазяїн у слуги? 8. Доведіть, що твір «Гуменний». є співомовкою. 9. Яка тема твору? (Сатиричне висміювання багатіїв, що прагнуть жити за чужоземними законами і зневажливо ставляться до вітчизняних). 10. Яка основна думка співомовки? (Рідний край, затишна оселя, родинна злагода — це найкраще, що може мати людина). 11. Який народний анекдот, приказка або казковий мотив покладений в основу співомовки? 12. У якій формі побудована співомовка? 13. Охарактеризуйте героїв співомовки. (Дідич — байдужий, наївний, легковажний, набожний, освічений, лякливий… Гуменний Іван — хитрий, винахідливий, вміє чітко надати інформацію з відповідним обґрунтуванням… ). 14. Як описане в співомовці С. Руданського перекликається із сучасним життям?

Фізкультхвилинка.

Виразне читання співомовки «Свиня свинею».

Бесіда за питаннями.

1. Як ви вважаєте, чому автор так назвав свою співомовку? 2. Яка тема твору? 3. Які асоціації виникають у вас зі словом «свиня». Усно намалюйте її словесний портрет. 4. Визначте героїв твору. 5. Звідки йде мужик? Як ви це зрозуміли? 6. Яка пригода трапилася з мужиком? Чи сподівався він на це? Поясніть свою думку. 7. Які слова свідчать про роздратування мужика? 8. У чому полягає комічність ситуації? 9. Які художні засоби використав автор для підсилення гумористичного сприйняття твору? Знайдіть їх у тексті, зачитайте.

Літературознавчий практикум (основні поняття учні записують у зошити).

Читаючи співомовки С. Руданського, можна помітити, що речення побудовані своєрідно. Це зумовлено порушенням прямого порядку слів, тобто звичайного, традиційного, коли підмет стоїть перед присудком, а означення — перед означуваним словом. Це порушення загальноприйнятої граматичної послідовності мови, перестановка частин фрази, яка надає їй особливої виразності, має назву інверсія. Інверсія застосовується здебільшого в художніх текстах і під час розмови. У поезіях на порядок слів впливає також віршовий ритм.

— Знайдіть у співомовках С. Руданського приклад інверсії та поясніть її роль у творах.

Слово вчителя.

Чи потрібна поезія Степана Руданського сучасному читачеві? Попри свою зовнішню простоту, веселість, співомовки С. Руданського дошкульно б’ють по вадах суспільства, оздоровлюють народ, бо висміюють такі негативні риси, як жадібність, нечесність, тупість, неповороткість, що є і сьогодні у вдачі деяких людей, тому співомовки Руданського потрібні, вони завжди сучасні. У цих поетичних мініатюрах розкрито народну мудрість, найголовніші ознаки українського менталітету.

Сміх Руданського передовсім делікатний, хоч і ущипливий. Автор ніколи не дозволяє собі насміхатися з людини, принижувати її, виявляти зневагу чи зверхність. У сатиричному «об’єктиві». — заздрість, корисливість, ненажерливість, скнарість, самовпевненість, хвалькуватість, хитрість, підступність, брехливість, хабарництво і т. д. Ліричний герой Руданського здебільшого залишається гідною людиною, у генах якої живе історична пам’ять, скільки б її не викорінювали. Поет і сьогодні вчить українців не цуратися своєї національності, ненавидіти будь-яке ярмо, прагнути волі й мати почуття власної гідності.

III. Контрольно-рефлексивний етап.

«Перевіряємо себе».

1. Я знаю, що таке співомовка як жанр літератури, що таке інверсія; основну думку кожної з вивчених співомовок. 2. Я усвідомлюю викривальний пафос співомовок С. Руданського. 3. Я вмію виразно й усвідомлено читати співомовки С. Руданського, характеризувати і порівнювати героїв співомовок. 4. Я можу простежити, як описане в співомовках С. Руданського перегукується із сучасністю.

IV. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Написати невеликий твір (7-8 речень), узявши за початок таке висловлювання: «Сміх не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує…».

— Знайти і виписати в зошит 2 приклади інверсії.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.