Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

ПЕРЕДМОВА

Український народ протягом своєї багатовікової історії створив високохудожню літературу, яка посідає гідне місце в світовій культурі. Українська література як навчальний предмет має велике суспільно-політичне, пізнавальне і виховне значення, оскільки в ній показано історію народу, його боротьбу проти соціального і національного гніту, боротьбу за волю і щасливе життя.

Художня література збагачує нас не тільки знаннями, а й почуттями. Нас хвилює доля виведених письменником героїв, захоплюють його палкі заклики до боротьби з гнобителями. І ми ще глибше проймаємось любов’ю до Батьківщини, рідного народу. З дитинства до похилого віку людина живе ніби у взаємодії двох світів — повсякчасної дійсності та художньої літератури. У літературних образах і подіях ми намагаємося виявити повсякденне, звичне, а от реальні стосунки ми часто будуємо на прикладах ідеальних героїв і величних почуттів з прочитаних творів. З них ми пізнаємо життя, вчимося споконвічним духовним цінностям, знаходимо відповіді на свої численні питання.

Тисячоліттями людство виробляло й удосконалювало моральні норми та ідеали прекрасного. Все це, неначе у дзеркалі, відбивалося у творах художньої літератури. Кожна епоха накладала свій відбиток на систему моральних цінностей суспільства, а література, увібравши їх, доносить до читача.

У цьому і полягає головне завдання літератури — показати життя, дійсність у формі художнього відбитку, але відбитку такого, який сам являє собою життя. Художня література — це підручник життя, який дає нам історичні знання, формує світогляд, впливає на морально-естетичне самовдосконалення. У загальнонародному значенні твори художньої літератури є тим невичерпним джерелом, яке живить громадянську та суспільну свідомість, збуджує соціальну активність і сприяє всебічному вихованню читачів.

Курс української літератури у 7 класі цілеспрямовано структурований за такими загальними тематичними блоками: «Із пісенних скарбів», «Про далекі минулі часи», «Ти знаєш, що ти — людина?», «Ми — українці». До кожного з них відповідно до вікових особливостей школярів дібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.

Цим тематичним блокам передує «Вступ», що передбачає один урок, на якому акцентується увага на розумінні художнього твору як явища мистецтва, створеного письменниками.

Перший розділ «Із пісенних скарбів» містить соціально-побутові пісні та коломийки. Вивчення цих творів сприяють формуванню та вихованню у школярів поваги до народної творчості.

Тема «Про далекі минулі часи» передбачає вивчення творів Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха, Г. Тютюнника. У них яскраво змальовано минувшину рідного краю, боротьбу народу проти соціального і національного гніту, за волю і щасливе життя.

Наступний тематичний блок «Ти знаєш, що ти людина?» дає можливість ознайомити учнів з творами О. Стороженка, Б. Лепкого, Л. Костенко, Б. Харчука, Є. Гуцала, Л. Пономаренко. У творах цих письменників порушуються проблеми «Скарб — щастя», «Істинні та фальшиві цінності», «Моральний вибір кожної людини», «Людина і природа».

Остання тема — «Ми — українці» — сприятиме вихованню у школярів любові до матері, Батьківщини, почуття власної гідності, патріотизму, небайдужого ставлення до довкілля. Цей блок містить твори В. Симоненка, А. Малишка, А. Дімарова, В. Голобородька, Л. Кисельова.

Наприкінці вивчення курсу пропонується урок-підсумок, де семикласники мають можливість виділити письменників, їх твори, які найбільше їм сподобалися, запам’яталися, висловлюючи власні міркування щодо цього.

Виходячи із зазначеної навчальною програмою загальної кількості годин, рекомендоване календарне планування передбачає таку кількість годин:

✵ На вивчення текстів художніх творів — 52 годин, додатково 2 год. на уроки літератури рідного краю (К. Перелісна «Три правди»; І. Сенченко «Рубін на Солом’янці» ).

✵ На уроки позакласного читання — 4 год. (А. Кащенко «Над Кодацьким порогом»; С. Васильченко «Олив’яний перстень»; Б. Лепкий «Цвіт щастя»; М. Трублаїні «Шхуна «Колумб» ). Решту кількість годин пропонується розподілити таким чином:

✵ 4 год. — контрольні роботи;

✵ 2 год. — уроки-підсумки після закінчення кожного семінару;

✵ 2 год. — контрольні твори («Про роль української народної пісні в житті народу», на одну з поданих тем (додається);

✵ 4 год. — розвитку мовлення («Письмова творча робота за повістю М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять"»; «Висловлення власної версії подальшого розвитку подій твору Є. Гуцала "Сім’я дикої качки"»; «Письмовий твір за вивченими поезіями В. Симоненка; «Переказ найцікавішої пригоди героя-підлітка з твору А. Дімарова "Блакитна дитина"» )

Отже, скориставшись цим навчальним посібником, учитель-словесник зможе донести до семикласників усе багатство ідейно-художнього змісту творів видатних майстрів літературного слова, продемонструвати довершеність і своєрідність художньої форми, неповторність творчого почерку кожного, визначити їхнє місце у літературному процесі.