Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Підсумковий урок

МЕТА. Перевірити набуті знання учнів з української літератури у 7 класі; розвивати в учнів писемне та усне мовлення; виховувати любов до рідної мови, рідного слова.

ФОРМА

ПРОВЕДЕННЯ. Гра.

ХІД УРОКУ

Правила гри.

Гра складається з шести конкурсів. За кожну правильну відповідь учні одержують певну кількість карток. У кінці уроку картки підраховуються і відповідно оцінюються. За порушення дисципліни, вигуки з місця накладається штраф у розмірі однієї картки.

І. Конкурс «Вгадай письменника» (1 бал за правильну відповідь).

1. Виявом любові й шани до письменника було те, що в 1933 р. сiльська громада Черча збудувала для нього будинок, який назвали «Богданiвкою», де він мав можливість жити i працювати. Будинок цей, на жаль, не зберiгся. (Б. Лепкий)

2. Письменник, який у 1942 році в одинадцять років, тікаючи від голоду, йшов два тижнi через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, Полтаву, Диканьку, Опiшню до своєї матері на Полтавщину (Григір Тютюнник).

3. Митець, якому присуджена одна з найпрекраснiших премiй - премiя Петрарки, титана iталiйського Вiдродження за збірку віршів«Інкрустацiї» (Ліна Костенко).

4. Особливо популярні пісні цього поета, покладені на музику П. Майбороди («Вчителька», «Пісня про рушник», «Ми підем, де трави похилі», «Київський вальс») і О. Білаша («Стежина», «Цвітуть осінні, тихі небеса») (А. Малишко).

5. Поет, який прилучився до комісії, котра мала перевiрити чутки про мacoвi розстрiли в енкаведистських катiвнях i вiдшукати місце потаємних поховань жертв сталiнського терору. За його участю на основі незаперечних речових доказiв для людства були вiдкритi таємні братськi могили жертв сталiнiзму на Лук'янiвському i Василькiвському кладовищах, у хащах Бикiвнянського лicу (В. Симоненко).

6. Змалку у письменника виявився великий потяг до знань, до книжки. Самотужки навчився грамоти ще вдома, лише мрiючи про школу. До школи вiддали, коли йому було 10 pоків. Не було книжок, зошитiв, навіть чорнило робили з бузини або з сажi, а ручку вистругували з гiлочки молодого клена (М. Стельмах).

7. У 1893 poці захистив докторську дисертацiю у Biденському yнівepcитеті на відмінно, під керівництвом відомого професора Ягiча, але з політичних причин його не допустили до yніверситетської кафедри. (І. Франко).

8. Cyддівська практика вiдбирала сили й час, але лiтературою все ж займався, так само як i культурно-просвiтницькою роботою - був активним членом "Українського педагогiчного товариства", театрального ("Руська бесiда"), "Просвiти". Не раз виступав на сцені - i декламував, i cпівав, i грав. Сучасники згадували, як любив він козацький одяг i на рiзних урочистостях вбирався саме по-козацьки. Його вибрали кошовим повiтової "Сiчi" (спортивного товариства). (А. Чайковський).

9. Лауреат Державиої премiї України iменi Т. Г. Шевченка, лiтературної премiї iменi Юрiя Яновського, його книги перекладенi багатьма мовами cвiтy (Є. Гуцало).

10. У слідчій справі на поета записано: «Этот художник… сочинял стихи на малороссийском языке, самого возмутительного содержания… Со… стихами в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времен гетманщины, о счастье возвратить эти времена и о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства…» (Т. Шевченко).

ІІ. Конкурс «Теорія літератури» (1 бал).

Кросворд

1

Г

У

М

О

Р
2

Н

О

В

Е

Л

А

3

Б

А

Л

А

Д

А

4

С

И

М

В

О

Л

5

П

Р

И

Т

Ч

А

6

Д

Е

Т

А

Л

Ь

7

А

Н

А

Ф

О

Р

А

8

В

Е

Р

Л

І

Б

Р

9

П

О

В

І

С

Т

Ь

10

К

О

Л

О

М

И

Й

К

А

Питання:

1. Співчутливе, доброзичливе висміювання негативних явищ життя або вад людського характеру. Завдання: висміяти негативні явища, вади людської вдачі з тим, щоб виправити їх.

2. Близька до оповідання жанрова форма, яка відзначається чіткістю зображуваних подій, несподіваністю їх розвитку та розв’язки. Характеризується динамічною інтригою та увагою до особистості героя, його індивідуальної свідомості та вчинків.

3. Ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом. Властиві невелика кількість персонажів, підкреслена узагальненість, відсутність деталізації, стислість у викладі матеріалу, «магічна» музичність. Пов’язані з народними легендами, поєднують у собі перекази і пісні.

4. Умовне позначення якогось предмета, поняття, явища.

5. Невелике оповідання, яке містить повчання в іносказальній, алегоричній формі. Вона ілюструє важливу ідею, торкаючись проблем моралі, загальнолюдських законів. Є одним із засобів вираження морально-філософських міркувань автора і почасти використовується з метою прямої настанови читачу у питаннях людської і суспільної поведінки.

6. Така виразна подробиця або штрих, яка особливо збуджує думку, часто викликає в уяві цілу картину, робить зображення дуже відчутним і яскравим. Може відображати подробиці обставин, зовнішності, пейзажу, портрета тощо.

7. Єдинопочаток, повторення слова або групи слів на початку декількох фраз чи строф.

8. Один із видів віршів, ритмічна єдність якого ґрунтується на відносній синтаксичній завершеності рядків і на їх інтонаційній подібності. Це поезія з неримованими рядками.

9. Прозовий жанр описово-оповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів з життя героя.

10. Пісня, що складається з двох 14-сладових рядків.

ІІІ. Конкурс «Третій зайвий» (2 бали).

Знайдіть третій зайвий твір і обґрунтуйте, що відрізняє його від інших двох.

1. Михайло Сельмах «Гуси-лебеді летять», Анатолій Дімаров «Блакитна дитина», Іван Франко «Захар Беркут» (історична повість, а не автобіографічна).

2. Василь Голобородько «Я вплетений…», Леонід Кисельов «Додому», Василь Симоненко «Лебеді материнства» (верлібр).

3. Богдан Лепкий «Цвіт щастя», Євген Гуцало «Сім’я дикої качки», Любов Пономаренко «Гер переможений» (оповідання, а не новела).

4. Григір Тютюнник «Климко», Любов Пономаренко «Гер переможений», Ліна Костенко«Чайка на крижині» (поезія, тема не пов’язана з Другою світовою війною).

5. Олекса Стороженко «Скарб», Богдан Лепкий «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)», Євген Гуцало «Сім’я дикої качки» ( не гумористичне оповідання).

6. «Ми йдемо», «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Перехожий» (автор В. Голобородько, а не В. Симоненко).

7. «Стоїть явір над водою», «Ой не шуми, луже, ти, зелений гаю», «Тополя» (твір має автора — Т. Г. Шевченка).

8. Борис Харчук «Планетник», Богдан Лепкий «Цвіт щастя», Андрій Чайковський «За сестрою» (не має притчевого характеру, історична тема).

9. Андрій Малишко «Пісня про рушник», Тарас Шевченко «Заповіт», Василь Симоненко «Лебеді материнства» (немає образу матері).

10.  «Ой у степу криниченька», «Ой горе тій чайці, ой горе небозі», «Гомін, гомін по діброві» (не чумацька, а козацька пісня).

IV. Конкурс «З якого твору предмет?» (1 бал)

- ланцюг (Іван Франко «Захар Беркут»);

- нарцис (Борис Харчук «Планетник»);

- каченя (Євген Гуцало «Сім’я дикої качки»);

- ягня (Тарас Шевченко «Мені тринадцятий минало»).

- гроші (Богдан Лепкий «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих);

- нагідки (Любов Пономаренко «Гер переможений»);

- сіль (Григір Тютюнник «Климко»)

- рак (Анатолій Дімаров «Блакитна дитина»).

V. Конкурс читців (5 балів).

Прочитати напам’ять улюблену поезію, вивчену в 7 класі.

VI. Конкурс «Мій улюблений герой» (5 балів).

Підготувати повідомлення про улюбленого героя, з яким познайомилися на уроках літератури у 7 класі.

ОЦІНЮВАННЯ ГРИ.

15 балів — оцінка «12».

11-14 — «11»;

8-9 — «10»;

6-7 — «9»;

4- 5- «8».

Менше 4 балів робота на уроці не оцінюється.