Сучасний урок української літератури в 7 класі - О. О. Чупринін 2007


Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури для 7 класу 12-річної школи з російською мовою навчання

№ п/п

Тема уроку

Кількість годин

Дата

Теорія літератури


І семестр

Тема: «минувшина України у фольклорі»

111

Народні думи. Роль історичних дум у духовному житті українців. Дума про Марусю Богуславку». Зміст твору

1


Дума як вид усної народної творчості

2

«Дума про Марусю Богуславку». Головна думка твору, композиція

1


3

«Дума про Марусю Богуславку». Образ Марусі Богуславки, її героїчні вчинки

1


4

Позакласне читання. Народна дума «Буря на Чорному морі»

15

Історичні пісні, їх особливості й тематика

1


Поняття про історичну пісню

6

«Ой на горі та женці жнуть». Зміст пісні її зв’язок із життям

1


7

Народні балади, їх класифікація, зв’язок з історичним контекстом

1


Народна балада як жанр фольклору

8

«Ой був в Січі старий козак...» Зміст, головна думка народної балади. Символи народної творчості в баладі»

1


9

РЗМ. Письмова робота про зв’язок фольклору з історією України

110

Література рідного краю. К. Перелісна «Три правди»

111

Тематична контрольна робота

1
Тема: «І ожива історія народу...» Т. Шевченко, П. Куліш

912

Т. Шевченко. Фрагменти біографії письменника. Поетичне кредо митця

1


Вірші і проза як типи художнього мовлення

13

Т. Шевченко «І виріс я на чужині». Автобіографічні мотиви у вірші»

1


14

Т. Шевченко «Заповіт». Почуття поета у відображенні складних явищ суспільного життя»

1


Стопа, віршові розміри

15

Стопа, віршові розміри

1


16

П. Куліш. Короткий біографічний нарис про письменника. «Орися». Зміст оповідання

1


Проза як тип художнього мовлення

17

П. Куліш «Орися». Вплив Гомерової «Одіссеї» на оповідання. Селянський побут старожитньої України

1


18

П. Куліш «Орися». Поетичний образ головної героїні; інші персонажі

1


19

П. Куліш «Орися». Романтичний характер оповідання, роль пейзажів у творі

1


20

Тематична контрольна робота

1
Тема: «І. Франко, А. Чайковський»

1221

І. Франко «Захар Беркут». Короткі відомості про митця. Історична основа твору

1


Мова художнього твору. Застарілі слова (архаїзми, історизми) як засіб характеристики історичної епохи

22

І. Франко «Захар Беркут». Характеристика образів Максима, Мирослави

1


23

І. Франко «Захар Беркут». Характеристика образу Тугара Вовка

1


24

І. Франко «Захар Беркут». Характеристика образу Захара Беркута

1


25

І. Франко «Захар Беркут». Символічні образи Сторожі Сонця. Значення діалектизмів, архаїзмів у відображенні історичної епохи

1


26

РЗМ. Контрольний твір за повістю І. Франка «Захар Беркут»

127

А. Чайковський. Короткий біографічний нарис про письменника. «За сестрою». Зміст твору

1


Поняття про компоненти та композицію художнього твору

28

А. Чайковський «За сестрою». Головна думка твору

1


29

А. Чайковський «За сестрою». Героїзм, відповідальність, вірність у творі

1


30

А. Чайковський «За сестрою». Головний герой твору

1


31

Тематична контрольна робота

132

Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок за І семестр

1
II семестр

Тема: «Б. Лепкий, С. Васильченко, А. Кримський»

1033

Б. Лепкий. Короткий біографічний нарис про письменника. «Цвіт щастя». Зміст новели

1


Композиційні особливості новели

34

Б. Лепкий «Цвіт щастя». Відображення в новелі настрою хлопчика. Морально-етичні категорії «щастя», «добра», «справедливості» у творі

1


35

С. Васильченко. Фрагменти біографії письменника. «Свекор». Зміст оповідання

136

С. Васильченко «Свекор». Василько — свекор

137

С. Васильченко «Свекор». Необхідність навчання. Високий рівень взаємостосунків у родині

138

РЗМ. Контрольний твір на одну з тем: «Яким я уявляю людське щастя» (за твором Б. Лепкого «Цвіт щастя»).

«Гумор у житті українців»

139

А. Кримський. Короткий біографічний нарис про письменника. «Святе кохання» (Ідилія). Характеристика образу ліричного героя

1


Про епітет

40

А. Кримський «Весняна розмова». Значення любові до рідної Вітчизни

1


41

Позакласне читання. Є. Гуцало «Сім’я дикої качки»

142

Тематична контрольна робота

1
тема: «Н. Королева, М. Сингаївський, Б. Антоненко-Давидович»

1343

Н. Королева. Короткий біографічний нарис про письменницю

1


Поняття про легенду, стиль та стилістика легенди

44

Н. Королева «Скитський скарб». Ідейний зміст твору

1


45

Н. Королева «Скитський скарб». Характеристика образів твору

1


46

Н. Королева «Скитський скарб». Символічний образ скитського скарбу

1


47

Позакласне читання. О. Стороженко «Скарб»

148

М. Сингаївський. Окремі фрагменти біографії. «Чорнобривці»Художні засоби мови

49

М. Сингаївський «Полісяночка», «Батьківське поле»

1


Метафори

50

Б. Антоненко-Давидович. Короткий біографічний нарис про письменника. «Крила Артема Летючого». Зміст твору

151

Б. Антоненко-Давидович «Крила Артема Летючого». Допитливість і прагнення головного героя

152

Б. Антоненко-Давидович «Крила Артема Летючого». Вчинки Артема Летючого

153

Б. Антоненко-Давидович «Крила Артема Летючого». Неповторність кожної людської особистості

154

РЗМ. Письмова робота за твором Б. Антоненка-Давидовича «Крила Артема Летючого»

155

Тематична контрольна робота

1
Тема: «Б. Харчук, В. Чемерис, В. Голобородько»
56

Б. Харчук. Короткий біографічний нарис про письменника. «Планетник». Зміст твору

157

Б. Харчук «Планетник». Взаємозалежність настрою головного героя і природи

158

Б. Харчук «Планетник». Характеристика хлопчика, його вчинки

159

Б. Харчук «Планетник». Моральний вибір, добро і зло у світі

160

РЗМ. Складання плану до характеристики образу хлопчика, головного героя твору «Планетник» Б. Харчука

161

Позакласне читання. М. Трублаїні «Шхуна «Колумб»»

162

В. Чемерис. Короткий біографічний нарис про письменника. «Візантійський кінь». Зміст твору

1


Поняття про повість-мандрівку

63

В. Чемерис «Візантійський кінь». Легенда про двох братів-богатирів, чайку Мар’яну

1


64

В. Чемерис «Візантійський кінь». Особливості назви твору

165

В. Чемерис «Візантійський кінь». Значення описів природи у художньому творі

166

В. Голобородько. Короткий біографічний нарис про письменника. «Ми йдемо»

1


Поняття про вільний вірш

67

В. Голобородько «Мова рослин»

1


68

Література рідного краю. І. Сенченко «Рубін на Солом’янці»

169

Тематична контрольна робота

170

Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок за навчальний рік

1

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.