Плани-конспекти уроків - Українська література 8 клас - 2002

Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов'ян з кочовиками. Літопис як історична й літературна пам'ятка

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література

Тема. Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов’ян з кочовиками. Літопис як історична й літературна пам’ятка.

Мета: ознайомити учнів з давньоруською літературою,

літописами як історичними та літературними пам’ятками;

дати змогу школярам зазирнути вглиб століть;

відчути тогочасну історико-культурну атмосферу;

виховувати в учнів повагу до історичної пам’яті народу.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя про Київську Русь як найбільшу державу середньовічної Європи.

У глибину віків сягає історія слов’янської держави. Київ є одним з найстародавніших слов’янських міст. Високим був авторитет давньоруської столиці. Вона мала найтісніші зв’язки з різними країнами, які укладали з Руссю союзницькі угоди. Це ми спостерігаємо в династичних зв’язках родини Ярослава Мудрого з можновладцями Франції, Угорщини й Норвегії. Найвищого піднесення Київська Русь досягає в першій половині XI ст. У середині XI — на початку XII ст. таких же висот досягає руська література, яка стає важливим фактором у духовному розвитку суспільства. Це було зумовлено загальним піднесенням Руської держави, раннім розвитком торгівлі й ремесел, швидким зростанням міст, інтенсивним будівництвом. Крім найдавніших Києва й Новгорода, на Русі швидко розвиваються такі багаті міста, як Чернігів, Галич, Полоцьк. Київ за часів Ярослава Мудрого став одним із світових політичних і культурних центрів. У 1037 році Ярослав побудував у Києві чудовий Софійський собор — головний храм Київської Русі.

2. Робота з підручником.

Прочитати вступну частину статті «Прадавня українська література». Розповісти, як виготовлялися книги, як до них ставилися в Київській Русі.

3. Робота з посібником Телехової О. А. «Вивчення теорії літератури в школі» [23].

Прочитати про літопис, скласти конспект.

4. Зразок конспекту (зачитує учень).

Літопис — найдавніший вид історико-мемуарної прози, що містить розташовані в хронологічному порядку коротенькі замітки й детальні оповідання про історичні події. Авторами літописів були літописці, які розповідали про ті історичні факти, свідками або учасниками яких були самі чи дізналися про них з усних народних переказів чи інших джерел. Записи окремих літописців групувались і впорядковувалися пізнішими літописцями. Так утворювалися збірники літописів, що були вже систематично викладеною історією і називалися зводами.

Початок літописання на Київській Русі припадає десь на X століття. До нас дійшли відомі літописні зводи «Повесть временных лет», «Галицько-Волинський літопис». З глибини XVII — XVIII cт. дійшли так звані козацько-старшинські літописи, найбільш цінними з яких є «Літопис Самовидця», літописи Григорія Граб’янки і Самійла Величка. Вони широко відображають визвольну війну українського народу з польською шляхтою та боротьбу з турецько-татарськими завойовниками. До них ще й сьогодні часто звертаються письменники — автори історичних творів та науковці- історики. Літописи водночас є цінними літературними пам’ятками. На їх основі створені історичні романи П. Загребельного такі, як «Диво», «Роксолана», «Я, Богдан», повість В. Малика «Черні щити», твори Ю. Мушкетика, Ю. Хорунжого.

Літописні події є основою «Слова о полку Ігоревім» — найдавнішої пам’ятки давньоруської літератури.

5. Робота з підручником.

Прочитати про літописи (с. 22 — 23). Розповісти про виникнення літописів, найважливіші списки, зміст і форму записів.

6. Словникова робота.

Записати на дошці застарілі слова, що зустрічаються в «Літописній повісті про похід Ігоря Святославича на половців у 1185 році», пояснити їх значення.

7. Читання літописної повісті та коментування окремих її частин.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання.

1. Що називається літописом?

2. Коли вони виникли?

3. Хто їх писав?

4. Про що в них розповідалося?

5. Чому літописи вважаються пам’ятками художньої літератури?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 21 — 27, дочитати повість до кінця.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.