Українська література - розробки уроків

П. Куліш — митець від Бога

Всі публікації щодо:
Куліш Пантелеймон

Мета (формувати компетентності):

предметні (удосконалювати вміння висловлювати власну думку щодо життєвого й творчого шляху П.Куліша; сприяти розвитку вмінь давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції);

ключові (уміти знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; сприяти вмінню спілкуватися в парах, розвивати навички висловлювати власні думки чітко та послідовно; удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати роботу в умовах пошуку, дослідження; розвивати активність пізнавальних процесів здобувачів освіти; оцінювати й характеризувати внесок П. Куліша в розвиток української літератури);

інформаційні (навички узагальнення й систематизації інформації);

загальнокультурні (виховувати в учнів почуття патріотизму, повагу до творчої спадщини письменника, прищеплювати пізнавальний інтерес до історичного минулого рідного краю).

Цілі уроку:

учні повинні знати:

- факти з життя й творчості П.Куліша

учні повинні вміти:

- висловлювати судження з приводу почутого й прочитаного;

- працювати з літературно-критичними джерелами й монографічними дослідженнями;

- презентувати результати навчальної діяльності;

- досліджувати проблеми, міркувати.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма проведення: урок-дослідження.

Методи й форми роботи: розповідь учителя, презентація випереджувальних завдань-досліджень, бесіда, робота в парах.

Обладнання: ноутбук, мультимедійний екран, підручники, зошити, портрет П.Куліша, виставка літератури «На гостину до П. Куліша»

Випереджувальні завдання:

Опрацювати літературно-критичні джерела та дослідити життєвий і творчий шлях автора.

Епіграф:

Могутній майстер української мови

й творець українського правопису,

благородний поет, перекладач…

має право на нашу велику повагу і вдячність.

М. Коцюбинський

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

1. Аутотренінг

Я — старшокласник, що працює на своє майбутнє.

Я — творча особистість, що прагне бути оригінальною, нестандартною,

сучасною.

Я думаю, замислююсь, аналізую.

Я хочу якомога більше знати.

Учитель. Простягніть долоню. Подаруйте для роботи на уроці старанність, наполегливість, творчість. Простягніть іншу долоню. На неї я дарую вам свою любов, повагу, хочу, щоб після сьогоднішнього уроку ви стали ще мудрішими. А тепер обміняйтесь дарунками. Доторкніться долонею до долоні, потисніть один одному руки, побажайте успіху на уроці. Сподіваюсь на вашу плідну співпрацю.

Учитель. Кожна людина має у своєму серці найдорожчі слова, найщиріші почуття. Але є слово, яке зігріває серце всім. І слово це — батьківщина.

2. Ліричний відступ учителя

Імена промовляють сивими віками

Борзнянщина відома іменами,

Які прославили наш рідний край.

Залишились у пам'яті і будуть з нами.

І ти, земляче, їх не забувай!

Борзнянщина.... Рідна, священна земля наших дідів і прадідів. Тут ми народилися й виросли, тут уперше побачили сліпучу синь українського неба й золоті розливи пшеничних ланів. А яких славних синів і дочок викохала рідна Борзнянщина! Це й Ганна Барвінок, і Василь Білозерський, і Віктор Забіла, і Христина Алчевська. А на схилі літ топтав стежки Ганниної Пустині побратим Кобзаря Пантелеймон Олександрович Куліш.

Мотронівка — земля особливої долі, особливих людей, особливої історії. Хутір Мотронівка посідає унікальне місце в історії української культури. Саме тут, на Борзнянщині, у співдружності П. Куліша, Ганни Барвінок, Тараса Шевченка і всієї родини Білозерських та їх однодумців формувалася філософія неповторної української ментальності та духовності.

ІІ. Оголошення теми й мети заняття; мотивація навчальної діяльності.

Епіграфом нашого уроку є слова М. Коцюбинського:

Могутній майстер української мови

й творець українського правопису,

благородний поет, перекладач…

має право на нашу велику повагу і вдячність.

М. Коцюбинський

7 серпня ми святкували 200-річчя від дня народження П. Куліша.

Як ви зрозуміли, діти, темою нашого уроку є «П. Куліш — митець від Бога». Митець… - це завжди пошук і відкриття на ґрунті єдності почуттів і думок, любові і ненависті.

1. Визначення очікуваних результатів.

Діти, сформулюйте мету сьогоднішнього уроку.

Учні повинні закінчити речення «На сьогоднішньому уроці я …»

Слово вчителя.

Пантелеймон Куліш - видатний діяч української культури, письменник, критик, публіцист, етнограф і видавець, просвітитель і гуманіст, талановитий майстер слова, автор першого українського правопису на фонетичній основі — «кулішівки», перший перекладач Біблії українською мовою. Пантелеймон Олександрович був людиною великої працьовитості, невичерпної енергії, невтомної діловитості, які виявилися в усіх сферах його діяльності. Щоб краще зрозуміти цю велику людину від якої нас відокремлює стільки часу. різноманітних подій і змін, вчитаймося, як сам Куліш визначав себе, своє життєве завдання, свої ідеали. Він прагнув пізнати себе й висловити:

Я не поет і не історик, ні!

Я — піонер з сокирою важкою:

Терен колючий в рідній стороні

Вирубую трудящою рукою.

Не раз кроплю свою роботу й кров′ю,

Да весело так поратись мені.

Звернімо увагу, що Куліш вважає себе не істориком-науковцем і не поетом, він називає себе піонером, тобто першопрохідцем у густих чагарниках, джунглях минулого й сучасного йому буття України. Його трудяща рука вирубує «колючий терен» - згадаймо тут терновий вінець Ісуса - «колючий терен» - символ зла, запустіння врожайного поля рідної історії, котре мучить навіть і нас, людей ХХІ ст. Куліш підкреслює, що саме праця є проводирем кожного справжнього піонера — першопрохідця й патріота.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Рубрика «Асоціативний портрет». Скласти уявний мовний портрет до поняття «патріот». Робота в парах.

П — палкий, певний, пильний

А — авторитет

Т — товариський, толерантний

Р — рішучий, розумний

І — ініціатор, інтерактивний

О — оптиміст, організатор

Т — талановитий, тямущий.

Учитель. Провідною темою творчості П. Куліша була тема соціальної й національної долі українського народу, його мови й культури.

Хто ж він, Пантелеймон Куліш. Ця талановита й видатна людина цього часу, наш далекий предок? ( Відповіді учнів)

П. Куліш був людиною дуже обдарованою, з енциклопедичною освітою.

Вашим домашнім завданням було опрацювати літературно-критичні джерела та дослідити життєвий і творчий шлях автора.

Пропоную вам виконати літературну гру

Літературна гра «Так чи ні»

«Чи все я знаю про П. Куліша?»

1. «Могучий майстер української мови й творець українського правопису»,— так зазначив про П. Куліша Т. Шевченко. (Ні)

2. Фольклор був для Пантелеймона Олександровича поштовхом до слова, книжки, самоосвіти. (Так)

3. «Духовна мати» для митця — «Новгород-Сіверська гімназія». (Ні)

4. Балади Є. Гребінки П. Куліш вивчив майже всі напам’ять. (Ні)

5. Справжнім відкриттям для чутливого до краси національно свідомого гімназиста Пантелеймона виявився збірник «Українські народні пісні», укладений М. Максимовичем. (Так)

6. У 1841 р. П. Куліш закінчив юридичний факультет Київського університету. (Ні)

7. Пантелеймон Олександрович вперше познайомився з М. Костомаровим,

Т. Шевченком, перебуваючи на засланні в Тулі. (Ні)

8. «Кулішівка» — збірка поетичних творів митця. (Ні)

9. П. Куліш вважав, що політична боротьба шкідлива для справи національного відродження. (Так)

10. Перша поетична спроба письменника — поема «Маруся Богуславка». (Ні)

11. П. Куліш був головним редактором журналу «Основа». (Ні)

12. Псевдонім дружини письменника — Ганна Барвінок. (Так)

ІV. Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення.

1. Слово вчителя.

Іван Франко називав П. Куліша «перворядною звіздою» в українському письменстві, «одним із корифеїв нашої літератури».

А чим найбільше нам відомий П. Куліш? ( Як автор першого історичного роману «Чорна рада», 1846 р.)

Пригадайте і скажіть, роман — це…., історичний роман — це…, роман-хроніка — це...?) (Відповіді учнів)

Відомості з теорії літератури

Роман (фр. roman— романський) — вид епічної літератури, для якого характерні значний обсяг і складність будови, широке зображення подій і докладне розкриття життєвих доль людей чи однієї людини впродовж тривалого часу.

Роман-хроніка — це такий прозовий твір, у якому розкривається послідовна історія певних суспільних або родинних подій за тривалий проміжок часу.

Історичний роман — роман, у якому відтворюється історична епоха на прикладі конкретних людських долях і подіях.

А який внесок П. Куліш зробив у розвиток української літератури, мови, культури ми дізнаємося сьогодні з ваших презентацій завдань-досліджень. І перевіримо наскільки плідно ви попрацювали.

Чи згодні ви з такою думкою: «П. Куліш — митець від Бога».

Виступи учнів.

2. Презентація домашнього завдання-дослідження.

«П. Куліш як особистість»

«Граматика» Куліша. Перший український фонетичний правопис — «кулішівка»

«Етнографічна діяльність»

«Літературний доробок Куліша»

Учитель. П. Куліш справжній патріот своєї Батьківщини, який щиро вболівав за долю свого народу, жив його стражданнями й ці переживання відтворив у поезіях «Україна», «До рідного народу».

3. Хвилинка поетично-патріотичних емоцій

Здобувачі освіти декламують поезії під музичний супровід.

Про що йдеться в цих поезіях?

Вірші сповнені оптимізмом, передчуттям прийдешніх змін на краще, почуттям власного громадянського обов'язку,- любові до Батьківщини, до рідної мови та українського народу.

4. Робота з таблицею «Засоби художньої виразності». Поезія «До рідного народу»

Засоби художньої виразності

Епітети

«предків диких», «безумної одваги», «гірких п’яниць», «розбишак великих», «луччих предків», «душ святих», «сором тяжкий», «великий добродій», «зеркало всесвітнє», «розбоєм лютим», «путь скверний»

Метафори

«жене неволя», «з рідним словом тулишся»

Порівняння

«з словом тулишся мов злодій»

Риторичні оклики

«Гірких п’яниць та розбишак великих!», «О варвари!..».

Презентації завдань-досліджень

«Перекладацька діяльність»

«Постать П. Куліша як редактора та видавця»

5. Скласти сенкан до слів Україна , народ, край, мова, П. Куліш.

V. Систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь та навичок

1. Складання асоціативного куща «Яким я побачив П. Куліша»

(Письменник, критик, перекладач, історик, викладач, громадський діяч, учений, мовознавець: автор граматики й букваря; першого українського правопису — «кулішівки», видавець).

Учитель. Як бачимо, П. Куліш був дивовижною людиною, надзвичайно обдарованою, поцілованою Богом. За що він не брався, у всьому досягав успіху. Він навіть займався сільським господарством. Виготовляв на замовлення меблі. Власноруч змайстрував скрипку, на якій віртуозно грав.

2. Готуємося до ЗНО. Виконання тестових завдань

3. Плани Куліша. Навести приклади їх реалізації

На папері з клейкою смужкою для записів напишіть, будь ласка, мрії Куліша, що втілені в життя: написав енциклопедію українського правопису, писав драматичні твори, перекладач, критик, заснував друкарню, опублікував журнал «Основа», створив перший історичний роман, став бібліографом «Записки про життя М. Гоголя»

4. Складання карти знань «П. Куліш —митець від Бога»

Учитель. Пантелеймону Кулішеві належить пріоритет у багатьох галузях духовного життя українців: він перший переклав Біблію українською мовою, створив перший в Україні фонетичний правопис, написав перший український історичний роман. Він - один з перших будителів національної самосвідомості українців. Треба «будити сонних» - заявляв Куліш не раз. Цей заклик звучить актуально і нині. А ось підсумок життєдіяльності Куліша, зроблений геніальним Франком: «Це був великий, хоч недужий дух. Йому не дано було гармонії, але він пристрасно шукав те, чого не міг осягнути».

Які уроки подає нам П.Куліш? (Оживляє наше історичне минуле; дає змогу осягнути серцем і розумом, узяти до уваги під час осмислення сьогоденних і вічних проблем, що доля держави залежить від кожного зокрема, і всіх загалом)

5. «Коло думок». Висловіть свої міркування

Ми переконалися, що П. Куліш — митець від Бога. Тож, скажіть, чи погоджуєтеся ви з думкою М. Коцюбинського.

Робота з епіграфом до уроку (читання та пояснення)

Відповіді учнів

(П. Куліша — письменник, громадський діяч, фольклорист, критик та літературознавець, видавець, історик, педагог, перекладач, людина кипучої енергії та надлюдської працездатності. А передусім - великий патріот України, який доводив свою любов до рідної землі не голими словами, а повсякденною невтомною працею впродовж усього свого життя).

(Складна, багатогранна, неоднозначна спадщина великого українського Будителя — письменника, науковця, громадського діяча Пантелеймона Олександровича привертає до себе нас, читачів, силою своєї неординарності, палахкотючої пристрасті, глибокого інтелекту, вогнем великої любові до України, народу, історії).

Учитель. Для нас П. Куліш - незвичайна й надзвичайно талановита людина.

Вивчати його творчість, черпати незліченні ідейні багатства, які він нам лишив у творах, - найбільша потреба й найбільше щастя для людини. Ми бачимо, що мало хто з українських письменників такий сучасний, як Пантелеймон Куліш. Піднімаймося ж до висот його духу, шануймо його велич і гордість нашої культури!

VІ. Підсумок уроку

1. Рефлексія (Прийом «Незакінчене речення»)

Сьогодні на уроці ми дізналися….

Для мене діяльність митця відкрила….

Під час уроку я замислився над тим, що….

2. Заключне слово вчителя.

Сьогодні нам вдалося заповнити сторінку уроку глибоким змістом і знаннями про неординарну особистість — П. О. Куліша. Сподіваюся, кожен з вас посіяв у своєму серці зернини пошани й любові до славетного земляка.

І на останок хочу вам виразно прочитати поезію письменниці-землячки Ольги Андріївни Пилипчук. Для неї «ясною зорею промінить той куточок землі, який зветься малою батьківщиною — це її рідний сіверський хутір Мотронівка — Кулішівка. Через все життя вона пронесла пам’ять про рідних, про Пантелеймона Куліша, Ганну Барвінок. Присвятила їм багато своїх творів.

Читаймо Куліша, панове!

Читаймо Куліша!

Його поезія тернова

В дорогу вируша

По світу ходить і по нині

Поетова душа.

І линуть трелі солов’їні

Із рідного коша.

VІІ. Домашнє завдання

1. Написати есе «П. Куліш у площині сучасного духовного життя».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.