Українська література - розробки уроків

Тема еміграції та ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Всі публікації щодо:
Стефаник Василь

Мета: допомогти кадетам осягнути тему еміграції, прокоментувати зміст новели як модерністичного твору, охарактеризувати образ головного героя — Івана Дідуха; розвивати навички критичної роботи з текстом, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати здатність до співчуття, співпереживання; патріотичні почуття.

Тип уроку: особистісно-зорієнтований урок

То не питай: Сей поїзд — відки він?

Кого везе? Куди? Кому вздогін?

Се — емігранти.

Коли побачиш — на пероні десь

Людей, мов оселедців тих, набито…

Се — емігранти.

Іван Франко

Перебіг уроку

І. Емоційне налаштування

«Асоціативний кущ»

Продовжіть фразу 1 словом «Батьківщина — це…»

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учня

1. Слухання фрагменту пісні Богдана Лепкого та Левка Лепкого «Чуєш, брате мій»

2. Декламування уривків поезій про еміграцію, зображених на дошці

Що, на вашу думку, поєднує ці твори

ІІІ. Цілевизначення та формулювання теми уроку

1. Кадети формулюють тему уроку

Виходячи з теми, спробуйте визначити мету і завдання уроку.

2. Робота з епіграфом

IV. Актуалізація опорних знань

1. Запитання учителя до учнів.

Які почуття переживали ви під час читання новели «Камінний хрест»?

Що вас найбільше вразило?

2. Онлайн-тестування за допомогою сервісу «Кахут»

1. «Камінний хрест» написано в руслі (течії)…

А) неореалізму; Б) неоромантизму; В) імпресіонізму; Г) експресіонізму.

2. «Страшно сильно пишете Ви. Так, якби витесували потужною рукою пам'ятник свого народу...», - писала про В. Стефаника…

А) Ольга Кобилянська; Б) Марко Вовчок; В) Леся Українка; Г) Ліна Костенко.

3. У творі «Камінний хрест» Василь Стефаник описує еміграцію українців…

А) у 20-х роках ХVІІІ ст..; Б) у роки Другої світової війни; В) після Першої світової війни; Г) наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

4. За основу твору «Камінний хрест» автор узяв…

А) вигадану історію; Б) розповіді емігрантів; В) факт із життя Штефана Дідуха із с.Русова; Г) історію Василя Гнидки.

5. Важка праця зігнула Івана Дідуха в дугу, то в селі його називали

А) «Переламаний»; Б) «Зігнутий»; В) «Поламаний»; Г) «Каліка»

6. Іван Дідух поклав собі на своєму горбі хрест камінний, щоб…

А) земля належала йому; Б) пам'ять по собі залишити; В) оберігав село; Г) був дороговказом подорожнім

7. Коли покидали село, Іван Дідух показував старій хрест зі словами:

А) - Там є вибито і твоє намено...є і моє, і твоє...; Б) - На новому місці заживемо краще...; В) - Не хвилюйся, повернемося на цю землю...; Г) - Не журися, хоч дітям буде щастя...

V. Основна частина уроку

1. Родовідне дерево

Кожна людина багата родом своїм славним. І сьогодні ми поговоримо про життєвий вибір. Кожен із нас має право вибору, єдине, про що ми маємо пам’ятати, що вибір — це завжди відповідальність та наслідки.

Які дві речі людина не може вибрати у житті?

2. Проблемне питання

Еміграція — це зрада чи необхідність пошуків самореалізації?

3. Притча

Є одна притча і схожа на неї поезія Альберта Камю «Привід хрестів», у якій ідеться про те, як один чоловік роздумував над своєю важкою долею. Одного разу йому наснився сон, що опинився він посеред дивовижної галявини, де було багато хрестів. Підходить до нього Господь і говорить: «Ти хотів легкого хреста, он бачиш, скільки їх — іди й вибери один по своїй ноші». Ходив чоловік, придивлявся до них, бачив дивовижної краси хрести, золоті й срібні, але жоден із них не підходив йому. І раптом трапився йому маленький, дерев’яний. Зрадів чоловік, бо якраз по ньому був цей хрест. А коли добре придивився, то побачив там своє ім’я.

Отже, кожен у житті несе свій хрест.

(Демонстрація картини Ель Греко «Христос, який обнімає хрест»)

За словами Дмитра Павличка Василь Стефаник «звалив собі на плечі камінний хрест великих страждань народу і виніс його високо на гору свого мистецтва, щоб усі бачили знак великого смутку».

Ще будучи студентом Краківського університету, Стефаник став свідком першої хвилі української еміграції.

Пригадаймо, будь ласка, із історії причини еміграції українців. Селянам доводилося продавати все своє майно і їхати за океан шукати щастя.

Далеко не всі знаходили його - гинули в далекій дорозі. Усього протягом 1890 — 1910 рр. емігрувало 300000 українців.

4. Теоретична хвилинка

Порівняйте два полотна. Що спільного? Що відмінного? Чому ми згадуємо про них у контексті уроку?

(Демонстрація картин Моне «Враження. Схід сонця» та Е. Мунка «Крик»)

Доведіть та підтвердіть цитатами, що новела В.Стефаника має ознаки експресіонізму

5. Дискусійна платформа «Вибір Івана Дідуха»

- Яка ж тема новели «Камінний хрест»? (Зображення трагізму розставання Івана Дідуха з рідною землею).

- Перед яким вибором опиняється герой?

- Проаналізуйте шляхи вирішення, що отримує, що втрачає Іван Дідух?

- Поясніть причини такого рішення? Чи був у нього інший шлях?

- Чому люди іноді не мають вибору?

6. Робота з текстом

Пригадайте перше знайомство з героєм твору? Чому письменник зображує у першому розділі паралельно коня і Івана?

(Орієнтовна відповідь учня)

Портрет свого персонажа Стефаник подає у зіставленні з конем. (Зачитується уривок «Відколи Івана Дідуха запам’ятали в селі газдою… як ланцюгом із синьої сталі».)

Таке зіставлення красномовно свідчить про виснажливу працю селянина, воно ж і набуває символічного значення: людина доведена до стану робочої худоби, ба навіть гіршого.

(Доповнення іншого учня)

Вражає в новелі експресивна картина, коли Іван, запрягшись разом з конем, тягне навантажений віз на гору, перетворюючись в одне ціле, стає символом каторжної праці селянина, який, надриваючись, не може вибитись із злиднів.

Коментар учителя

Отже, експозиція новели вмотивовує причини вибору Івана Дідуха, який не вистояв перед домаганнями синів та жінки, продав господарство, став перед газдами села і щемливо відчув свою драму, немов «каменів, бо слова не годен був зговорити».

Зав’язка новели у словах Івана: «Ця земля не годна стільки народу здержати та й стільки біди витримати. Мужик не годен, і вона не годна. І саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають, що платив лева, то тепер п’ять, що їв солонину, то тепер бараболю».

Як же розповідач відтворює далі образ Івана? (Відповіді учнів)

(Орієнтовні відповіді учнів)

1. Розповідач відтворює образ Івана по-експресіоністськи, використовуючи світло і тінь: «Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горба разом далеко на ниви. По тих нивах залягала тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував своїм пальцем на свою тінь і говорив горбові: - Ото-с ні, небоже, зібгав у дугу! Але доки мі ноги носє, то мус родити хліб!»

2. Величним, розумним, щедрим душею зображується Іван і в епізодах з односельчанами, яких зібрав перед від’їздом. При цьому далекий край герой порівнює з могилою. Він палко любить свою землю, працю на ній, людей, коня, навіть горб: «Аді, стою перед вами і говорю, а тот горб не виходить з голови. Таки го вижу, та й умирати буду, та й то буду його видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанки-м знав, та й на нім забув-єм, силу-м мав, та й на нім лишив-єм». Одна сльоза котилася по лиці, як перла по склі».

3. Образ сльози є багатозначним у контексті художньої картини світу: вона символізує духовно чисту душу героя, розрив із рідною землею, водночас горе, безнадію, невідомість майбутнього.

Коли ж психологічне напруження досягає апогею у творі?

(Орієнтовна відповідь учня)

Найвищим напруженням у розгортанні— кульмінацією — є епізод танцю, який зображено по-експресіоністськи виразно, через підтекст відтворюється психологія персонажів: «Люди задерев’яніли, а Іван томосив жінкою, як би то не мав пустити її з рук».

Яке враження справляє танець Дідуха на односельців?

Пригадайте твори українських письменників, у яких танець передає психологічне напруження героїв. Танець Чіпки в шинку («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного); танець Анни й Михайла («Украдене щастя» Івана Франка); танець Івана Палійчука («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Що символізує танець Івана Дідуха?

(Танець Івана Дідуха — це символ трагізму й розпачу прощання з рідним краєм)

Слово учителя

Розв’язка новели відбувається у сьомому мініатюрному розділі, коли герої вирушають із села. Іван зупинився і, побачивши свій кам’яний хрест на горбі, сказав дружині: «Видиш, стара, наш хрестик? Там є вибито і твоє наймено. Не бійси, є і моє, і твоє»

Як ви розумієте образ-символ камінного хреста?

VІ. Підбиття підсумків уроку

1. Робота у групах «Лист головному героєві»

Щоб Ви порадили головному Іванові Дідуху? Складіть 2-3 речення.

2. Відповідь на проблемне питання, поставлене на початку уроку

Еміграція — це зрада чи необхідність пошуків самореалізації?

Чому люди іноді не мають вибору чи все залежить лише від нас? (Вибір без вибору, Герої Крут, Герої Небесної Сотні)

VІІ. Рефлексія

Слово вчителя

Звернення до асоціативного куща

VІІІ. Оголошення домашнього завдання

Написати есе «Що я думаю про сучасну еміграцію українців, як я до неї ставлюся?»

Проект «Художники-експресіоністи» (Індивідуальне завдання)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.