Василь Семенович Стефаник

(1871 — 1936)

Біографія

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Твори

Марія

Палій

Кленові листки

Амбіції

Вона — земля

Новина

Моє слово

Камінний Хрест

Земля

Дорога

Сини

Розробки уроків

В.Стефаник. Трагедія людини і держави в новелі «Новина»

Василь Стефаник «Марія»

Василь Стефаник. Новаторство автора. Експресіонізм у його творчості. Новела «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Особливості твору, образи-персонажі та образи-символи. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею

Василь Стефаник. Життя і творчість. Співдружність письменника з Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною («Покутська трійця»)

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест ̶ уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм

Тема еміграції та ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

В.Стефаник. Новела «Камінний хрест»

Василь Стефаник: життя й творчість. Новаторство письменника

Василь Стефаник. Камінний хрест - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Багатозначність символічних образів

Василь Стефаник. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ПСИХОЛОГІЧНЕ РОКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ. ТРАГІЧНА ПОДІЯ - КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕЛИ. ДРАМАТИЗМ КОНФЛІКТУ, ЕМОЦІЙНА ЗАГОСТРЕНІСТЬ ЗОБРАЖУВАНОГО

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ. КАМІННИЙ ХРЕСТ - УОСОБЛЕННЯ ДОЛІ ЛЮДИНИ. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ІВАНА ДІДУХА ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ІЗ СЕЛА ЯК СИМВОЛ ТРАГІЗМУ ПРОЩЕННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Експресіонізм - літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника

Новела Камінний хрест - український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

В. Стефаник. Новела Камінний хрест. Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

Новела Новина. Життєва основа новели. Удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору

Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого у новелі «Новина»

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Аналіз творів

Василь Стефаник (1871-1936)

«Камінний хрест»

Скорочені твори та коментарі

Камінний хрест - скорочено

Новина - скорочено

Сини - скорочено

Скорочено - СИНИ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - НОВИНА - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Короткий переказ - Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - 10 КЛАС

Підручники

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

КАМІННИМ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Теорія літератури. ЕКСПРЕСІОНІЗМ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Літературна творчість - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Експресіонізм у творах В. Стефаника - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела КАМІННИМ ХРЕСТ - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела НОВИНА - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Василь Стефаник (1871—1936) - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Новина - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Камінний хрест - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Новела Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ прози Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Експресіонізм новели В. Стефаника Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

«Я пішов від мами у біленькій сорочці, сам білий» (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

«Буду свій світ різьбити, як камінь» (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

«Як коротко, сильно і страшно пише ця людина» (Максим Горький) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

Дидактичні матеріали

Василь Стефаник - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 16. Василь Стефаник («Камінний хрест»)

Хрестоматії

Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Новина - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Дитяча пригода - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Вечірня година - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Кленові листки - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Статті та реферати

Здобутки українського експресіонізму. Жанрові особливості новел В. Стефаника

Експресіонізм Василя Стефаника. «Злодій». «Новина» (на матеріалі прочитаного)

Мотив смерті у новелістиці В. Стефаника

Життєвий і творчий шлях В. Стефаника. Два періоди творчості. Загальна характеристика

Риси художньої своєрідності новел В. Стефаника (Катруся)

Василь Стефаник - експресіоніст

Новелістика Василя Стефаника І періоду творчості. Проблематика, поетика

Образи дітей у новелах («Катруся», «Новина») Стефаника

Василь Стефаник (1871-1936)

Художній світ Василя Стефаника

Оповідання В. Стефаника «Катруся» в 7 класі

Василь Стефаник (1871-1936) - огляд творчості

Тематика та художня майстерність новел збірки Стефаника «Синя книжечка»

Естетичні пошуки, проблематика, поетико-стильові особливості збірки В. Стефаника «Камінний хрест»

Ідейно-естетична концепція збірки В. Стефаника «Дорога»

Другий період творчості В .Стефаника: проблематика, жанрові та поетико-стильові особливості («Діточа пригода», «Дід Гриць», «Вона-земля», «Гріх», «Воєнні шкоди»)

Василь Стефаник (1871-1936)

Василь Стефаник — майстер соціально-психологічної новели

Трагічне звучання теми рекрутчини у новелах В. Стефаника «Виводили з села», «Стратився». Художні особливості творів

Ідейно-художній аналіз новели В. Стефаника «Новина»

Соціально-психологічна новела В. Стефаника «Камінний хрест». Символіка, експресивність стилю

Тема бунтарства у новелі В.Стефаника «Палій»; трагічно-ліричне звучання новели «Кленові листки»

Символіка, національно-визвольна ідея, патріотичний пафос новел «Марія» і «Сини» В. Стефаника

Під тягарем камінного хреста. (за творчістю Василя Стефаника)

Творчість Василя Стефаника. Новела „Камінний хрест“.

Життя і творчість шлях Василя Стефаника

Василь Семенович Стефаник

Життя та творчість Василя Стефаника

Творчість письменників „Покутської трійці”, проблема індивідуального стилю

Письменники рідного краю

Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Василь Стефаник – перевершений майстер соціально-психологічної новели

Життя і творчість Василя Стефаника

Життя і творчість Василя Стефаника

Василь Стефаник

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника „Камінний хpест“

Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання

Василь Стефаник - ЛЮБИВ СВОЮ ДОРОГУ

Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника?

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК „І ВСЕ, ЩО Я ПИСАВ, МЕНЕ БОЛІЛО”

ПИСАТЕЛІ-РУСИНИ НА БУКОВИНІ

„НЕ ВСІХ СТРІЛЬЦІВ УКРАЇНА ДОДОМУ ПОВІДСИЛАЄ”

Василь Стефаник

„...Як ластівки перед від летом...” - Вивчення новели Василя Стефаника „Камінний хрест” у взаємозв'язку з кіномистецтвом 10 клас

Трагічна доля емігрантів За новелою В. Стефаника „Камінний хрест”

Літературознавство, критика, історія літератури

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. НОВИНА. КАМІННИЙ ХРЕСТ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Мала проза В. Стефаника: проблематика, персонажі, художня своєрідність

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Шкільні твори

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Тема еміграції в творчості В. Стефаника

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Василь Стефаник - поет «мужицької розпуки»

Трагізм селянської долі у творах В. Стефаника

Показ зростання національної свідомості (за новелою В. Стефаника «Марія»)

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Камінний хрест»

Художні якості новел Стефаника на антивоєнну тему

В. Стефаник — майстер психологічної новели

У кожного свій хрест і своя доля (за новелою Василя Стефаника «Камінний хрест»)

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Камінний хрест як художній символ українського селянина-бідняка (за новелою Стефаника Камінний хрест

Трагічне явище української еміграції в новелах В. Стефаника

Взаємозв’язок усього сущого на землі (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Мій улюблений твір В. Стефаника

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАН - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Реалістичні картини трагічного життя простих селян у новелі В. Стефаника „Новина”

Сокровенні сподівання й надії В. Стефаника на державність України в новелі „Марія”

ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ В НОВЕЛІ В. СТЕФАНИКА „КАМІННИЙ ХРЕСТ”

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Трагедія українського селянства (за новелами В. Стефаника) - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Селянська доля найважча (за новелами В. Стефаника) - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - І варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - ІІ варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - ІІІ варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Тема еміграції у творчості В. Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Камінний хрест як художній символ трагізму долі українського селянина-бідняка в однойменній новелі В. Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Камінний хрест як художній символ трагізму життя українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника Камінний хрест

Герої новел Василя Стефаника

Камінний хрест як символ трагізму українського селянина в однойменній новелі В. Стефаника

Аналіз новели Василя Стефаника – Гріх (Думала собі Касіяниха…)

Фразеологізми як один із художніх засобів створення експресивно-емоційного фону новел Василя Стефаника

Підготовка до ЗНО

Василь Стефаник - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

В. СТЕФАНИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. „КАМІННИЙ ХРЕСТ”, „СИНИ”

Біографія - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Новела „Новина” - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Камінний хрест - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Новела „Сини” - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Значення творчості В. Стефаника - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тема 18. Василь Стефаник - Література XX ст.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Василь Стефаник - Література XX ст.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 18. Василь Стефаник (1871 - 1936) - Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

Стефаник Василь Семенович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.