Василь Семенович Стефаник

(1871 — 1936)

Біографія

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Твори

Марія

Палій

Кленові листки

Амбіції

Вона — земля

Новина

Моє слово

Камінний Хрест

Земля

Дорога

Сини

Розробки уроків

В.Стефаник. Трагедія людини і держави в новелі «Новина»

Василь Стефаник «Марія»

Василь Стефаник. Новаторство автора. Експресіонізм у його творчості. Новела «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Особливості твору, образи-персонажі та образи-символи. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею

Василь Стефаник. Життя і творчість. Співдружність письменника з Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною («Покутська трійця»)

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест ̶ уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм

Тема еміграції та ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

В.Стефаник. Новела «Камінний хрест»

Василь Стефаник: життя й творчість. Новаторство письменника

Василь Стефаник. Камінний хрест - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Багатозначність символічних образів

Василь Стефаник. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ПСИХОЛОГІЧНЕ РОКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ. ТРАГІЧНА ПОДІЯ - КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕЛИ. ДРАМАТИЗМ КОНФЛІКТУ, ЕМОЦІЙНА ЗАГОСТРЕНІСТЬ ЗОБРАЖУВАНОГО

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ. КАМІННИЙ ХРЕСТ - УОСОБЛЕННЯ ДОЛІ ЛЮДИНИ. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ІВАНА ДІДУХА ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ІЗ СЕЛА ЯК СИМВОЛ ТРАГІЗМУ ПРОЩЕННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Експресіонізм - літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника

Новела Камінний хрест - український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

В. Стефаник. Новела Камінний хрест. Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

Новела Новина. Життєва основа новели. Удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору

Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого у новелі «Новина»

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Аналіз творів

Василь Стефаник (1871-1936)

«Камінний хрест»

Скорочені твори та коментарі

Камінний хрест - скорочено

Новина - скорочено

Сини - скорочено

Скорочено - СИНИ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - НОВИНА - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Короткий переказ - Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - 10 КЛАС

Підручники

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

КАМІННИМ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Теорія літератури. ЕКСПРЕСІОНІЗМ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Літературна творчість - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Експресіонізм у творах В. Стефаника - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела КАМІННИМ ХРЕСТ - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела НОВИНА - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Василь Стефаник (1871—1936) - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Новина - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Камінний хрест - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Новела Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ прози Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Експресіонізм новели В. Стефаника Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

«Я пішов від мами у біленькій сорочці, сам білий» (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

«Буду свій світ різьбити, як камінь» (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

«Як коротко, сильно і страшно пише ця людина» (Максим Горький) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

Дидактичні матеріали

Василь Стефаник - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 16. Василь Стефаник («Камінний хрест»)

Хрестоматії

Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Новина - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Дитяча пригода - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Вечірня година - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Кленові листки - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Статті та реферати

Здобутки українського експресіонізму. Жанрові особливості новел В. Стефаника

Експресіонізм Василя Стефаника. «Злодій». «Новина» (на матеріалі прочитаного)

Мотив смерті у новелістиці В. Стефаника

Життєвий і творчий шлях В. Стефаника. Два періоди творчості. Загальна характеристика

Риси художньої своєрідності новел В. Стефаника (Катруся)

Василь Стефаник - експресіоніст

Новелістика Василя Стефаника І періоду творчості. Проблематика, поетика

Образи дітей у новелах («Катруся», «Новина») Стефаника

Василь Стефаник (1871-1936)

Художній світ Василя Стефаника

Оповідання В. Стефаника «Катруся» в 7 класі

Василь Стефаник (1871-1936) - огляд творчості

Тематика та художня майстерність новел збірки Стефаника «Синя книжечка»

Естетичні пошуки, проблематика, поетико-стильові особливості збірки В. Стефаника «Камінний хрест»

Ідейно-естетична концепція збірки В. Стефаника «Дорога»

Другий період творчості В .Стефаника: проблематика, жанрові та поетико-стильові особливості («Діточа пригода», «Дід Гриць», «Вона-земля», «Гріх», «Воєнні шкоди»)

Василь Стефаник (1871-1936)

Василь Стефаник — майстер соціально-психологічної новели

Трагічне звучання теми рекрутчини у новелах В. Стефаника «Виводили з села», «Стратився». Художні особливості творів

Ідейно-художній аналіз новели В. Стефаника «Новина»

Соціально-психологічна новела В. Стефаника «Камінний хрест». Символіка, експресивність стилю

Тема бунтарства у новелі В.Стефаника «Палій»; трагічно-ліричне звучання новели «Кленові листки»

Символіка, національно-визвольна ідея, патріотичний пафос новел «Марія» і «Сини» В. Стефаника

Під тягарем камінного хреста. (за творчістю Василя Стефаника)

Творчість Василя Стефаника. Новела „Камінний хрест“.

Життя і творчість шлях Василя Стефаника

Василь Семенович Стефаник

Життя та творчість Василя Стефаника

Творчість письменників „Покутської трійці”, проблема індивідуального стилю

Письменники рідного краю

Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Василь Стефаник – перевершений майстер соціально-психологічної новели

Життя і творчість Василя Стефаника

Життя і творчість Василя Стефаника

Василь Стефаник

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника „Камінний хpест“

Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання

Василь Стефаник - ЛЮБИВ СВОЮ ДОРОГУ

Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника?

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК „І ВСЕ, ЩО Я ПИСАВ, МЕНЕ БОЛІЛО”

ПИСАТЕЛІ-РУСИНИ НА БУКОВИНІ

„НЕ ВСІХ СТРІЛЬЦІВ УКРАЇНА ДОДОМУ ПОВІДСИЛАЄ”

Василь Стефаник

„...Як ластівки перед від летом...” - Вивчення новели Василя Стефаника „Камінний хрест” у взаємозв'язку з кіномистецтвом 10 клас

Трагічна доля емігрантів За новелою В. Стефаника „Камінний хрест”

Літературознавство, критика, історія літератури

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. НОВИНА. КАМІННИЙ ХРЕСТ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Мала проза В. Стефаника: проблематика, персонажі, художня своєрідність

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Шкільні твори

Проблематика психологiчної новели Василя Стефаника «Новина»

Василь Стефаник — новеліст

Трагедія українського селянства (за новелами В. Стефаника)

«Коротко, сильно і страшно пише ця людина» (за новелою В. Стефаника «Новина»)

Трагедії вимушеної еміграції у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Герої новел Василя Стефаника

Камінний хрест як символ трагічної долі селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Ідейно-художній аналіз новел «Новина», «Кленові листки» В. Стефаника

Історична правда і художній вимисел у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Чому головний герой новели Василя Стефаника «Новина» викликає суперечливе ставлення до себе?

Образ Івана Дідуха за новелою Василя Стефаника «Камінний хрест»

Трагізм долі українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Новина»

Камінний хрест — символ трагізму долі українського селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Захист рідної землі - найвище призначення людини (за новелою В. Стефаника «Сини»)

Антивоєнні мотиви новел Василя Стефаника

Тема еміграції та її художнє втілення у творчості В. Стефаника (новела «Камінний хрест»)

Які роздуми навіює мені новела Стефаника «Камінний хрест»?

Проблематика психологічної новели Василя Стефаника «Новина»

«Я кару приймаю, бо завинив …» (за новелою В. Стефаника «Новина»)

Життєва основа новели «Новина» Василя Стефаника (Роль художньої деталі)

Символічний зміст назви новели Василя Стефаника «Камінний хрест»

Трагічне явище української еміграції у новелах Стефаника («Камінний хрест»)

«Поему його життя можна покласти на музику Бетховена» за творчістю Василя Стефаника

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Гуманізм новел В. Стефаника

Символічність образу камінного хреста в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Трагічна доля галицького селянина у новелах В. Стефаника

«…Україні потрібні її діти…» (за новелою В. Стефаника «Марія»)

Трагедія селянської долі в новелах Василя Стефаника

Камінний хрест — символ втраченої батьківщини за однойменною новелою В. Стефаника

Трагічна подія як композиційний центр новел В. Стефаника

Василь Стефаник «Камінний хрест»: аналіз, образи

Роздуми над сенсом життя у творах В. Стефаника

Втілення в образі Марії трагічної долі України (за новелою В. Стефаника «Марія»)

Використання засобів експресіонізму у новелах В. Стефаника

Василь Стефаник - майстер новели

В. Стефаник - майстер новели

У чому зміст назви новели Василя Стефаника «Камінний хрест»?

Сила новелістичного таланту В. Стефаника

Особливість самобутньої манери Стефаника-новеліста

Камінний хрест - символ трагічної долі українського селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Камінний хрест як символ пам’яті й любові до рідної землі

Дітовбивство - найтяжчий злочин. Огляд новели В. Стефаника «Новина»

Тема еміграції у творчості В. Стефаника

Тема патріотизму в новелі В. Стефаника «Сини»

Життєвий подвиг матері (за новелою Василя Стефаника Марія)

Камінний хрест як художній символ трагізму життя українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Камінний хрест»»

Тематика творчості В. Стефаника

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Тема еміграції в творчості В. Стефаника

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Василь Стефаник - поет «мужицької розпуки»

Трагізм селянської долі у творах В. Стефаника

Показ зростання національної свідомості (за новелою В. Стефаника «Марія»)

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Камінний хрест»

Художні якості новел Стефаника на антивоєнну тему

В. Стефаник — майстер психологічної новели

У кожного свій хрест і своя доля (за новелою Василя Стефаника «Камінний хрест»)

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Камінний хрест як художній символ українського селянина-бідняка (за новелою Стефаника Камінний хрест

Трагічне явище української еміграції в новелах В. Стефаника

Взаємозв’язок усього сущого на землі (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Мій улюблений твір В. Стефаника

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника «Камінний хрест»)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАН - В. СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Реалістичні картини трагічного життя простих селян у новелі В. Стефаника „Новина”

Сокровенні сподівання й надії В. Стефаника на державність України в новелі „Марія”

ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ В НОВЕЛІ В. СТЕФАНИКА „КАМІННИЙ ХРЕСТ”

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Трагедія українського селянства (за новелами В. Стефаника) - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Селянська доля найважча (за новелами В. Стефаника) - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - І варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - ІІ варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Історична правда і художній вимисел у новелі „Камінний хрест” - ІІІ варіант - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Тема еміграції у творчості В. Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Камінний хрест як художній символ трагізму долі українського селянина-бідняка в однойменній новелі В. Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Камінний хрест як художній символ трагізму життя українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника Камінний хрест

Герої новел Василя Стефаника

Камінний хрест як символ трагізму українського селянина в однойменній новелі В. Стефаника

Аналіз новели Василя Стефаника – Гріх (Думала собі Касіяниха…)

Фразеологізми як один із художніх засобів створення експресивно-емоційного фону новел Василя Стефаника

Підготовка до ЗНО

Василь Стефаник - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

В. СТЕФАНИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. „КАМІННИЙ ХРЕСТ”, „СИНИ”

Біографія - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Новела „Новина” - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Камінний хрест - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Новела „Сини” - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Значення творчості В. Стефаника - Василь Семенович Стефаник - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тема 18. Василь Стефаник - Література XX ст.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Василь Стефаник - Література XX ст.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 18. Василь Стефаник (1871 - 1936) - Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

Стефаник Василь Семенович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ