Василь Семенович Стефаник

(1871 — 1936)

Біографія

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Розробки уроків

Василь Стефаник: життя й творчість. Новаторство письменника

Василь Стефаник. Камінний хрест - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Багатозначність символічних образів

Василь Стефаник. Сюжетно-композиційні особливості. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

КАМІННИЙ ХРЕСТ - ПСИХОЛОГІЧНЕ РОКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ. ТРАГІЧНА ПОДІЯ - КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕЛИ. ДРАМАТИЗМ КОНФЛІКТУ, ЕМОЦІЙНА ЗАГОСТРЕНІСТЬ ЗОБРАЖУВАНОГО

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ. КАМІННИЙ ХРЕСТ - УОСОБЛЕННЯ ДОЛІ ЛЮДИНИ. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ІВАНА ДІДУХА ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ІЗ СЕЛА ЯК СИМВОЛ ТРАГІЗМУ ПРОЩЕННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Експресіонізм - літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника

Новела Камінний хрест - український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

В. Стефаник. Новела Камінний хрест. Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

Новела Новина. Життєва основа новели. Удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору

Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого у новелі «Новина»

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Аналіз творів

«Камінний хрест»

Скорочені твори та коментарі

Камінний хрест - скорочено

Новина - скорочено

Сини - скорочено

Скорочено - СИНИ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - НОВИНА - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Короткий переказ - Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - КАМІННИЙ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - 10 КЛАС

Підручники

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

КАМІННИМ ХРЕСТ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ПИСЬМЕННИК, ЩО РВАВ СВОЄ СЕРЦЕ НАВПІЛ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Теорія літератури. ЕКСПРЕСІОНІЗМ - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Творча спадщина Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Літературна творчість - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Експресіонізм у творах В. Стефаника - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела КАМІННИМ ХРЕСТ - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела НОВИНА - Василь СТЕФАНИК (1871-1936) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Василь Стефаник (1871—1936) - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Новина - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871—1936). Камінний хрест - Експресіонізм в українській літературі

Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Новела Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ прози Василя Стефаника - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Експресіонізм новели В. Стефаника Камінний хрест - ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

„Я пішов від мами у біленькій сорочці, сам білий” (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

„Буду свій світ різьбити, як камінь” (Василь Стефаник) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

„Як коротко, сильно і страшно пише ця людина” (Максим Горький) - Василь Стефаник (1871 — 1936) - Українська література 10-х років

Хрестоматії

Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Камінний хрест - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Новина - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Дитяча пригода - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Вечірня година - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Кленові листки - Стефаник Василь Семенович (14.05.1871-07.12.1936)

Статті та реферати

Василь Стефаник (1871-1936)

Оповідання В. Стефаника «Катруся» в 7 класі

Василь Стефаник (1871-1936) - огляд творчості

Василь Стефаник (1871-1936)

Під тягарем камінного хреста. (за творчістю Василя Стефаника)

Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання

Творчість Василя Стефаника. Новела „Камінний хрест“.

Життя і творчість шлях Василя Стефаника

Василь Семенович Стефаник

Життя та творчість Василя Стефаника

Творчість письменників „Покутської трійці”, проблема індивідуального стилю

Письменники рідного краю

Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Василь Стефаник – перевершений майстер соціально-психологічної новели

Життя і творчість Василя Стефаника

Життя і творчість Василя Стефаника

Василь Стефаник

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника „Камінний хpест“

Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання

Василь Стефаник - ЛЮБИВ СВОЮ ДОРОГУ

Чи знають Бога герої новел Василя Стефаника?

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК „І ВСЕ, ЩО Я ПИСАВ, МЕНЕ БОЛІЛО”

ПИСАТЕЛІ-РУСИНИ НА БУКОВИНІ

„НЕ ВСІХ СТРІЛЬЦІВ УКРАЇНА ДОДОМУ ПОВІДСИЛАЄ”

Василь Стефаник

„...Як ластівки перед від летом...” - Вивчення новели Василя Стефаника „Камінний хрест” у взаємозв'язку з кіномистецтвом 10 клас

Трагічна доля емігрантів За новелою В. Стефаника „Камінний хрест”

Літературознавство, критика, історія літератури

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. НОВИНА. КАМІННИЙ ХРЕСТ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Мала проза В. Стефаника: проблематика, персонажі, художня своєрідність

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Твори

МАРІЯ

МОЄ СЛОВО

ДОРОГА

Сини

ПАЛІЙ

КЛЕНОВІ ЛИСТКИ

АМБІЦІЇ

Вона — земля

НОВИНА

КАМІННИЙ ХРЕСТ

ЗЕМЛЯ

Шкільні учнівські твори

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника „Камінний хрест”)

Мій улюблений твір В. Стефаника

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Трагічне явище української еміграції в новелах В. Стефаника

Взаємозв'язок усього сущого на землі (за новелою В. Стефаника „Камінний хрест”)

Камінний хрест як художній символ українського селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника „Камінний хрест”)

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі В. Стефаника „Камінний хрест”

У кожного свій хрест і своя доля (за новелою Василя Стефаника „Камінний хрест”)

Художні якості новел Стефаника на антивоєнну тему

В. Стефаник — майстер психологічної новели

Фразеологізми як один із художніх засобів створення експресивно-емоційного фону новел Василя Стефаника

Василь Стефаник - поет „мужицької розпуки”

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника „Камінний хрест”)

Показ зростання національної свідомості (за новелою В. Стефаника „Марія”)

Трагізм селянської долі у творах В. Стефаника

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка у новелі В. Стефаника „Камінний хрест”

Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Тема еміграції в творчості В. Стефаника

Камінний хрест як художній символ трагізму українського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хрест"

Герої новел Василя Стефаника

Камінний хрест як символ трагізму українського селянина в однойменній новелі В. СтефаникаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.