Всі публікації щодо:
Квітка-Основ’яненко Григорій

Українська література 9 клас - Хрестоматія - 2017 рік

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович Квітка (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підтвердити чи спростувати

Г. Квітка-Основ'яненко — „батько української прози”.

О підтвердити

О спростувати

Український письменник, культурний і громадський діяч, видавець, „батько нової української прози”. За 25 років творчої праці написав майже 80 творів різних жанрів. Утвердив в українській літературі сентименталізм як мистецький напрям.

Літературний напрям — це конкретно-історичне втілення художнього методу, що проявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи

Це своєрідний синтез художнього методу та індивідуального стилю

Літературна течія - різновид літературного напряму, який характеризує спільність духовно естетичного змісту в національній

Сентименталізм (від фр. почуття) — напрям у європейській літературі другої половини XVIII — початку XIX ст. який характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини і викликати.

Ознаки сентименталізму

• намагання показати особистість у рухах, думках, почуттях, прагненнях;

• культ почуття, культ природи;

• утвердження багатства духовного світу представників простого народу;

• герої творів — внутрішньо благородні, здатні на самозречення, схильні до сильних переживань, скромні, вродливі;

• поділ героїв на позитивних і негативних;

• велика увага приділялася побуту, взаєминам у родині, стосункам між знайомими і незнайомими людьми;

• конфлікти переважно психологічного та побутового характеру.

Реалізм (від лат. дійсний) — один з творчих методів у літературі та мистецтві, що полягає в правдивому об’єктивному і всебічному відображенні дійсності.

Ознаки реалізму

• за допомогою типізації відображувати життя в образах, які відповідають суті самого життя;

• прагнення до широкого охвату дійсності в її протиріччях, глибинних закономірностях і розвитку;

• тяжіння до зображення людини в її взаємодії із середовищем;

• велика увага приділяється соціально-побутовому фонові часу;

• безпосередня достовірність зображення, „відтворення життя у формах самого життя”.

Повість — прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за Широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їхнього розкриття посідає проміжне місце між оповіданням і романом.