Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 4. Іван Котляревський («Енеїда», «Наталка Полтавка»)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Першим твором нової української літератури є

А «Наталка Полтавка»

Б «Хазяїн»

В «Бджола та Шершень»

Г «Всякому місту - звичай і права»

Д «Енеїда»

2. Укажіть жанр «Енеїди» Івана Котляревського:

А драма-феєрія

Б роман у віршах

В пригодницька поема

Г соціально-побутова поема

Д травестійно-бурлескна епічна поема

3. Укажіть ім’я античного письменника, твір якого є одним із джерел «Енеїди» Івана Котляревського:

А Гомер

Б Овідій

В Аврелій

Г Вергілій

Д Плутарх

4. Віршовий розмір уривка

Еней був парубок моторний І хлопець хоч куди козак,

Удавсь на всеє зле проворний,

Завзятіший од всіх бурлак...

А дактиль

Б амфібрахій

В анапест

Г ямб

Д хорей

5. Еней мандрує до пекла, щоб

А зустрітися з батьком

Б задовольнити цікавість

В відвідати свого дідуся

Г випробувати власні сили

Д побачити кохану Дідону

6. Перша пісня, яку виконує Наталка («Наталка Полтавка» Івана Котляревського»), це:

А «Сонце низенько, вечір близенько...»

Б «Всякому городу нрав і права.»

В «Ой під вишнею, під черешнею.»

Г «Віють вітри, віють буйні.»

Д «Гомін, гомін по діброві.»

7. У якому з-поміж перелічених творів використано давньоримський сюжет?

А «Contra spem spero»

Б «Intermezzo»

В «Мойсей»

Г «Кавказ»

Д «Енеїда»

8. Кульмінацією п’єси «Наталка Полтавка» є

А відмова Наталки одружитися з возним

Б вдале сватання возного до Наталки

В благородне зречення возним Наталки

Г згода Наталки на шлюб із возним

Д поява у селі Петра, коханого Наталки

9. В уривку з поеми «Енеїда» Івана Котляревського

«Не хмара сонце заступила,

Не вихор порохом вертить,

Не галич чорна поле вкрила,

Не буйний вітер се шумитъ:

Се військо йде всіма шляхами,

Се ратне брязкотить збруями...» використано такі художні засоби:

А порівняння, антитеза, риторичне звертання

Б персоніфікація, гіпербола, асонанс

В синекдоха, тавтологія, символ

Г метафора, оксиморон, алегорія

Д постійний епітет, анафора, алітерація

10. Не порушено послідовності подій «Енеїди» Івана Котляревського в рядку:

А Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ.

У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з Енеєм

Б Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала

В Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони

Г У Латинській землі. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з Енеєм

Д Героїчний подвиг Низа й Евріала. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між героями твору та рисами, притаманними їх характерам

Герой твору

1 возний

2 Микола

3 Наталка

4 виборний

Риса характеру

А героїзм

Б хитрість

В мудрість

Г лібералізм

Д життєрадісність

12. Установіть відповідність між жанрами художнього твору та їх ознаками

Жанр

1 новела

2 оповідання

3 драма

4 послання

Ознаки

А розповідь про якусь подію з життя людини, важливу роль відіграє підтекст

Б п’єса, побудована на серйозному і гострому конфлікті, показує драматичні стосунки особистості з суспільством і тяжкі переживання особистості

В художньо-публіцистичний жанр на актуальну тему сучасності, в якому розповідається про справжні події

Г розповідь про незвичайну подію зі стрімким розвитком сюжету з різкими зламами

Д прозовий чи віршований літературний твір, написаний у формі листа чи звертання автора до якоїсь іншої особи чи кількох осіб

13. Установіть відповідність між літературним персонажем та цитатою з твору

Персонаж

1 війна

2 Дідона

3 Евріал

4 Еней

Цитата

А «...В кривавих ризах тут; за нею рани, смерть, увіччя, безбожність і безчоловіччя, хвіст мантії її несуть...»

Б «Розумна пані і моторна, для неї трохи цих імен: трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита... бідняжка, що була вдова»

В «Де общеє добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинность ісправлять»

Г «Пройдисвіт і не промах, в війні і взріс і постарів; привідця був во всіх содомах, ведмедів бачив і тхорів»

Д «Се був пройдисвіт і непевний, і всім відьмам був родич кревний - упир і знахар ворожить, умів і трясцю одшептати, і кров християнську замовляти, і добре знав греблі гатить»

14. Установіть відповідність між літературним персонажем та йог характеристикою

Персонаж

1 Наталка

2 Тетерваковський

3Макогоненко

4 Микола

Характеристика

А «Золото, а не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, - яке у неї добре серце...»

Б «... як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться»

В «от рожденія... расположен к добрим ділам»

Г «сирота - без роду, без племені, без талану і без приюту»

Д «хлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний і роботящий»На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.