Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Українська література 5 клас - Л. Т. Коваленко - Освіта 2018

ЩУКА - Леонід Глібов (1827-1893) - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

На Щуку хтось бомагу1 в суд подав,

що буцімтсі2 вона такеє виробляла,

що у ставу ніхто життя не мав;

того заїла в смерть, другого обідрала3.

Піймали Щуку молодці

та в шаплиці4

гуртом до суду притаскали5,

хоча чуби й мокренькі стали.

На той раз суддями були:

якіїсь два Осли, одна нікчемна6 Шкапа7

та два стареньких Цапа, —

усе народ, як бачите, такий

добрячий та плохий8.

За стряпчого9, як завсігди10 годиться,

була приставлена Лисиця...

А чутка у гаю була така,

що ніби Щука та частенько,

як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле — то щупачка11,

то сотеньку карасиків живеньких

або линів11 гарненьких...

Чи справді так було, чи, може, хто збрехав

1Бомага — тут: заява. 2 Буцімто — нібито, немов. 3Обідрати — тут: пограбувати. 4 Шаплик — цебер, відро. 5 Притаскати — притягти. 6 Нікчемний — поганий. 7 Пікапа — стара і худа коняка. 8 Плохий — поганий. 9 Стряпчий — чиновник, який наглядав за ходом справ у судових установах. 10 Завсігди — завжди. 11 Щупачки, лини — види риби.


(хто ворогів не мав!), —

а все-таки катюзі12,

як кажуть, буде по заслузі.

Зійшлися судці, стали розбирать:

коли і як воно було, і що їй присудити?

Як не мудруй, а правди ніде діти,

кінців не можна поховать...

Не довго думали — рішили

і Щуку на вербі повісити звеліли.

«Дозвольте і мені, панове, річ держать13! —

Тут обізвалася Лисиця, —

розбійницю таку не так судить годиться:

щоб більше жаху їй завдать

і щоб усяк боявся так робити, —

у річці вражу Щуку утопити!»

«Розумна річ!» — всі зачали гукать.

Послухали Лисичку

і Щуку кинули — у річку.

12 Катюга — кат. 13 Річ держать — промовляти, виголошувати промову.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Прочитайте виразно байку «Щука". Назвіть персонажів. 2. Про що розповідається у байці? 3. Розкажіть, якими ви уявляєте героїв байки. 4. Завіщо Щуку «до суду притягли?» 5. Яка головна думка байки? 6. Чи можна назвати вирок суддів справедливим? 7. Які стосунки склалися між Щукою та Лисицею? Як Лисиця віддячила Щуці за послуги? 8. Як Леонід Глібов характеризує стряпчого та судців (знайдіть це місце у тексті)? 9. Яке ваше ставлення до подій, зображених у байці, та її персонажів? 10. Які риси людей засуджує Леонід Глібов? 11. Що здалось вам у байці «Щука» комічним?

Вправи і завдання

1. Складіть план змісту байки «Щука» у формі запитань.

2. Випишіть з тексту прислів'я. Доберіть до них свої приклади.

3. Як ви розумієте слова з байки: «Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховать...»; «Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий...»; «А все таки катюзі, як кажуть, буде по за слузі...»?

4. Знайдіть у байці пестливі слова і поясніть, з якою метою вони вживаються.

5. Підготуйте читання байки в особах.