Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

ВАСИЛЬКИ - Володимир Сосюра (1898-1965) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Васильки у полі, васильки у полі,

і у тебе, мила, васильки з-під вій,

і гаї синіють ген на видноколі,

і синіє щастя у душі моїй.

Одсіяють роки, мов хмарки над нами,

і ось так же в полі будуть двоє йти,

але нас не буде. Може, ми квітками,

може, васильками станем — я і ти.

Так же буде поле, як тепер, синіти,

і хмарки летіти в невідомий час,

і другий, далекий, сповнений привіту,

з рідними очима порівняє нас.

1939

Волошки в синій вазі (М. Примаченко, 1962)

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія В. Сосюри «Васильки»?

2. Яка картина зринає у вашій уяві, коли ви читаєте першу строфу поезії? Опишіть цю картину. Які зорові образи скеровували вашу уяву?

3. Який колір переважає в першій строфі? Які асоціації він викликає?

4. Поясніть, як ви зрозуміли образ, створений у рядку «і гаї синіють ген на видноколі». Чи доводилося вам бачити, як на видноколі синіють далекі гаї?

5. Поясніть, як ви зрозуміли образ «синіє щастя у душі моїй». Знайдіть слова, які б уточнили, розкрили значення поетового вислову «синіє щастя».

6. Поміркуйте, чому ліричного героя не лякає те, що «роки одсіяють», що інші щасливці йтимуть цим полем?

7. З поданого словесного ряду доберіть два слова, якими, на вашу думку, можна найточніше схарактеризувати почуття, яке переживає ліричний герой поезії «Васильки»: безмежне, пломенисте, вічне, плинне, пристрасне, палке, щире, розлоге, мінливе, нескінченне, безмірне.

8. Як у вірші виражений мотив метаморфози? З якою метою вводить автор цей мотив?

9. Яку роль у творі відіграє образ майбутнього?

Володимир Сосюра

10. Доведіть або спростуйте тезу: твору Володимира Сосюри «Васильки» властивий філософський зміст.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

11. Англійський поет Вільям Вордсворт стверджував: «Святе мистецтво! В пензлі чи пері / Є сила дати вічність кожній рисі...»

1 Розгляньте ілюстрацію на с. 79. Який настрій викликає картина харківського художника Є. Волошинова «Життя в житі»? Поміркуйте, чи вдалося художнику «дати вічність кожній рисі». Чи вдалося «дати вічність кожній рисі» Володимиру Сосюрі?

Читаємо виразно

12. Користуючись пам’яткою № 1, підготуйте виразне читання твору.

Виявляємо творчі здібності

13. Виконайте завдання (на вибір).

• Уявіть себе оператором, який знімає відеоряд до вірша Володимира Сосюри «Васильки». Опишіть кадри, які ви хотіли б зняти. Використовуйте назви прийомів зйомки, які прийняті в професійному середовищі операторів: статичне2 зображення, широка панорама, крупний план, рух камери...

• Напишіть асоціативний етюд за твором Володимира Сосюри «Васильки». Візьміть участь в інтерактивному конкурсі творчих письмових робіт.

• Намалюйте ілюстрації до твору Володимира Сосюри «Васильки». Візьміть участь в інтерактивному конкурсі ілюстрацій.

ЛЮБИТИ «ВСІМ СЕРЦЕМ»

Усе життя Володимир Сосюра залишався відданим сином України. У його творах патріотичне почуття звучить із максимальною щирістю, промовляє до читачів просто й водночас відверто, немов «від серця до серця». Під час Другої світової війни, коли українському народові загрожувала смертельна небезпека, поет створив відомий вірш «Любіть Україну». Це видатний зразок громадянської лірики, поетичний заклик автора до свого народу у хвилину тяжких випробувань. У творі органічно поєдналися почуття й думка — любов до рідного краю та низка логічних аргументів, які доводять.

1 Рядки із сонета Вільяма Вордсворта «До прекрасного» наведені в перекладі Максима Стріхи.

2 Статичний — у якому нема руху; нерухомий. Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — С. 669.

Громадянська лірика — лірична творчість, у якій розглядаються патріотизм, соціальна відповідальність, громадянська позиція людини.

що патріотизм є природною рисою людини. Залучаючи точні і яскраві художні деталі, автор шукає ключик до серця й розуму кожного українця.

Для поета патріотизм є найвищим духовним багатством, головною життєвою цінністю, перед якою відступає все інше, навіть особисте почуття. Митець закликає любити рідну землю не лише «всім серцем», але й «своїми ділами», бути з нею і «в годину щасливу», і в «годину негоди».

Цікаво, що автор безпосередньо звертається до молоді. І піднесена інтонація не виключає довірливої бесіди. Ефектні, іноді несподівані порівняння («Любіть Україну, як сонце, любіть, / як вітер, і трави, і води...», «як пісню, що лине зорею») захоплюють читача. Яскраві епітети «вишнева Україна», «солов’їна мова», зумовлені художніми завданнями повтори «Любіть Україну...» відчутно збагачують загальну образну палітру, надаючи особливої переконливості ліричним роздумам автора. І перед нами постає надзвичайно привабливий образ рідного краю, овіяний теплом людської любові. Широкі простори, «зірки і верби», дитячі усмішки, дівочі очі — усе це Україна.

«Любіть Україну» сприймається як заповіт талановитого майстра слова своєму народові. У високохудожній формі поет нагадує всім нам, що патріотизм є важливою рисою справжнього громадянина.