Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Українська література 8 клас - О. І. Борзенко - Ранок 2016 рік

ОСІНЬ - Володимир Сосюра (1898-1965) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Облітають квіти, обриває вітер

пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом

синьоока осінь їде навмання.

В’яне все навколо, де пройдуть копита,

золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер

пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита,

і берізка гола мерзне за вікном.

1938

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія Володимира Сосюри «Осінь»?

2. Як називається художній прийом зіставлення природи та людських переживань?

3. Пригадайте вивчені раніше поетичні твори й наведіть приклад використання психологічного паралелізму за подібністю.

4. Наведіть приклади поетичних творів, де зіставлення природи та людських переживань відбувається за контрастом.

5. Яку роль відіграють пейзажі у відображенні психології персонажів?

6. Які емоції викликає природа в ліричного героя поезії В. Сосюри «Осінь»?

7. Які зорові образи створює поет?

8. Поміркуйте, що символізує образ берізки під вікном.

9. Тему й основне ідейне навантаження ліричного твору називають мотивом. Визначте мотив поезії Володимира Сосюри «Осінь».

Досліджуємо самостійно

10. Доведіть або спростуйте тезу: поезії В. Сосюри «Осінь» властивий психологічний паралелізм, він формує художню організацію всього твору.

Виявляємо творчі здібності

11. Розгляньте ілюстрації на с. 77. Які емоції викликають у вас ці картини? Чи можуть вони бути ілюстраціями до твору Володимира Сосюри? Обґрунтуйте свою думку.

Яку ілюстрацію до поезії Володимира Сосюри запропонували б ви? Опишіть її.

Інтимна лірика — лірична поезія, у якій передаються душевні переживання, пов’язані з коханням та іншими особистими почуттями.

ЛІРИЧНІ РОЗДУМИ ПРО ЩАСТЯ

Інтимна лірика відображає особисті, найчастіше любовні, переживання автора. Іноді її образно визначають як поезію людського серця. Сучасники вважали Сосюру неперевершеним майстром такої поезії. І сьогодні його твори захоплюють читачів душевною відкритістю, силою та емоційною щирістю. Одним із кращих зразків інтимної лірики В. Сосюри є вірш «Васильки». Перед читачем постає сповнена емоцій щаслива людина, яка відмовляється вірити в те, що колись настане день і її кохання помре, не лишивши по собі жодного сліду на цій землі.

Своє почуття закоханості та щастя автор виражає в образах, що викликають зорові враження. Очі коханої жінки своїм кольором нагадують ліричному герою поля й далекі гаї і порівнюються з квітами — синіми васильками.

У фольклорі васильки, або волошки, символізують душевну красу й чистоту.

Цей образ допомагає авторові розкрити тему кохання в піднесеній тональності, поєднати її з роздумами про вічність справжнього почуття.

Художня палітра твору збагачується фольклорним, поширеним у народних баладах мотивом метаморфози, чарівним перетворенням людини на квітку («...може, васильками станем — я і ти»).

Далі авторська уява малює іншу картину, яка є ніби точним повторенням попередньої: колись через роки так само йтиме полем закохана пара. І тоді, немов нічого не змінилося, якийсь закоханий щасливець порівняє «рідні очі» коханої із синіми квітами. У цій, на перший погляд, нескладній поезії щирі світлі емоції поєдналися з філософським поглядом на щастя, яке здатне збагачувати світ навколо нас, олюднювати, наповнювати його красою, робити неможливе можливим.

Життя в житі (Є. Волошинов, кінець ХІХ — початок ХХ ст.)