Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! - ВОЛОДИМИР СОСЮРА (1898-1965) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу, і в радості мить,

Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

Без неї ніщо ми, як порох і дим,

Розвіяний в полі вітрами...

Любіть Україну всім серцем своїм

І всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,

Як очі її ніжно-карі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі,

У квітці й пташині, в кривеньких тинах,

У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах,

І в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить не згора,

Живе у стежках, у дібровах,

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

У хмарах отих пурпурових,

В огні канонад, що на захід женуть

Чужинців в зелених мундирах.

В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь

До весен, і світлих, і щирих...

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

І сльози, і все, до загину...

Не можна любити народів других,

Коли ти не любиш Вкраїну.

Дівчино! Як небо її голубе,

Люби її кожну хвилину...

Коханий любить не захоче тебе,

Коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,

В цей час, як гудуть батареї...

Всім серцем любіть Україну свою,

І вічні ми будемо з нею.

Теорія літератури

ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА

На уроках вивчення творів Т. Шевченка ви вже ознайомилися з видами лірики. Нагадаємо: лірика буває громадянською, філософською, пейзажною й інтимною. Сьогодні детальніше розглянемо особливості громадянської лірики на прикладі вірша В. Сосюри «Любіть Україну!».

Громадянська лірика — твори, у яких думки й переживання викликані суспільно-політичними подіями.

Яскравим прикладом громадянської лірики є «Заповіт» Т. Шевченка Ліричний герой переймається тяжким життям свого народу, він закликає його повстати проти гнобителів і збудувати «сім'ю вольну, нову». Тут ми бачимо чітку громадянську позицію ліричного героя (поета).

У творах громадянської лірики часто звучать патріотичні мотиви, тоді використовують термін «патріотична лірика».

Прикладом патріотичної лірики є вірш В. Сосюри «Любіть Україну!». Прочитавши статтю «Тернистий шлях вірша "Любіть Україну!»», ви помітили, що саме за патріотичну позицію поета було піддано нищівній критиці, звинувачено в націоналізмі. Насправді в кожному рядку цієї поезії звучить любов до рідного краю, ліричний герой закликає любити Україну і в «радості мить», і в «годину негоди». Перед читачем ніби пролітають кадри з різними реаліями рідної країни: зірки, верби, вишневі сади, птахи, кривенькі тини, стежки й діброви, заводи й фабрики... У цій поезії дуже чітко простежується громадянська позиція ліричного героя, що сповнений патріотичних почуттів. Отже, вірш В. Сосюри «Любіть Україну!» належить до громадянської, або патріотичної лірики.

1. Прізвище В. Сосюри з французької на українську переінакшив («Третя рота»)

А батько

Б дід

В козацький писар

Г сам поет

2. Твір В. Сосюри «Сад»

А епічний

Б ліричний

В ліро-епічний

Г драматичний

3. Установіть відповідність між образами та їхніми ознаками («Любіть Україну!»)

Образи

Ознаки

1 мова

А жива і нова

2 Україна

Б щаслива

3 краса

В вічна

4 година

Г солов'їна


Ґ вишнева

4. Розкажіть цікавий епізод із життя В. Сосюри.

5. Які ви знаєте види лірики? До якого виду лірики належить вірш «Любіть Україну!»?

6. Поясніть значення слів (або з'ясуйте за словником) купина, діброва, батареї, канонади, мундири, багнети, пурпуровий.

7. Знайдіть у вірші «Любіть Україну!» слова-символи й запишіть їх у зошит.

8. Чому долю вірша «Любіть Україну!» у заголовку поданої вище статті названо тернистим шляхом?

9. Чи справедливим, на вашу думку, є повернення до шкільних підручників першого варіанта вірша «Любіть Україну!»?

10. Визначте основну думку вірша «Любіть Україну!».

11. Проведіть мовне дослідження вірша «Любіть Україну!» за таким планом:

а) визначте однорідні члени речення у творі;

б) поміркуйте, чому їх так багато саме в цьому творі;

в) з'ясуйте, яку роль відіграють однорідні члени речення в поетичних рядках;

г) сформулюйте висновок і запишіть його в робочий зошит.

12. Випишіть із вірша «Любіть Україну!» слова, що позначають колір (або кольорові предмети), і зафарбуйте їх. Як співвідноситься кольорова палітра з настроєм вірша?

Вивчіть напам'ять вірш В. Сосюри «Любіть Україну!».