Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 5 клас - Івасюк О., Гуйванюк Н., Бузинська В.

СОН - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

На панщині1 пшеницю жала,

втомилася; не спочивать

пішла в снопи, пошкандибала

Івана сина годувать.

Воно сповитеє2 кричало

У холодочку за снопом,

Розповила, нагодувала,

попестила; і ніби сном,

над сином сидя, задрімала.

І сниться їй той син Іван

і уродливий3, і багатий,

не одинокий, а жонатий

на вольній4, бачиться, бо й сам

уже не панський, а на волі;

та на своїм веселім полі

свою-таки пшеницю жнуть,

а діточки обід несуть.

image042.jpg

І усміхнулася небога5,

проснулася — нема нічого...

На сина глянула, взяла

його тихенько, сповила

та, щоб дожать до ланового6,

ще копу7 дожинать пішла.

1 Панщина — примусова праця селян-кріпаків на панів-поміщиків. 2 Сповитий — загорнутий у пелюшки (невеликі простиральця, в які загортають немовлят). 3 Уродливий — красивий, гарний. 4 На вольній... — вільний, не кріпак.5 Небога — тут: бідолаха, сердега (із співчуттям до жінки). 6 Лановий — наглядач за польовими роботами у поміщика; дожать до ланового... — тут: виконати денну норму, яку визначав лановий. 7 Копа — стіжок із 60 снопів.

ХТО? ЩО? КОЛИ? ЧОМУ? ЯК?

1. Коли, в який час відбуваються події, описані у вірші “Сон“? 2. Хто такі кріпаки? 3. Яким було життя жінки-кріпачки? 4. Чому мати змушена була нести немовля в поле? 5. Яким мріє мати бачити свого сина? 6. Яке враження справив на вас вірш “Сон“?

ВПРАВИ і ЗАПИТАННЯ

I. Подумайте, чому Тарас Шевченко поряд зі словом “пішла“ у першій строфі вживає слово-синонім “пошкандибала“.

II. Випишіть дієслова, що стосуються матері: Мати жала... Які дієслова серед наведених є синонімічними?

III. Випишіть прикметники, що характеризують сина Івана, поставте їх у називному відмінку, визначте розряд, рід, число та відмінок.

IV. З’ясуйте значення виразу: “На вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі ...“

V. Чому письменник вжив означення веселий у сполученні “на своїм веселім полі“? Як ви це розумієте?

VI. Поясніть значення слів жати — дожинати у словосполученнях “жала пшеницю“, “пішла дожинати копу“. Яка відмінність між ними?

VII. Доберіть синоніми до слова уродливий.

VIII. Утворіть словосполучення із словами сніп, задрімати, копа.

IX. Вивчіть вірш Тараса Шевченка “Сон“ напам’ять.