Українська література - Перші кроки до ЗНО - Л.М. Ільченко 2010

Тест № 17
7 клас

1. Що не є різновидом комічного?

А сарказм

Б гумор

В байка

Г сатира

2. Оберіть правильне твердження.

Сарказм — це:

А зла, в’їдлива насмішка, гнівне глузування, спрямоване на викриття і знищення негативних явищ

Б співчутливе, незлобне висміювання окремих недоліків В вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість

Г зображення людини або явища в карикатурному вигляді

3. Який із засобів гумористичного зображення не використано у творі О. Стороженка «Скарб»?

А сполучення трагічного і смішного в одному епізоді

Б карикатурний, спотворений вигляд героя

В використання в тексті народних приказок, прислів’їв, анекдотів

Г змішування й перекручування слів із різних мов

4. Два твори, поєднані спільним ідейним задумом, героєм, зображенням певних явищ, але водночас кожен твір має окремий сюжет і композицію, — це:

А дилогія

Б диптих

В полілог

Г трилогія

5. Із скількох творів складається диптих?

А двох

Б трьох

В чотирьох

Г п’яти