Всі публікації щодо:
Фольклор

Підготовка до ЗНО та ДПА з української літератури

ЗНО - Усна народна творчість Загальна характеристика

Основою і водночас складовою частиною літератури є фольклор. „Народна творчість - це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво - і без якого вони засохли б. Звичайно, далеко не кожний художній твір будується безпосередньо па народній основі. Але кожний справді художній твір виростає неодмінно на народному ґрунті, на ґрунті народного світогляду“, - підкреслював видатний поет і вчений М.Т. Рильський у своїй статті „Краса і велич народної творчості“.

Фольклор (від англ. folk-lore - народна мудрість; народне знання) - художнє відображення дійсності в словесних, музичних, хореографічних, драматичних формах колективної народної творчості, пов’язаної з життям і побутом народу (народна творчість) (у широкому значенні); словесна творчість народу (у вузькому).

Характерні ознаки фольклору

✵ Колективність;

✵ усна форма творення і реалізації;

✵ постійні форми;

✵ строга послідовність композиції;

✵ повторюваність;

✵ традиційність;

✵ варіантність;

✵ відсутність автора (анонімність);

✵ простота і прозорість стилістики;

✵ переважання дієслівних рим;

✵ тривалий час творення (доповнення) багатьма поколіннями.

Художні прийоми фольклору

✵ Образи тварин, рослин, птахів, що набувають значення символів (калина - дівоча

краса, сокіл мужність, відвага);

✵ діалог;

✵ звертання;

✵ рефрени (повтори) („Ой роде ж мій, роде, ой роде ж мій милий“);

✵ психологічний паралелізм („явір похилився - козак зажурився“);

✵ характерні порівняння (позитивні - „тиха, як вода“, „чиста, як сльоза“, негативні „очі, як у жаби“;

✵ постійні епітети („рідна мати“, „хрещатий барвінок“, „ясні зорі“);

✵ гіперболізація;

✵ зменшено-пестливі слова („котику-братику“, „лисичко-сестричко“, „спатоньки хоче“);

✵ узагальнення („вдома і солома їдома“);

✵ вислови-порівняння („як грім серед ясного неба“).

Фольклористик. - наука про усну народну творчість.

Фольклорні роди і жанри

Народна лірик. - поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїв. Ліричні твори майже завжди безсюжетні.

Народний епос . розповідні фольклорні твори, до яких належать загадки, прислів’я та приказки, анекдоти (малі фольклорні жанри), думи, історичні пісні, балади, казки, оповідання, легенди та перекази, притчі, літописи (великі фольклорні жанри).

Народна драм. - фольклорний твір, в основі якого лежить конфлікт, а сюжет розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів (пісні-ігри („Просо“, „Мак“ „Коза“, „Меланка“, „Дід“, „Явтух“, „Подоляночка“ тощо), вертеп, весілля).
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.