Українська література. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - Куриліна О.В. 2020

Тестовий контроль знань та умінь
Григорій Сковорода (1722-1794)
Давня українська література

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Сковорода Григорій

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Григорій Сковорода навчався, але не закінчив

А Острозьку школу

Б Харківський університет

В Києво-Могилянську академію

Г Полтавську духовну семінарію

А

Б

В

Г

2. Творчість Г. Сковороди належить епосі

А реалізму

Б сентименталізму

В бароко

Г класицизму

А

Б

В

Г

3. Найбільший вплив на формування світогляду Г. Сковороди мав (мала)

А фольклор

Б Біблія

В музика

Г антична література

А

Б

В

Г

4. Котляревський у п'єсі “Наталка Полтавка” використав твір Г. Сковороди

А “Всякому місту - звичай і права”

Б “Собака і Вовк”

В “De libertate”

Г “Бджола та Шершень”

А

Б

В

Г

5. У байці “Бджола та Шершень” розкрито тему

А просвітництва

Б свободи

В взаємодопомоги

Г “сродної праці”

А

Б

В

Г

6. У вірші “De libertate” Г. Сковорода уславлює

А Івана Богуна

Б Петра Сагайдачного

В Катерину II

Г Богдана Хмельницького

А

Б

В

Г

7. Жанр твору “De libertate”

А гімном

Б одою

В ліричним віршом

Г притчею

А

Б

В

Г

8. Сатиричним серед запропонованих є твір Г. Сковороди

A “De libertate”

Б “Бджола та Шершень”

В “Всякому місту - звичай і права”

Г “Собака і Вовк”

А

Б

В

Г

9. Звертання “вольності отче” звучить утворі

А “Вступні двері до християнської добронравності”

Б “Собака і Вовк”

В “Всякому місту — звичай і права”

Г “De libertate”

А

Б

В

Г

10. Суперечність між трудовим способом життя і паразитичним існуванням висвітлено у творі Г. Сковороди

А “Бджола та Шершень”

Б “De libertate”

В “Всякому місту звичай і права”

Г “Собака і Вовк”

А

Б

В

Г

11. В основі байки лежить художній прийом

А алегорії

Б алітерації

В алюзії

Г асонансу

А

Б

В

Г

12. У рядках з поезії “Всякому місту - звичай і права” Г. Сковороди

Знаю, що смерть — як коса замашна.

Навіть царя не обійде вона!

Байдуже смерті, мужик чи то цар, -

Все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь

звучить

А пророкування близького кінця світу

Б погроза цареві фізичною розправою

В байдужість до смерті

Г уславлення людей праведних, з незаплямованою совістю

А

Б

В

Г

13. “Була се натура проста і сильна, що не вміла кривити душею... Яка то щира і сміла душа і яке живе та міцне слово було у нашого письменника!” -

так писав про Г Сковороду

А І. Котляревський

Б Т. Шевченко

В М. Костомаров

Г І. Франко

А

Б

В

Г

14. На надгробку Г. Сковороди викарбувано такий вислів

А “Усе існуюче - миттєве”

Б “Хвала Господу”

В “Світ ловив мене, але не впіймав”

Г “Я знаю все, я не знаю лиш себе”

А

Б

В

Г

15. Серед особливостей байок Г. Сковороди НЕМАЄ

А прозової форми

Б переважного використання образів звірів

В діалогічної форми

Г введення фантастичних елементів

А

Б

В

Г

16. Ідея “сродної” праці НЕ звучить у творі Г. Сковороди

А “Всякому городу - звичай і права”

Б “De libertate”

В “Бджола та Шершень”

Г “Собака і Вовк”

А

Б

В

Г

17. У притчі, на відміну від байки, НЕМАЄ

А сюжету

Б діалогічної форми

В моралі

Г алегоричних персонажів із тваринного світу

А

Б

В

Г

18. Серед жанрових різновидів творів, написаних Григорієм Сковородою, НЕМАЄ, як

А проповіді

Б байки

В притчі

Г поезії

А

Б

В

Г

19. Серед названих перу Г. Сковороди НЕ належить вислів

А “Язик мій - ворог мій”

Б “Мені моя сопілка і вівця дорожча царського вінця”

В “Коли відняти від людини споріднене діяння, тоді їй - смертельна мука”

Г “Один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий”

А

Б

В

Г

20. Серед запропонованих неправильним є твердження

А Григорій Сковорода навчався в Києво-Могилянській академії.

Б Вірш “Всякому місту - звичай і права” - зразок громадянської та філософської лірики.

В За життя жоден твір Сковороди не був надрукований.

Г У своїх творах Г.Сковорода не використовував біблійні образи.

А

Б

В

Г

21. За родовою ознакою твір Г.Сковороди “De libertate”

А епічний

Б ліричний

В ліро-епічний

Г драматичний

А

Б

В

Г

22. У творі “De libertate” Г.Сковорода уславив

А Платона

Б Івана Вишенського

В Ярослава Мудрого

Г Богдана Хмельницького

А

Б

В

Г

23. У творі “De libertate” Г.Сковорода найбільшим благом вважає

А золото

Б свободу

В любов

Г працю

А

Б

В

Г

24. Твір Г.Сковороди “De libertate” належить до

А патріотичної лірики

Б громадянської лірики

В філософської лірики

Г особистісної лірики

А

Б

В

Г

25. На думку ліричного героя вірша Г.Сковороди “De libertate”, усі принади

світу в порівнянні з волею - це

А ніщо

Б болото

В щастя

Г непотріб

А

Б

В

Г

26. Прочитайте текст.

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

Віршований розмір рядків

А хорей

Б дактиль

В амфібрахій

Г анапест

А

Б

В

Г

27. Афоризм - де

А коротке гумористичне оповідання про характерний випадок у побутовому житті з несподіваним і дотепним закінченням

Б троп, у якому абстрактне поняття передається у конкретному образі

В стислий влучний оригінальний вислів відомих людей, що набули поширення в народі через влучність, дотепність чи широту філософських узагальнень

Г невеликий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу питання і не претендує на вичерпне й визначальне трактування теми

А

Б

В

Г

28. Трактат - це

А літературний твір, як правило, наукового чи релігійного змісту, в якому аналізується складна проблема, всебічно аргументується концепція автора

Б оповідь у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або очевидцем яких він був

В невеликий за обсягом оповідно-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей

Г коло життєвих явищ, відображених у творі, у зв'язку з певною проблемою, що служить предметом авторського осмислення та оцінки

А

Б

В

Г

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Установіть відповідність між назвою твору Г.Сковороди і текстом.

Назва

1   “De libertate”

2   “Всякому місту - звичай і права”

3   “Вступні двері до християнської добронравності”

4 “Бджола та Шершень”

Текст

А Се образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше.

Б Байдуже смерті, мужик то чи цар,

- Все пожере, як солому пожар.

В Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Г Світ ловив мене, та не спіймав.

Д Бог зробив потрібне неважким, а важке – непотрібним


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


2. Установіть відповідність між жанром і назвою твору Г.Сковороди

Назва

1   “De libertate”

2   “Всякому місту - звичай і права”

3   “Вступні двері до християнської добронравності”

4   “Бджола та Шершень”

Жанр

А байка

Б ліричний вірш

В трактат

Г пісня

Д афоризм


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.