Всі публікації щодо:
Фольклор

Міні-конспект для підготовки до ЗНО та тематичних контрольних робіт з української літератури

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Фольклор (усна народна творчість)

Ключові слова:

✵   колективне творення;

✵   усна форма;

✵   варіантність;

✵   анонімність;

✵   різножанровість.

Календарно-обрядові пісні

Цикли:

✵   зимовий (колядки, щедрівки);

✵   весняний (веснянки);

✵   літній (русальні, купальські, жниварські пісні).

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   один із найдавніших жанрів фольклору;

✵   язичницькі елементи;

✵   обряд;

✵   дійство;

✵   намагання задобрити сили природи.

Найпопулярніші календарно-обрядові пісні: „Нова радість стала“, „Щедрик, щедрик, щедрівочка“, „Ой весна, весна — днем красна“, „Ой кувала зозуленька“, „Заплету віночок“, „У ржі на межі“, „Маяло житечко, маяло“.

Родинно-побутові пісні

Жанри:

✵   весільні пісні;

✵   пісні про сімейне життя;

✵   пісні про кохання;

✵   колискові.

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   щирість почуттів молодих людей;

✵   взаємне чи нерозділене кохання;

✵   сімейні радощі чи нарікання на важку долю;

✵   символіка.

Найпопулярніші родинно-побутові пісні: „Місяць на небі, зіроньки сяють“, „Цвіте терен, цвіте терен“, „Туман яром, туман долиною“, „Сонце низенько, вечір близенько“, „Чом ти не прийшов“, „Ой на горі два дубки“, „Несе Галя воду“, „Гиля-гиля, сірі гуси“, „Ой чий то кінь стоїть“, „В кінці греблі шумлять верби“, „Світи, світи, місяченьку“, „За городом качки пливуть“, „А брат сестрицю та й розплітає“, „Горіла сосна, палала“, „Летять галочки у три рядочки“, „Ой ти, коте, коточок“, „Ходить сон коло вікон“.

Суспільно-побутові пісні

Жанри:

✵   козацькі;

✵   чумацькі;

✵   кріпацькі;

✵   рекрутські;

✵   заробітчанські;

✵   бурлацькі.

Ключові слова:

✵   лірика;

✵   смерть козака чи чумака;

✵   проводи в похід;

✵   романтика козацької волі;

✵   захоплення козаками;

✵   небезпечне чумацьке ремесло;

✵   романтика далекої дороги, степу, моря;

✵   ностальгія за рідною домівкою.

Найпопулярніші суспільно-побутові пісні: „Ой на горі да женці жнуть“, „Ой у степу криниченька“, „Розлилися круті бережечки“, „Вилітали орли з-за крутої гори“.

Історичні пісні

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   історична подія;

✵   історична постать;

✵   безіменний герой;

✵   боротьба українського народу проти турецьких і татарських загарбників;

✵   козацько-польські війни;

✵   доба Хмельниччини (битва під Корсунем, Збаражем чи Берестечком);

✵   гноблення України російським царатом після Переяславської угоди.

Найпопулярніші історичні пісні: „Чи не той то хміль“, „Ой Морозе, Морозенку“, „Зажурилась Україна“, „Ой усе лужком та все бережком“, „За Сибіром сонце сходить“, „Ой з-за гори чорна хмара“, „Вилітали орли“.

Пісні Марусі Чурай

Найпопулярніші пісні: „Засвіт встали козаченьки“, „Ой не ходи, Грицю...“, „Віють вітри, віють буйні“.

Народні думи

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   речитатив;

✵   заспів („заплачка“), основна частина, кінцівка („славословіє“);

✵   виконання в супроводі бандури, кобзи чи ліри;

✵   наявність сюжету;

✵   героїчний зміст, рідше — соціально-побутовий;

✵   усенародна боротьба з іноземними загарбниками;

✵   подвиги народу й окремих героїв.

Найпопулярніші думи: „Дума про Марусю Богуславку“, „Бондарівна“, „Дума про Самійла Кішку“, „Утеча трьох братів з Азова“.

Народні балади

Ключові слова:

✵   ліро-епос;

✵   гостродраматичний сюжет;

✵   трагічні конфлікти;

✵   фантастичні елементи;

✵   метаморфози;

✵   діалоги;

✵   сімейний побут, картини з особистого життя або життя історичних осіб;

✵   вірування в магічну силу рослин, отруєння зіллям, приворот.

Найвідоміші балади: „Бондарівна“. „Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси“, „Лимерівна“.

Понятійний апарат

Анафора — єдинопочаток, повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень;

У тебе коні все турецькії,

У тебе стрільби все стрілецькії,

У тебе воли, як стодоли,

У тебе корови, як обороги...

(З колядки)

Епітет - художнє означення: пишний сад, золоті руки. Постійні епітети (фольклорні): сизий орел, червона калина, битий шлях.

Гіпербола — художнє перебільшення: Щира праця гори верне.

Метаморфоза — перетворення людини на рослину, птаха. Метаморфоза — одна з ознак балади.

Метонімія — один із тропів: поетичний вислів, у якому одна назва замінюється іншою, що перебуває з нею в якомусь зв’язку: читати Франка — твори Франка; Харків вітав переможців — люди, що мешкають у Харкові, вітали переможців.

Порівняння — художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось до нього подібним:

Максим козак Залізняк,

Козак з Запорожжя,

Як поїхав на Вкраїну,

Як пишная рожа!

Рефрен (у пісні — приспів) — група слів, рядок чи кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи (куплета) чи групи строк).

Речитатив — манера виконання народних дум; протяжне протезування, наближене до співу.

Художній паралелізм — паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії:

Розвивайся й ти, сухий дубе, —

Завтра мороз буде;

Убирайся, молодий козаче, —

Завтра поход буде.

(Нар. пісня „Ой у лузі та і при березі“)

Цитатник .

Про усну народну творчість:

✵ Твір не записаний — перепущений через усну традицію поколінь, часом довгого ряду їх — тратить контури, обтирається, шліфується, як камінь, несений водою. Колектив, властиво, цілий ряд колективів, через які сей твір переходить, мандруючи з покоління в покоління, з краю в край, мають тенденцію стирати все індивідуальне, зв’язане з обставинами місця й моменту, а полишати й розвивати найбільш загальне, яке віддає настрої питомі, загальнолюдські, більш-менш спільні різним верствам, часам і цілям.

(М. Грушевський)

Про календарно-обрядові пісні:

✵ Ті описи багатства, життя, краси, мудрості господаря, котрі містять вони (календарно-обрядові пісні. — Авт.), се не , прості поетичні прикраси-перебільшення: се магічні закляття на щастя, оперті на вірі в чудодійну здібність слова наводити те, що ним сказане.

(М. Грушевський)

Про родинно-побутові пісні:

✵ Пісні про кохання є душею народу, безмежним полем, заквітчаним людськими надіями, чистими поривами до щастя і чистою сльозою на віях дівочих.

:(М. Стельмах)

Про суспільно-побутові пісні:

✵ Чумацький фольклор є своєрідним пісенним щоденником, подорожніми нотатками ліричного змісту.

(А. Іваницький)

Про історичні пісні:

✵ Дійсність, охоплена історичною піснею, включає сферу історичного життя народу, життя політичного, як внутрішнього, так і зовнішнього. Народ не тільки відтворює події, але і дає їм свою оцінку.

(В.Пропп)

Про Марусю Богуславку:

✵ Ця дівчина не просто так, Маруся, Це — голос наш. Це — пісня. Це —душа.

(Л. Костенко)

Про народні думи:

✵ На відміну від плавності і широти розповіді гомерівського епосу, у думах наявний сильний ліризм, який разом з драматизмом викладу дуже зворушує читача.

(Г. Нудьга)

Про народні балади:

✵ Балади — це епос нещасливих людських доль.

(О.Дей)

Літературний диктант

1. Яким словом можна замінити поняття „усна народна творчість“?

2. У якому жанрі пісень наявні мотиви стрибання через багаття, ворожіння на вінках?

3. Протяжне проказування, наближене до співу, називається ....

4. Який фольклорний жанр виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри?

5. Жанр твору „Чи не той то хміль“ — ....

6. Кому приписують авторство пісні „Засвіт встали козаченьки“?

7. Слова „Вони його не стріляли і на часті не рубали, тільки з його, молодого, живцем серце відірвали“ є уривком з пісні....

8. Який художній засіб наявний у приказці „Хто знання має, той мур ламає“?

9. Прикладами якого художнього засобу є сполуки „широкий степ“, „битий шлях“, „червона калина“, „ясний сокіл“?

10. Метаморфоза, фантастичні елементи, трагізм властиві такому фольклорному жанру:....

11. Пісня, у якій розповідається про загибель чоловіка, що йде до Криму по сіль, належить до жанру ....

12. З-поміж характеристик: анонімність, варіантність, усна форма, індивідуальний стиль — не є ознакою фольклору....

13. Пісня „Чи не той то хміль“ уславлює козака на ім'я ....

14. У якій пісні головного героя поховано на Савур-могилі? ...

15. Скільки років пробували козаки в неволі в думі „Маруся Богуславка“?...

16. Яке велике християнське свято згадується в думі „Маруся Богуславка“?...

17. Скількох козаків визволила з турецької неволі Маруся Богуславка в однойменній думі? ...

18. На якому морі відбуваються події в думі „Маруся Богуславка“? ...

19. Яке прізвище пана, що убив Бондарівну в однойменній баладі? ...

20. Як звати кохану головного героя пісні „Засвіт встали козаченьки“?

21. З ким Морозенко вступив у свій останній бій у пісні „Ой Морозе Морозенку...“? ...

22. Яка історична подія описана в пісні „Чи не той то хміль“? ...

23. Страждання й туга за коханим, який дуже далеко, — провідний мотив пісні Марусі Чурай ....

24. У якому жанрі календарно-обрядових пісень уславлюється народження Ісуса Христа?...