Українська література 100 тем

СУЧАСНІ ЧАСОПИСИ ТА АЛЬМАНАХИ

Сучасна літературно-художня періодика включає в себе друковані та електронні журнали, часописи та газети, які містять:

• художні твори різних жанрів;

• літературну критику;

• есеїстику;

• публіцистичні матеріали тощо, пов'язані з культурно-мистецькою тематикою;

• видання, що, окрім літературного, мають культурологічне, мистецьке чи громадсько-політичне спрямування.

√ Сучасна літературна періодика складається з добре відомих авторитетних видань з історією на багато десятиліть, і з нових видань, які щорічно з'являються на книжковому ринку чи у віртуальному інформаційному просторі.

Часопис — друковане періодичне видання у вигляді книжки. Назва будь-якого періодичного видання: газети, журналу тощо. Часто вживається як синонім до слова „журнал”.

Альманах — різновид серіального видання, тривала збірка літературно-художніх і/або науково-популярних творів, об'єднаних за якою-небудь ознакою (тематичною, жанровою, ідейно-художньою тощо).

√ „Дніпро” (виходить з 1927 р.) — щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний ілюстрований журнал. Творці часопису шукають здібних письменників і пропагують їх творчість.

√ „Дзвін” — літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис, який друкує статті про письменників, критиків, перекладачів, про літературні течії, об'єднання, музеї, періодичні віщання, альманахи тощо.

√ „Київ” — щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний збірник, який репрезентує новий (часом несподіваний) погляд на нашу історію та видатних державних постатей.

√ „Сучасність” — часопис незалежної думки, в якому друкуються твори за напрямками: література, наука, мистецтво, суспільне життя. Вважається містком між письменниками материкової України та діаспорою.

√ „Ї” — незалежний культурологічний часопис, один з найкреативніших у багатьох аспектах змісту і формату видання, літературна частина якого заслуговує на особливу увагу серед поціновувачів мистецтва слова.

√ „Всесвіт” — найстаріший український літературний журнал. За 80 років існування він надрукував більше півтисячі романів, тисячі поетичних добірок, повістей і драматургічних творів, тисячі статей.

√ „Критика” — за словами самого видання — „всеукраїнський часопис літературно-критичної думки”. Часопис об'єднав фахових літературознавців, істориків, культурологів, письменників.

√ „Київська Русь” — літературно-критичний часопис з новаторським підходом до впорядкування літературного матеріалу та сучасної поліграфії.

√ „Provocatio: поезія, проза, есеї” — літературно-мистецький журнал-книга.

√ „Потяг'76” (організований Ю. Андруховичем та О. Бойченком) — центральноєвропейський часопис.

√ „Нова проза” — альманах сучасної української літератури. орієнтований на творчість молодих прозаїків, надаючи свої сторінки для їхніх художніх спроб.

√ „Молода нація” — молодіжний політологічний альманах видавництва „Смолоскип”.

√ „ЛітАкцент” — альманах з неупередженим, інколи дискусійним фаховим поглядом на проблеми розвитку сучасної літератури (української та зарубіжної), критичні відгуки на книжкові новинки, а також серією інтерв'ю з популярними письменниками.

√ „Літературна Україна” — найдавніша газета, відома своєю громадянською позицією й відстоюванням національних інтересів, яка гуртує навколо себе національну творчу еліту.