Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 100 тем

ЛІРИКА ТА ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

Лірика — рід літератури, в якому у формі естетизованих переживань відбувається осмислення сутності людського буття, розкривається внутрішній світ героя, його почуття, переживання (віршована мова).

! Терміном „лірика“ також зазвичай позначають певний віршовий твір або сукупність творів, невеликих за обсягом, але містких за смислом.

Наприклад:

• балада

• елегія

• етюд

• епістола

• ідилія

• мадригал

√ Лірика за спрямуванням і тематикою:

• громадянська;

• філософська;

• патріотична;

• пейзажна;

• інтимна;

• сугестивна (навіювальна);

• медитативна (розмірковування про буття і причини усього).

! На перше місце в ліриці висуваються виражальні засоби, на основі яких і витворюється особлива атмосфера, позначена витонченістю емоційного стану, тобто — ліризмом. Варто зауважити, що ліризм притаманний і прозі, і драмі (взяти хоча б твори М. Коцюбинського, Лесі Українки), таким чином з’являються синкретичні (об’єднані) жанри, наприклад, вірші у прозі.

У Найпоширеніші жанрові різновиди лірики:

• послання

• пісня

• поема

• ода

• гімн

• сонет

Послання— віршований твір, написаний у вигляді звернення до певної особи або кількох осіб:

„І мертвим, і живим, і ненародженим...“ (Т. Шевченко).

Поема — ліричний (епічний, ліро-епічний) переважно віршований твір, у якому зображуються яскраві характери і значущі події:

„Мойсей“ (І. Франко); „Сон“, „Кавказ“ (Т. Шевченко).

Пісня — словесно-музичний твір, який, як правило, призначений для співу:

„Пісня про рушник“ (А. Малишко).

! Пісня вже з античних часів почала поступово звільнятися від музики і перетворюватися на самостійний літературний жанр. Зараз розрізняють пісні: фольклорну, пісню як самостійний вокально-музичний твір та пісню як жанр писемної поезії.

Ода — вірш, викликаний важливими історичними подіями; вірш, що виражає піднесені почуття:

П. Тичина, М. Рильський та ін.

Сонет — ліричний твір, що складається з 14 рядків 5-стопного або 6-стопного ямба (двох чотиривіршів перехресного римування і двох тривіршів):

І. Франко, М. Зеров, Д. Павличко, Є. Маланюк, А. Малишко.

! • Елегія — жанр лірики меланхолійного, медитативного, часто журливого змісту.

Етюд — 1) невеликий літературний твір, присвячений якомусь питанню; 2) невелика одноактна п’єса з драматичними подіями; 3) п’єса навчального характеру, в якій застосовується прийом гри.

Епістола — твори різних жанрів художньої літератури, в яких використовуються форми послання чи листа.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.