Література та літературознавство української діаспори - Людмила Скорина 2005


Лекція 3. Поезія української діаспори

ПЛАН

1.  Початки української поезії в Канаді.

2.  Поезія «другої хвилі»: Празька поетична школа.

3.  Поезія «третьої хвилі»: Ідейно-естетичні засади Нью-Йоркської поетичної групи.

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Астаф’єв О. «Нью-Йоркська група»: до генези назви // Слово і час. — 1998. — № 2. — С. 14 — 18.

2.  Астаф’єв О. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем. — К., 1998.

3.  Астаф’єв О. Стилі української еміграції: естетика тотожності // Українська мова та література. — 2000. — С. 1 — 2.

4.  Бершадська Н. Олена Теліга // Українська мова та література. — 1999. — № 18. — С. 2 — 3.

5.  Бойчук Б. Декілька думок про «Нью-Йоркську групу» і декілька задніх думок / / Сучасність. — 1979. — № 1. — С. 21 — 25.

6.  Бойчук Б. Поезії про ніщо та інші поезії на цю саму тему // Сучасність. — 1971. — № 7 — 8. — С. 40 — 49

7.  Бойчук Г. Штрих до Празької групи поетів // Сучасність. — 1980. — № 1. — С. 64 — 67.

8.  Войчишин Ю. «Ярий крик і біль тужавий»: Поетична особистість Євгена Маланюка. — К.: Либідь, 1993. — 160 с.

9.  Волинський П.К. Яр Славутич: Літературний портрет. — К.: Наук думка, 1994.

10.  Гордасевич Г. Син херсонських степів з ... Едмонтона // Березіль. — 2000. — № 11. — С. 162 — 175.

11.  Грабович Г. Від мітів до критики. Дещо про аналізу Рубчака та поезію Патриції Килини // Сучасність. — 1969. — № 5. — С. 83 — 87.

12.  Гундорова Т. Де(кон)струкції на тлі чоловічого тексту // Критика. — 1999. — № 9. — С. 18 — 21.

13.  Дараган Ю. Срібні сурми: Поезії / Упоряд. та автор вступ, статті Л. Куценко. — Кіровоград, 2003. — 96 с.

14.  Жулинський М. «І в серце врізалося слово» // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: У 3 кн. — Кн. 3. — К.: Рось, 1994. — С. 128 — 135.

15.  Залеська-Онишкевич Л. Різні світи В. Вовк // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 3-х кн. — Кн. 3. — К.: «Рось», 1994. — С. 97 — 107.

16.  Ільєва Г. «Бажання слова і бажання часу» (Е. Андієвська) // Дзвін. — 1995. — № 11. — С. 21 — 23.

17.  Ільєва Г. «Нехай життя хитнеться відпливе, мов корабель у заграві пожежі» // Дзвін. — 1995. — № 5. — С. 19 — 23.

18.  Ільєва Г. «Сплелися боротьба й кохання, і кращий хто, не знаю я» (Пасіонарність любовної поезії О. Теліги) // Літературна Україна. — 1995. — 12 жовтня.

19.  Ільницький М. Гридень Дажбога (Ю. Дараган) // Слово і час. — 1994. — № 8. — С. 22 — 23.

20.  Ільницький М. Легенди зі світу реальностей // Дзвін. — 1995. — № 8. —- С. 12 — 13.

21.  Ільницький М. Меандри внутрішніх краєвидів. Творчість поетів «Нью-Йоркської групи» // Дзвін. — 1995. — № 7. — С. 129 — 144.

22.  Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія. — Львів, 1995.

23.  Климентова О. Витоки творчості Олени Теліги // Укр. мова та література в школі. — 2000. — № 4. — С. 56 — 61.

24.  Климентова О. Життєвий шлях Олени Теліги // Укр. мова та література. — 1997. — № 6. — С. 6 — 7.

25.  Климишин М. Святослав Гординський як поет // Визвольний шлях. — 1999. — № 1. — С. 24 — 27.

26.  Ковалів Ю. «Засвітити стежку до тебе» // Літературна Україна. — 1997. — 23 жовтня.

27.  Ковалів Ю. Олена Теліга (Укр. поетеса 1907 — 1942) // Слово і час. — 1991. — № 6. — С. 30 — 38.

28.  Ковальчук О. Лірична героїня Олени Теліги — хто вона? // Укр. мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. — 2000. — №2. — С.105—113.

29.  Колесніченко-Братунь Н. Поетична тріада «Нью-Йоркської групи». Роздуми над збірками Б. Бойчука, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського, що їх видало «Дніпро» // Дзвін. — 1993. — № 1. — С. 131 — 135.

30.  Конак С. З когорти правдоносців (Яр Славутич) // Харківський збірник / Упор. Л. Селіверстова. — Харків: Регіон-інформ, 2004. — С.46 — 56.

31.  Крупач М. «І я колись в майові дні в офіру серце ніс» (Ю. Дараган) // Дзвін. — 2001. — № 8. — С. 138 — 148.

32.  Куценко Л. Любовна лірика Є. Маланюка//Дивослово. — 2000. — №6. — С.4—7.

33.  Легка О. Еротичний роман у віршах Н. Лівицької-Холодної // Дзвін. — 1995. — № 12. — С. 148 — 151.

34.  Ледер К. Емма Андієвська — письменниця і малярка // Всесвіт. — 1995. — № 10 — 11. — С. 145 — 147.

35.  Мовчан Р. Душа в червоній амазонці // Голос України. — 1992. — 21 лютого.

36.  Мойсієнко А. «Напруга, що сприймається як стиль» // Літературна Україна. — 1994. — 24 березня.

37.  Моренець В. Барокова надія // Сучасність. — 1992. — № 3. — С. 151 — 154.

38.  Моренець В. Богдан Бойчук // Слово і час. — 1997. — № 10. — С. 32 — 33.

39.  Моренець В. Пошуковий простір і «єдина правда»: (Українські поети-модерністи «Нью-Йоркської групи») // Сучасність. — 1994. — № 12. — С. 137 — 141.

40.  Москаленко М. Слово та образ Юрія Тарнавського // Тарнавський Ю. Без нічого: Поезія. — К.: Дніпро, 1991. — С. 5 — 14.

41.  Набитович І. Леонід Мосендз — лицар святого Грааля. — Дрогобич: Відродження, 2001. — 222 с.

42.  Назаренко Т. Правди потужний спалах: Поетична творчість Яра Славутича. — К., 1994. — 166 с.

43.  Неврлий М. О. Ольжич на тлі Празького літературного довкілля // Сучасність. — 1998. — № 2. — С. 102 — 109.

44.  Неврлий М. Празька поетична школа // Муза любові й боротьби: Українська поезія Празької школи.— К.: Укр. письменник, 1995.— С. 3-19.

45.  Немченко Г. Поетика інтимної лірики Яра Славутича // Поетика Яра Славутича. — К.: Дніпро, 1999. — С. 26 — 32.

46.  Павличко С. «Нью-Йоркська група» в контексті модернізму // Вікно в світ. — 1999. — № 5. — С. 155 — 166.

47.  Пахаренко В. «Долетить на Дніпро луна...» (Поезія Н. Лівицької-Холодної) // Слово і час. — 1992. — № 6. — С. 20 — 25.

48.  Погребенник Ф. Прислужитись моїй країні...» // Літературна Україна. — 1992 — 2 липня.

49.  Погребенник Ф.З Україною в серці. Нариси-дослідження про творчість письменників-прикарпатців у діаспорі. — К: Вид-во ім. О. Теліги, 1995.

50.  Покальчук Ю. Різні світи Віри Вовк // Всесвіт. — 1990. — № 2. — С. 148 — 150.

51.  Ревакович М. Еротика в поезії «Нью-Йоркської групи»: декілька семіотичних і рецептивних міркувань // Слово і час. — 2000. — №2. — С. 28 — 33.

52.  Розумний Я. Героїка чи антигероїка: тема війни в поезії шістдесятників «Нью- Йоркської групи» // Сучасність. — 1986. — № 11. — С. 45 — 49.

53.  Рудницький Л. «Далеко вічно і вічно близько..» До сутности поезії Святослава Гординського // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.— У 4-х кн.— Кн. 4. -— К.: «Рось», 1995. — С.311—318.

54.  Салига Т. «Одна з найяскравіших жон руських нашої поезії» (О. Лятуринська) // Українська мова і література в школі. — 1992. — № 7 — 8. — С. 3 —7.

55.  Славутич Яр. Вибрані твори: В 5-ти тт. — Т.4 — 5. — К., 1998.

56.  Славутич Яр. Твори: В 5-ти тт. — Т.1 — 2. — К.: Дніпро; Едмонтон: Славута, 1998.

57.  Степаненко О. Магічний коловорот буття // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 85 — 89.

58.  Струк Д. Г. Як читати поезії Е. Андієвської // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 3-х кн. — Кн. 3. — К.: «Рось», 1994. — С. 216 — 223.

59.  Таран О. Своєрідність поетичної манери О. Ольжича // Слово і час. — 2000.— № 4. — С. 59 — 61.

60.  Тарнавський О. Богдан Кравців // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 4-х кн. — Кн. 4. — К.: «Рось», 1995. — С. 287 — 288.

61.  Творчість Яра Славутича: Кн. II. — К.: Дніпро; Едмонтон: Славута, 1997.

62.  Ткачук М. Сонетарій Яра Славутича // Проблеми творчості Яра Славутича: жанри, поетика текстів, мовна палітра: Наук, збірник / Відп. ред. М.П. Ткачук. — Тернопіль, 1997. — С. З — 17.

63.  Фізер І. Модерн у межах допустимих обмежень // Сучасність. — 1985. — № 1. — С. 13 — 17.

64.  Хом’як Т. Парадигма світу поетичної творчості Яра Славутича // Запорізький збірник / Упор. В. Чабаненко. — К: Дніпро, 1998. — 224 с.

65.  Череватенко Л. «Безодня смерті і безодня життя спіткались на межі» (Л. Мосендз) // Дніпро. — 1990. — № 11. — С. 64 — 68.

66.  Череватенко Л. «Хай кров на сніг із серця присне» (Ю. Дараган) // Дніпро. — 1991. — № 3. — С. 73 — 77.

67.  Чернявська Л. Філософсько-естетичні засади поезії Олега Ольжича // Слово і час. — 1991. — № 11. — С. 29 — 32.

68.  Шевчук В. У пошуках землі обітованої. Про Юрія Тарнавського, поета з «Нью- Йоркської групи» // Україна. — 1990. — № 10. — С. З — 5.

69.  Шелест В. Поезія Леоніда Мосендза // Українська мова і література в школі. — 1992. — № 1. — С. 71 — 78.

70.  Шерех Ю. Semper fidelis (Про О. Лятуринську) // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. — Т. 1. — Харків, 1998. — С. 298 — 305.

71.  Шерех Ю. Без назви // Шерех Ю. Третя сторожа. — К.: Основи, 1993. — С. 364 — 408.

72.  Щерба Т. Поетичний світ Яра Славутича // Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 9. — С. 57 — 63.

73.  Яременко В. «Нью-Йоркська група» // Українська мова і література. 2001. — № 11. — С. 18 — 21.

74.  Яременко В. Межінь української поезії // Українське слово; Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 3-х кн. — Кн. 3. — К.: «Рось», 1994. — С. 67 — 83.

75.  Лисенко Т. Мікро- і макросвіти Емми Андієвської // Слово і час. — 2004. — № 1. — С. 45 — 49.

76.  Розмова з Е.Андієвською //Кур’єр Кривбасу. — 2004. — № 173. — С. 110—112.

77.  Лавріненко Ю. Дві течії в поезії Е. Андієвської // Кур’єр Кривбасу —- 2004. — № 173. — С. 113 — 116.

78.  Митрович К. Поезія Е. Андієвської: міт і містика // Кур’єр Кривбасу. – 2004 — № 174. — С. 91 — 94.

79.  Бойчук Б., Рубчак Б. Емма Андієвська // Кур’єр Кривбасу. — 2004. — № 174. — С. 117 — 123.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

На вивчення теми відводимо б год. аудиторної та 2 год. самостійної роботи. Пропонуємо розподілити їх наступним чином: 2 год. лекц. — на вивчення питання «Початки української поезії в Канаді», 2 год. лекц. на з’ясування особливостей естетичної позиції представників Празької поетичної школи (докладніше розглядатиметься творчість Ю. Дарагана та Л. Мосендза), 2 год. лекцій на розкриття ідейно-естетичних засад Нью-Йоркської поетичної групи. Для самостійної роботи студентів (2 год.) можна запропонувати наступні питання: творчість С. Гординського, Б. Кравціва, О. Лятуринської. Творчість Є. Маланюка, Н. Лівицької-Холодної, О. Ольжича, О. Теліги, з огляду на те, що вона розглядається під час вивчення курсу «Історія української літератури XX століття» та спецкурсу «Літературна Черкащина», має стати базовою для засвоєння студентами нового матеріалу.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.