Література та літературознавство української діаспори - Людмила Скорина 2005


Передмова до другого видання

За три роки після виходу першого видання посібника ситуація з вивченням літератури української діаспори змінилася. Все частіше на сторінках фахової періодики з’являються статті, присвячені творчості зарубіжних українців, виходять друком монографії. Хоча й нині цю проблему навряд чи можна вважати вичерпаною. Доробок окремих митців представлений в Україні оглядово, так само важко ознайомитися з текстами художніх творів. Поява другого видання зумовлена передусім необхідністю доповнити накреслену картину розвитку діаспорного письменства, ширше представити доробок окремих авторів. Змінена назва посібника — «Література та літературознавство української діаспори». Зроблено це, аби уникнути термінологічної плутанини, враховуючи ненауковість терміну «зарубіжжя». Окрім того це поняття викликає заперечення у середовищі діаспорної критики, оскільки «зарубіжжя» пов’язується з дієсловом «зарубати», що викликає небажані асоціації. Тому ми повернулися до терміну «діаспора», хоча й він приймається далеко не всіма дослідниками (див. про це у лекції 1). Структура посібника збережена. Внесені окремі зміни до лекції першої: вилучено матеріал, який стосується перебування українців у західній та східній діаспорі (цю інформацію можна знайти у відповідній довідковій літературі). Натомість у другій лекції ширше представлені громадсько-політичні та літературні організації, наукові осередки закордонних українців. У наступних лекціях доповнені матеріали про окремих діаспорних митців, наведено інформацію про Д.Гуменну, М.Понеділка, Д.Нитченка, П.Одарченка та ін.

Посібник не претендує на виняткову оригінальність та вичерпність, маючи на меті синтезувати розпорошені у низці досліджень різних авторів міркування про своєрідність проблематики та поетики діаспорної поезії, прози, драматургії, з’ясувати художнє новаторство діаспорного письменства порівняно з «материковою» українською літературою відповідного періоду.

Сподіваємося, що книжка стане у пригоді студентам, які вивчають спецкурс «Література та літературознавство української діаспори», вчителям загальноосвітніх шкіл та викладачам. Будемо вдячні за відгуки та пропозиції, які можна надсилати за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 81, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, кафедра української літератури та компаративістики, Л.В.Скорині.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.