Література та літературознавство української діаспори - Людмила Скорина 2005


Лекція 1. Віхи історії української еміграції

ПЛАН

1.  Поняття про еміграцію та діаспору.

2.  «Хвилі» української еміграції.

3.  Чисельність та особливості розселення закордонних українців.

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Білий Д. Україна та Кубань — перспектива взаємовідносин в історичному контексті // Визвольний шлях — 1999. — № 4.— С.392—395.

2.  Бублик В. Українська еміграція в Німеччині // Слово і час. — 1992. — №5. — С. 51 — 54.

3.  Гранюк С. Українська еміграція в Канаді//Дзвін. — 1993. — №7-9. — С. 103 — 107.

4.  Дзюба И. Преодоление остракизма // Дружба народов.— 1989. -— № 12.

5.  Євтух В. Українська етнічність у Канаді: можливості реальностей // Всесвіт. — 1991. — №11. — С. 7 — 12.

6.  Закревська Я. Бразилійська Україна зблизька // Дзвін.— 1993.— № 2 — 3.

7.  Заставний В. Українська зарубіжна діаспора//Дзвін.— 1991. — №8.— С. 83—88.

8.  Зілгалов В., Левер О. Українці вдома і в світі. Основні етапи демографічної історії українського народу // Дзвін. — 1993. — № 4—6.

9.  Ісаїв В. Альтернативи діаспорної ідентичності//Критика. — 2002. — №1-2. — С. 2 — 4.

10. Макух А. Про найновішу хвилю іміграції (1991 — 2001) // Українська культура. — 2002. — № 6. — С. 14.

11. Мельник В. І український і вільний (Український Вільний університет)// Слово і час. — 1992. — № 5. — С. 45 — 51.

12. Мизь Р. Найстаріша українська діаспора // Слово і час. — 1993. — № 2.— С. 86 — 87.

13. Овсій І. Українська діаспора: спроби наукового розрізу // Всесвіт — 1996. — № 1. — С. 168 — 172.

14. Руденко-Десняк О. Українець у Росії — що йому треба?.. // Літературна Україна. — 1993. — 11 лист.

15. Руденко-Десняк О. Східна діаспора: усвідомлення нової ролі // Літературна Україна. — 1992. — 27 серпня.

16. Слабошпицький М Україна і діаспора//Хрошка-2000.— 1999.— №31- 32. — С. 370 — 377.

17. Траф’як М. Зелений Клин//Сучасність. — 1996. — № 3 — 4. — С. 74 — 75.

18. Українська діаспора у світі. Довідник. — К., 1993.

19. Українська еміграція: Від минувшини до сьогодення / За ред. Б. Лановика. — Тернопіль: «Чарівниця», 1999. — 512 с.

20. Українці: Східна діаспора / Атлас. За ред. Р. Сосси. — К., 1992. — 24 с.

21. Чорний С. Українці в Сибіру// Визвольний шлях. — 2000. — №5. — С.15-24.

22. Чорний С. Українці Далекого Сходу // Визвольний шлях. — 2000. — №6. — С. 30 — 36.

23. Шепетюк В., Гавдида І. Українська діаспора від минулого до сьогодення // Визвольний шлях. — 1999. — № 4. — С. 401— 407.

24. Юричко А. Преса української еміграції // Пам’ять століть. — 1996. — №2. — С. 158 — 159.

25. Шерех Ю. МИ і ми // Слово і час. — 2000. — № 1. — С. 63.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Вивчення спецкурсу пропонуємо розпочати з інформації про основні етапи історії зарубіжного українства. І хоч тема ця видається, на перший погляд, необов’язковою, проте її необхідність диктується кількома визначальними чинниками. Для студентів філологічних спеціальностей читання спецкурсу «Історія української еміграції» не передбачене, на заняттях з курсу «Історія України» подібні теми вивчаються дуже побіжно. Успішне оволодіння матеріалом про особливості функціонування літератури української діаспори передбачає, що студенти повинні мати уявлення про еміграцію та чинники, що її зумовлювали, знати осередки зарубіжного українства тощо. Тому на першій лекції викладач має подати всю необхідну інформацію.

На вивчення теми відводиться 8 годин: 2 години аудиторних занять (лекц.) та 6 годин самостійної роботи. Пропонуємо розподілити матеріал відповідним чином: на лекційний розгляд виносяться повністю питання 1 та 2 (поняття про еміграцію та діаспору, «хвилі» української еміграції) — 2 год. Для самостійного вивчення пропонуються наступні питання: східна діаспора — 2 год., українські переселенці в Австралії, США та Канаді — 4 год.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.