Література та літературознавство української діаспори - Людмила Скорина 2005


Лекція 4. Проза українського зарубіжжя

ПЛАН

1.  Загальний огляд української зарубіжної прози.

2.  Тематичні обрії історичної прози.

3.  Українська антитоталітарна проза.

4.  Модерна філософська проза української еміграції.

5.  Прозові твори з життя еміграції.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Антофійчук В. Євангельський контекст у творчості Наталени Королевої // Слово і час. — 2000. — № 8. — С. 36 — 44.

2. Астаф’єв О. «Довколишній світ відкривати — краса» (Р. В. Кухар) // Слово і час. — 2001. — № 6. — С. 73 — 77.

3. Баран Г. Художній час і простір у «Сонячній машині» В. Винниченка // Слово і час. — 1999. — № 9. — С. 60 — 63.

4. Бернадська Н. Іван Багряний//Українська мова та література. — 1999.— №38.

5. Бернадська Н. Літописець українського життя XX ст. // Українська мова і література. — 2000. — № 5. — С. 5 — 6.

6. Білецький О. І. «Сонячна машина» В Винниченка // Білецький О. І. Літературно- критичні статті. — К.: Дніпро, 1990. — С. 121 — 131.

7. Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, Україно (У. Самчук, М. Понеділок). — Detroit:Graphe, 1998. — 768 с.

8. Гаврильченко О., Коваленко А. Невідомий М. Лазорський//Україна. — 1991. -— № 24. — С. 1.

9. Гордасевич Г. Роман про добро і зло (Е. Андієвська) // Вітчизна. — 1997. — № 1 — 2. — С. 147 — 149.

10. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит на пам’ять: В 2-х кн. — Торонто: Смолоскип, 1990.

11. Гуменна Д. Діти Чумацького шляху: В 4-х кн — Мюнхен: Укр. трибуна, 1948.

12. Жулинський М. «Я хочу бути тільки людиною «//Багряний І. Тигролови. — К.: Молодь, 1991. — С. 249 — 262.

13. Зборовська Н. «Танцююча зірка» Тодося Осьмачки. — К.: МСП «Козаки», 1996. — 63 с.

14. Костюк Г. Образотворець «времени лютого» (У. Самчук) // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 3-х кн. — Кн. 2. — К.: «Рось», 1994. — С. 499 — 513.

15. Лавріненко Ю, Іван Багряний — політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — У 3-х кн. — Кн. 2. — К: «Рось», 1994. — С. 612 — 614.

16. Лупій О. Мистецтво слова і патріотизм (С. Фостун) // Літературна Україна. — 1999. — 9 грудня.

17. Мариненко Ю. «Воєнна» проза Івана Багряного // Дивослово. — 2001. — № 12. — С. 9 — 12.

18. Мариненко Ю. Про автора романів «Марія», «Волинь» (У. Самчук) // Українська мова та література. — 2000. — № 4. — С. 1 — 10.

19. Мариненко Ю. Докія Гуменна та її роман «Діти Чумацького шляху»// Дивослово. — 2000. — № 8. — С. 9 — 13.

20. Мишанич О. Повернення. — К.: AT «Обереги», 1993. — 120 с.

21. Мовчан Р. «Жовтий князь» Василя Барки // Слово і час. — 1998. — № 12. — С. 14 — 18.

22. Мушинка М. П’ять разів «похоронена», а все таки жива (Д.Гуменна) // Сучасність. — 1995. — № 4. — С. 139 — 143.

23. Іщук-Пазуняк Н. Постать, доля і праця Докії Гуменної // Березіль. — 1995. — № 9 — 10. — С. 173 — 180.

24. Павличко С. «Велика література» (У. Самчук) // Українська мова і література. —  2000. — № 5. — С. 8 — 9.

25. Павлишин М. Мистець чи моралізатор? «Соняшна машина» Володимира Винниченка // Павлишин М. Канон та іконостас. — К.: «Час», 1997. — С. 316 — 330.

26. Пепа В. Воскресіння Докії Гуменної // Літературна Україна. — 2003. — 9 жовтня. — С. 6.

27. Пінчук С. Дві епохи Уласа Самчука // Вітчиза. — 1993. — № 11-12. — С. 141 — 146.

28. Покальчук Ю. Вступаючись за рідну вітчизну (С. Фостун) // Дзвін. — 1992. — № 3 — 4. — С. 82 — 89.

29. Поліщук Я. Від романтики Волині до образу духовної України (У. Самчук) // Українська мова та література. — 2000. — № 5. — С. 1 — 5.

30. Пушко В.Ф. Страдницька доля Василя Барки // Слово і час. — 2000. — № 9. — С. 65 — 71.

31. Радіон Ст. Цікава реалістична повість (Р.В. Кухар) // Визвольний шлях. — 1998. — № 3. — С. 377 — 378.

32. Рудницький Л. Література з місією. Спроба огляду української еміграційної прози // Слово і час . — 1992. — № 2. — С. 41 — 45.

33. Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу (У. Самчук) // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 47 — 48.

34. Сиваченко Г. «Лепрозорій» : текст роману в контексті долі та історії (В. Винниченко) // Слово і час. — 2000. — № 7. — С. 29 — 37.

35. Слоньовська О. «Аве, Маріє!» Розгляд роману У. Самчука «Марія» // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 40 — 43.

36. Сорока П. Експериментальна проза Емми Андієвської // Березіль. — 1999. — № 7 — 8. — С. 169 — 174.

37. Супрун В. «Зорепад» Миколи Понеділка — «гімн утраченій батьківщині» // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях... — 2004. — № 5-6. — С. 199 — 206.

38. Супрун В. Микола Понеділок: особа і творчість невідомого майстра // Українська мова і література. — 2004. — № 1. — С. 8 — 10.

39. Федорів Р. Королева, що ходила в інші світи (Н. Королева)//Жовтень. — 1988. —  № 7. — С. 52 - 56.

40. Федченко П. Останній роман Володимира Винниченка // Вітчизна. — 1989. — № 6. — С. 38 — 42.

41. Череватенко Л. «І встану я на дні новії» (Ю. Липа) // Літературна Україна. — 2000. — 7 грудня.

42. Череватенко Л. «Ходи тільки по лінії найбільшого опору — і ти пізнаєш світ» // Багряний І.П. Людина біжить над прірвою. — К.: Рад. письменник, 1992. — С. 293 — 318.

43. Шевчук В. Улас Самчук та його Волинська сага // Українська мова і література в школі. — 1992. — № 11 — 12. — С. 30 — 33.

44. Шпиталь А. Палестина, Іудея, Святе Письмо й українська історична проза (Н. Королева) // Слово і час. — 1999. — № 12. — С. 26 — 30.

45. Янчишина А. Особливості стильової манери У. Самчука (на матеріалі трилогії «Волинь») // Слов’янська філологія: здобутки та перспективи. — Кривий Ріг, 2001. — С. 42 — 47.

46. Янчук О. Пороги вічності Ю. Липи // Визвольний шлях. — 2000. — № 9. — С. 50 — 69.

47. Набитович І. Леонід Мосендз — лицар святого Грааля. — Дрогобич: Відродження, 2001. — 222 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

На вивчення теми плануємо 8 годин: 1 год. лекц. відводиться на з’ясування основних тенденцій розвитку прози українського зарубіжжя, 2 год. лекц. — на огляд історичної прози й докладніше вивчення творчості Н. Королевої (С. Фостуна, М. Лазорського за вибором), 2 год. лекц. — на українську антитоталітарну прозу (окремі твори У. Самчука, І. Багряного, які не вивчаються докладніше в курсі «Історії української літератури XX ст.», наприклад, «Ост» та «Чого не гоїть вогонь» У. Самчука, «Вогненне коло» І. Багряного тощо), 1 год. лекц. — на прозові твори з життя українських емігрантів. 2 год. самостійної роботи пропонуємо відвести на оглядове вивчення філософської модерної прози (зокрема, творчості Е. Андієвської).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.