Література та літературознавство української діаспори - Людмила Скорина 2005


Лекція 6. Літературознавство української еміграції

ПЛАН:

1.  Етапи розвитку українського зарубіжного літературознавства.

2.  Основні репрезентанти та їх концепції.

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Беляева Н. У пошуках постмодерного канону // Слово і час. — 2000 — № 1 — С. 115 — 117.

2.  Білик Г. Юрій Шерех: погляд на український неокласицизм // Слово і час. — 1998. — № 12. — С. 25 — 30.

3.  Волосова О.І. Проблема стилю в дискусії Ю.Шереха з В.Державиним // Вісник Харківського університету. — 2000. — № 456, Ч. 1. — С. 328 — 331.

4.  Волосова О.І. Художній твір і критика в дискурсі Ю. Шереха // Вісник Харківського університету. — 2001. — № 520. — С. 395 — 399.

5.  Гундорова Т. Історіографічна формула Григорія Грабовича // Сучасність. — 2001. — № 6. — С. 116 — 129.

6.  Гундорова Т. Інтелектуальна дистопія Юрія Луцького // Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917 — 1934. — К.: «Гелікон», 2000. — С. 9 — 16.

7.  Коцюбинська М. Зіна Геник-Березовська — знайома й незнайома // Геник- Березовська 3. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм. — К. «Гелікон». 2000. — С. 6 — 18.

8.  Кошелівець І. Ентузіаст відродження. Неювілейне про Григорія Костюка // Дзвін — 1991. — № 12. — С. 125 — 130.

9.  Крижанівський С. Майже на ціле століття (Д. Нитченко) // Слово і час — 2000 — № 1. — С. 117 — 118.

10. Наєнко М.К. «Відвернули культурну смерть України» Про антологію Ю. Лавріненка «Розстріляне відродження» // Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження: Антологія 1917 — 1933. — К.: Вид.центр «Просвіта», 2001. — С. 3 — 12.

11. Наєнко М.К. Дмитро Чижевський і його історія української літератури // Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Тернопіль: МПП «Презент», 1994. — С. З — 15.

12. Наєнко М.К. Українське літературознавство 40-50-х років // Історія української літератури XX ст. У двох книгах. — К.: Либідь, 1994. — Кн. 2. — 4.1. — С. 330 — 357.

13. Погребенник В. Дослідницький набуток поета // Слово і час. — 2000. — № 12. — С. 77 — 79.

14. Поліщук В. Літописець «розстріляного відродження» // Дивослово. — 1995. — № 10 — 11. — С. 6 — 9.

15. Тарнашинська Л. Іван Кошелівець, відомий і невідомий // Слово і час. — 1999. — № 4 — 5. — С. 19 — 21.

16. Чумаченко А. Юрій Шерех і «Шоста симфонія Миколи Куліша» // Слово і час. — 2000. — № 6. — С. 31 — 34.

17. Лисенко Н. Гарне життя, гарна постать (Д. Нитченко) // Слово і час. — 1995. — № 11 — 12. — С. 67 — 68.

18. Слабошпицький М. Дмитро Нитченко-людина ідеї // Київ. — 2003. — № 1. — С. 133 — 136.

19. Оксюта Я. Він жив Україною і книжками // Київ. — 2001. — № 3 — 4. — С. 146 — 150.

20. Астаф’єв О. Українське шевченкознавство в оцінці Петра Одарченка // Слово і час. — 2003. — № 8. — С. З — 13.

21. Олійник О. До 90-річчя Ю. Бойко-Блохіна // Слово і час. — 1999. — № 3. — С. 41 — 43.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

На вивчення теми відводимо 6 годин: 2 год. лекц. відводиться на з’ясування основних етапів розвитку українського зарубіжного літературознавства, 2 год. лекц. — на огляд концепцій Г. Грабовича, Г. Костюка та М. Павлишина. 2 год. самостійної роботи пропонуємо відвести на оглядове вивчення доробку Я. Славутича та Ю. Лавріненка та ін. літературознавців. Концепції Д. Чижевського, Ю. Шереха вивчаються в курсі «Історія українського літературознавства XX ст.».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.