Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Українська література - Л. С. Козловська 2005

Література до курсу

(орієнтовні рекомендації)

1. ВознякМ. Історія української літератури: У 2 кн. — Л., 1992—1994.

2. Грабовий Г Нариси до історії української літератури. — К., 1998.

3. Гроно нездоланих співців: Навч. посібник. — К., 1997.

4. Грушевський М. Історія української літератури: В 5 т. — К., 1993—1995.

5. Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995.

6. Історія української літератури XIX ст. (70—90-ті рр.): У 2 кн.: Підручник. — К., 2003.

7. Історія української літератури XIX ст.: У 3 т. — К., 1995—1996. — Т. 1,2.

8. Історія української літератури XX ст.: У 2 т., у 3 кн. — К., 1993—1995.

9. Історія української літератури XX ст.: У 2 кн. — К, 1998.

10. Історія української літератури: У 2 т. — К., 1987—1988.

11. Історія української літератури: У 8 т. — К., 1967—1971.

12. Приходько І. Творчі портрети українських письменників XIX — п. XX ст.: Посібник для ВНЗ і шкіл. — К., 1997.

13. Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. — Тернопіль, 1994.

Використані джерела

(додаткова література)

1. Агеєва В. Український імпресіонізм: М. Коцюбинський, Г. Косинка, А. Головко. — К., 1994.

2. Атом серця: Українська поезія першої половини XX ст. — К., 1992—1993.

3. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. — К., 1998.

4. Брюховецький В. Ліна Костенко. — К., 1989.

5. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Г. Тютюнника. Спогади про письменника. — К., 1988.

6. Гнідан О., Демянівська Л. В. Винниченко: життя, діяльність, творчість. — К., 1995.

7. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. — К., 1989.

8. Грабовий Г Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета. — К., 1998.

9. Грицай М. Українська драматургія 17—18 ст. — К., 1974.

10. Дем’янівськаЛ. А. Малишко: Життя і творчість. — К., 1985.

11. Дем’янівськаЛ. І. Карпенко-Карий: життя і творчість. — К., 1995.

12. Дем янівська Л. Українська драматична поема. — К., 1985.

13. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX — поч. XX ст. — Львів, 1999.

14. Діалектика художнього пошуку: Літературний процес 60—80-х рр. — К., 1989.

15. Довженко і світ. Творчість О. Довженка в контексті світової літератури.— К., 1984.

16. Донник В. Грані сучасної прози. — К., 1987.

17. Дорош Г. Українська психологічна драма 70—80 рр. XX ст. — К., 2001.

18. Енциклопедія постмодернізму. — К., 2003.

19. Євшан М. І. Франко (нарис його літературної діяльності) // Критика. Літературознавство. Естетика. — К., 1998.

20. Європейське Відродження та українська література 14—18 ст. — К., 1993.

21. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови). — К., 1999.

22. Жулинський М. Із забуття — в безсмертя. — К., 1990.

23. Забужко О. Шевченків міф України. — К., 1997.

24. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період — К., 1993.

25. Загато П. Українські письменники-полемісти кінця 17—18 ст. — К., 1960.

26. Зеров М. Нове українське письменство. Тв.: У 2 т. — К., 1990. — Т. 2.

27. Іванченко М Дивосвіт прадавніх слов’ян. — К., 1991.

28. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. — К., 1984.

29. Івашків В. Українська романтична драма 30—80 рр. XIX ст. — К., 1990.

30. Ільєнко І. У жорнах репресій: про українських письменників. — К., 1995.

31. Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». — Л., 1995.

32. Киричок П. Марко Кропивницький. Літературний портрет. — К., 1985.

33. Клочек Г. Поезія Т. Шевченка: Сучасна інтерпретація. — К., 1998.

34. Козлов А. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів. — К., 1991.

35. Корифеї українського театру. Матеріали про діяльність театру корифеїв: 36. — К., 1982.

36. Крекотень В. Байки в українській літературі 17—18 ст. — К., 1963.

37. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. — К., 1988.

38. Лихачев Д. С. «Слово о полку Ігореве» и культура его времени. — Л., 1979.

39. Літературна спадщина Київської Русі і українська література 16— 18 ст. — К., 1981.

40. Літературознавчий словник-довідник. — К., 1997.

41. Макаров А. Світло українського бароко. — К., 1994.

42. Махновець Л. Про автора «Слова о полку Ігоревім». — К., 1989.

43. Мацько Л. Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови. — К., 2003.

44. Мишанин О. І. Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. — К., 1992.

45. Мишанич О. Крізь віки: Літературно-критичні та історіографічні статті й дослідження. — К., 1996.

46. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. — К., 1997.

47. Молдаван А. «Слово о законе и благодати» Иллариона. — К., 1984.

48. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрямки, тенденції. — К., 1997.

49. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI—XVIII ст. — К., 1998.

50. Неврлий М. Українська поезія 20 рр.: мікропортрети в художніх стилях і напрямах. — К., 1991.

51. Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. — К., 1994.

52. П. Куліш і сучасність. — Їв.-Франківськ, 1994.

53. Павличко С. Дискурс українського модернізму. — К., 1997.

54. Паломницька проза в історії української літератури. — Житомир, 1997.

55. Писемність Київської Русі: становлення української літератури. — К., 1984.

56. Погрібний А. Олесь Гончар. — К., 1989.

57. Потебня О. Естетика і поетика слова. — К., 1985.

58. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностиків. — К., 1996.

59. Семенюк Г Українська драматургія 20-х років. — К., 1993.

60. Сиваченко М. Над текстами українських письменників. — К., 1985.

61. Стрельбицький М. Проза монументального історизму. — К., 1988.

62. Сулима М. Українське віршування кін. 16 — поч. 17 ст. — К., 1985.

63. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т. — К., 1987—1994.

64. Українська література в системі літератур Європи і Америки (XIX—XX ст.). — К., 1997.

65. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. — К., 1988—1995. — Т. 1—3.

66. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. Є. Єрмоленко. — К., 2001.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.