Всі публікації щодо:
Винниченко Володимир

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо)

Мета (формувати компетентності): предметні (знати зміст, тематику й проблематику новели «Момент»; розкривати філософський підтекст твору; характеризувати образ панни, роль героя-оповідача; аргументовано передавати власні роздуми про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; розкривати імпресіоністичну поетику твору; висловлювати свої судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем, аргументувати їх прикладами з тексту; уміти означити місце В. Винниченка в українській літературі); ключові (проявляти активність, ініціативність в особистому чи/та суспільному житті; прагнути бути рішучим/рішучою в реалізації особистісних і суспільних цілей; бути здатним/здатною виявляти свої почуття, керувати ними; розуміти почуття інших людей; уміти пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення); загальнокультурні (усвідомлювати важливість художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет В. Винниченка, малярські роботи В. Винниченка, К. Моне, О. Мурашка, М. Глущенка. Екранізація творів В. Винниченка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Літературний диктант

1. Коли й де народився Володимир Винниченко? (28 липня 1880 р. в Єлисаветграді Херсонської губернії). 2. Що було першим «букварем» для В. Винниченка? (Принесені братом Андрієм (робітником друкарні) афіші, з яких він, граючись, вирізав літери і клеїв на стінку, питаючи в дорослих, що то за буква). 3. Де продовжував навчання В. Винниченко? (У Єлисаветградській гімназії, у Київському університеті, але був виключений з першого курсу). 4. Як називалася створена Винниченком таємна студентська революційна організація? («Студентська громада» ). 5. На літературну творчість Володимира Винниченка вплинули філософські концепції… ? (Фрідріха Ніцше). 6. Яке оповідання письменника стало першим друкованим твором? («Сила і краса» ). 7. За що заарештовували Винниченка? (За неблагонадійність, за дезертирство з армії, революційну діяльність, за переправляння забороненої літератури через кордон). 8. Які посади обіймав Винниченко після Лютневої революції 1917 р. ? (Керівник Центральної Ради, голова першого українського уряду — Генерального Секретаріату, один із керівників Директорії — нового уряду Української Народної Республіки). 9. Чому письменникові довелося емігрувати? (На нього очікувала довічна каторга). 10. Коли й де помер один із найвидатніших письменників України? (6 березня 1951 р. у Франції в селі Мужен недалеко від Канн).

Бесіда з учнями

1. Яка тема новели «Момент» ? 2. У чому ви вбачаєте основну думку твору? 3. Яка його ідея? 4. У чому полягає символічність назви? 5. Який історичний період відтворює автор у новелі? 6. Яка подія лежить в основі сюжету новели? 6. Чи можлива подібна ситуація сьогодні? 7. Що штовхає героїв новели на ризик? 8. Через які художні деталі автор показує зародження ще неусвідомленого, несвідомого відчуття небезпеки? 9. Що приглушило відчуття зародження взаємного кохання й викликало душевне напруження? 10. Який епізод вказує на рішучість і волелюбність панни?

Коментар учителя

В оповіданні «Момент» головною є тема любові, причому вона виникає як «нездоланна сила, яка не підлягає контролю, і не знає перешкод, і нехтує моральними приписами». любов — владна стихія, яка бере героїв В. Винниченка в полон, перетворюючи життя закоханих на «містерію кохання» (Б. Сучков).

Хвала моментові щастя, як і природність у взаєминах між людьми й поведінці людини, стоять вище за умовності, що панують у суспільстві. У новелі «Момент», як і в більшості творів В. Винниченка, увага автора зосереджена на психології персонажів. Внутрішні конфлікти його цікавлять більше, ніж зовнішні (зіткнення героя з несприятливими обставинами, оточенням, перешкодами). Новела прикметна гострими сюжетними інтригами й водночас яскраво вираженим тяжінням до морально-філософських узагальнень щодо парадоксів людського життя. Шукаючи свою формулу щастя, В. Винниченко поетизував природність як основу стосунків між статями. Досконала природа в його новелі «Момент» різко протиставлена дисгармонійному людському світові. Маємо тут ситуацію неоромантичного двосвіття, коли бажане контрастує з дійсним. «Чуттю життя», джерелам радості В. Винниченко надавав великого значення, знову віддаючи данину «філософії життя». Раз у раз він влаштовував своєрідні «поєдинки» між умоглядними «теоріями» і «природою», — і кожного разу «природа» перемагала. Гостре відчуття своєї фізичної присутності у світі, радість злиття з природою і насолода самим життям, — у такому погляді на людину криється головна думка новели «Момент» (Із посібника).

Робота з таблицею

Проблематика твору

Ілюстрація з твору

Вічність і сила кохання


Гармонія людини та природи


Вічний двобій добра і зла


Сенс життя


Швидкоплинність життя


Смисл людського щастя


IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати характеристику головних героїв твору «Момент».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.