Володимир Кирилович Винниченко

(26 липня 1880 — 6 березня 1951)

Біографія

Володимир Винниченко

Розробки уроків

Життя й творчість, громадська й політична діяльність Володимира Винниченка. Винниченко-художник. Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман Сонячна машина, його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В. Винниченка на світовій сцені

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо)

Образ панни (Мусі) в новелі «Момент» - утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели

Контрольна робота № 3

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГРОМАДЯНСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВИННИЧЕНКО - ХУДОЖНИК. ПРОЗОВІ І ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИЙ РОМАН СОНЯЧНА МАШИНА, ЙОГО ПОПУЛЯРНІСТЬ У 1920-ті РОКИ. УСПІХ П'ЄС ВИННИЧЕНКА НА СВІТОВІЙ СЦЕНІ

ПОЄДНАННЯ В НОВЕЛІ «МОМЕНТ». РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ (ПЛИННІСТЬ ЖИТТЯ, ЩАСТЯ ЛЮДИНИ, МИТЬ - ЧАСТИНКА ВІЧНОСТІ ТОЩО)

ОБРАЗ ПАННИ (МУСІ) - ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, КРАСИ. ІМПРЕСІОНІЗМ НОВЕЛИ. ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Біографія Володимира Винниченка

Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції. Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко - художник

Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини

Урок № 23 - Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «Корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах - Модерна драматургія

Володимир Винниченко, оповідання «Федько-халамидник»

В. Винниченко, «Федько-халамидник»

В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні

Чи легко розпізнати людину? (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник»

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Головний і другорядні герої. Аналіз учинків дійових осіб

В. Винниченко. «Федько-халамидник». Головний герой як особистість

Контрольна робота № 3. «Творчість В. Винниченка, С. Чернілевського, І. Жиленко, О. Іваненко»

Володимир Винниченко. Федько-халамидник. Цікава історія з життя письменника. Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість

УРМ. Характеристика образу Федька за планом

Контрольна робота № 3. Письмовий твір за творчістю Володимира Винниченка, Станіслава Чернілевського, Ірини Жиленко

Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. Федько-халамидник. Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість

Контрольна робота № 3 (твір-роздум). Я і світ (твори Лесі Українки, Володимира Винниченка)

Володимир Винниченко «Федько - халамидник». Цікава історія з життя письменника. Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька

Володимир Винниченко «Федько - халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками

Розвиток зв'язного мовлення. Складання плану - характеристики головного героя твору В. Винниченка «Федько - халамидник»

Урок - життєтворчий проект «Бути відповідальним за все» (на основі твору Володимира Винниченка «Федько - Халамидник»)

Контрольна робота (тест). Творчість Лесі Українки, В. Винниченка, С. Чернілевського

Скорочені твори та коментарі

«Салдатики!» - скорочено

Студент - скорочено

Федько-халамидник - скорочено

Суд - скорочено

Скорочено - СУД - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО

Скорочено - САЛДАТИКИ!! - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО

Короткий переказ - Момент - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Федько-халамидник - Володимир Винниченко

Момент - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - скорочено

Скорочено - МОМЕНТ - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - 6 КЛАС

Підручники

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: ХУДОЖНИК, РОЗІП'ЯТИЙ НА ХРЕСТІ ПОЛІТИКИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МОМЕНТ - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: ХУДОЖНИК, РОЗІП'ЯТИЙ НА ХРЕСТІ ПОЛІТИКИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

МОМЕНТ (1910) - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Момент - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Момент - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Володимир ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Літературна творчість - Володимир ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела МОМЕНТ - Володимир ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Володимир Винниченко (1880-1951) - Модерна українська проза

Новела Момент - Володимир Винниченко (1880-1951) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ малої прози Володимира Винниченка - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Новела Момент - перлина творчості В. Винниченка - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Драматургія В. Винниченка - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Перший український науково-фантастичний роман Сонячна машина - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Володимир Винниченко - художник - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Володимир Винниченко (1880-1951) - Я І СВІТ

ФЕДЬКО–ХАЛАМИДНИК - Володимир Винниченко (1880-1951) - Я І СВІТ

Володимир ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Я І СВІТ

ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК - Володимир ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Я І СВІТ

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Я І СВІТ

ФЕДЬКО–ХАЛАМИДНИК - ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (1880-1951) - Я І СВІТ

„І відкіля ти взявся у нас такий?” (Іван Франко) - Володимир Винниченко (1880—1951) - Українська література 10-х років

Новела „Момент” - Володимир Винниченко (1880—1951) - Українська література 10-х років

Володимир Винниченко - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК - Володимир Винниченко - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

Хрестоматії

Володимир Винниченко (1880-1951) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Момент - Володимир Винниченко (1880-1951) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА - Володимир Винниченко (1880-1951) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Володимир Винниченко (1880-1951) - Я І СВІТ

ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК - Володимир Винниченко (1880-1951) - Я І СВІТ

ОЙ ВИПИЛА, ВИХИЛИЛА... - ТЕКСТИ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ

Винниченко Володимир

Гей, не спиться... - Винниченко Володимир

Гей, чи пан, чи пропав (скорочено) - Винниченко Володимир

«Віють вітри, віють буйні...» - Винниченко Володимир Кирилович (16.07.1880-06.03.1915)

«Гей, ти, бочечко...» - Винниченко Володимир Кирилович (16.07.1880-06.03.1915)

«Та немає гірш нікому...» - Винниченко Володимир Кирилович (16.07.1880-06.03.1915)

Статті та реферати

Володимир Винниченко (1880-1951)

Володимир Винниченко(1880-1951)

Володимир Винниченко (1880-1951) - огляд творчості

Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

Володимир Винниченко

Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка

Життя і діяльність В.Винниченка

Життя і творчість Володимира Винниченко

Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВОТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

“СОНЯЧНА МАШИНА“ В.ВИННИЧЕНКА В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІДЕЙ АВТОРА

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського „Intermezzo“ та оповідання Винниченка „На лоні природи“

“Злиття горизонтів“ в інтерпретації малої прози Володимира Винниченка

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В ПРИЗМІ ПСИХОЛОГІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „РІВНОВАГА“)

МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА У СВІТЛІ ЙОГО СВІТОГЛЯДУ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

ВИННИЧЕНКОВА МОРАЛЬНА ЛЯБОРАТОРІЯ

СВІТ ВИННИЧЕНКОВИХ ОБРАЗІВ ТА ІДЕЙ

НОВИНИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ІВАН ФРАНКО ПРО ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА

СПОСОБИ СТВОРЕННЯ СТИЛЬОВОЇ АТМОСФЕРИ У НОВЕЛАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Доля дитини у творчості українських письменників

Літературознавство, критика, історія літератури

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - МАЙСТЕР ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. МОМЕНТ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Психологізм Володимира Винниченка - Грані епічного слова

Безодня драматургії Володимира Винниченка - На перехресті слова і дії

Мала проза В. Винниченка: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю (аналіз оповідання - за вибором)

Володимир Винниченко - Модерна філософська проза української еміграції

Володимир Винниченко - Драматургія другої еміграційної«Хвилі»: проблема стильових пошуків

Біографія: життя, діяльність, творчість - Володимир Винниченко

«Я благословляю життя...» - Володимир Винниченко

На службі Україні - Володимир Винниченко

Повернення в Україну - Володимир Винниченко

Прощай, Україно! - Володимир Винниченко

Художня творчість В. Винниченка - Володимир Винниченко

Мала проза - Володимир Винниченко

Мистецтво великої епічної форми - Володимир Винниченко

Драматургія - Володимир Винниченко

Володимир Винниченко (1880-1951)

Творчість В. Винниченка - ПРАКТИКУМ

Життєвий і творчий шлях В. Винниченка - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Галина Сиваченко. Інтермедіальна парадигма Володимира Винниченка «Сонячна машина» - Література і кіно

«Сонячна машина» як літературний твір - Від Куліша до Винниченка

Твори

ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК

КУМЕДІЯ З КОСТЕМ

КРАСА І СИЛА

СОНЯЧНА МАШИНА (zip-архів)

Суд

СТУДЕНТ

СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!

Салдатики

Раб краси

МІЖ ДВОХ СИЛ

Зіна

Біля машини

ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ МЕДВІДЬ

Терень

Роботи!

Відродження Нації

Шкільні учнівські твори

Контрастне зображення Федька і Толі (за оповіданням В. Винниченка „Федько - халамидник”)

Життя та доля Володимира Винниченка

Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням В. Винниченка „Федько-халамидник”)

Актуальність проблем, порушених у драмі „Гріх” В. Винниченка

Драма Володимира Винниченка „Пророк” — це вершина світового модерну в жанрі соціально-психологічної драматургії

Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка „Федько-халамидник”)

Хто є хто? (за ранніми оповіданнями В. Винниченка)

„Україна завжди і постійно стояла в центрі його мрій...” (за творчістю В. Винниченка)

Своєрідність художнього світу В. Винниченка

Останній роман В. Винниченка „Слово за тобою, Сталіне!”

Драматургія В. ВинниченкаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.