Всі публікації щодо:
Українка Леся

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети (Мріє, не зрадь)

Мета (формувати компетентності): предметні (розкривати мотиви віршів; характеризувати композиційні й ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи); ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися; уміти пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі); загальнокультурні (виховувати повагу до життя-подвигу славетної українки, переконання, що за будь-яких обставин потрібно зберігати стоїцизм духу; усвідомлювати важливість духовної цінності неоромантичного світогляду; розуміти те, що любити «слово у вірші». — могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини; розвивати естетичний смак).

Обладнання: підручник, портрет Лесі Українки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ ЗАНЯТТЯ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Метод «Незакінчене речення».

1. Леся Українка народилася в … … року. 2. Мати Лесі Українки звали… Вона була українською… 3. Леся Українка хворіла на… 4. Перший вірш Леся Українка присвятила… 5. У дитинстві великий вплив на виховання майбутньої письменниці справили… 6. Дочкою Прометея називають… 7. Перша збірка поетичних творів Лесі Українки мала назву… 8. До цієї збірки входили такі цикли, як…

Літературний диктант

1. Хто мав великий вплив на формування світогляду Лесі Українки в дитинстві? (М. Драгоманов). 2. Як називався перший твір авторки? («Надія».. 3. Який підручник написала Леся Українка для своєї сестри? («Історія східних народів».. 4. Яке справжнє прізвище письменниці? (Косач). 5. Що означає вислів «Contra spem spero!». («Без надії сподіваюся».. 6. Окрім віршів, Леся Українка писала (драматичні твори).

Бесіда з учнями

1. Які твори називають ліричними? 2. Хто такий ліричний герой? 3. Доберіть синоніми до слова «ліричний». 4. Які мотиви притаманні творчості Лесі Українки.

Виразне читання твору

Бесіда за змістом прочитаного

1. Які враження у вас викликала поезія? 2. Яка тема твору? 3. У чому ви вбачаєте його основну думку? 4. Яка його ідея? 5. Які мотиви домінують у поезії?

«Доміно». — «життєдіяльність лесі українки».

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) → письменниця → фольклорист → музикант → поліглот (вивчила понад десять мов) → авторка навчальної літератури (написала підручник «Стародавня історія східних народів». → перекладач → автор публіцистичних праць → драматург.

Робота з таблицею

Автор


Час та місце написання


Збірка, у якій розміщено поезію


Короткий зміст


Тема


Ідея


Жанр


Коментар учителя

Твір «Мріє, не зрадь». написаній у Грузії 1905 року. Вірш подається в тій частині 12-томника, що називається «Поза збірками». Образ мрії персоніфікований, але, хоч він є таким від самого початку вірша, слід зазначити, що авторка опирається на усталену (широко вживану) структуру підміни я / в мені на я / ти, яку поети використовують як поетичну формулу жанру «розмови із музою». Оптимізмом пройнятий вірш. Леся Українка протиставляє критерій краси критерію правди. Мотив вірша — поєднання слова зі служінням музі. Авторка спрямовує своє слово не на змалювання громадянської чи національної проблематики, вона начебто скидає з себе соціальну відповідальність. Письменниця хоче віддати всю себе музі. Іде туга за вимовленим, об’єктивним «певним». словом. Леся Українка намагається відірватися від заангажованого дискурсу.

Робота з таблицею «Художні засоби твору».

Епітети


Метафори


Метонімії


Персоніфікації


Порівняння


Самостійна робота з картками

Картка № 1

1. Дослідіть, як змінюється настрій героїні впродовж твору? Свої спостереження аргументуйте, посилаючись на зміст твору.

2. Яким чином, на ваш погляд, Леся Українка відтворила мрію як живу істоту?

Картка № 2

1. Доведіть, що твір є оптимістичним.

2. Яка ідея твору? Свою думку доведіть, посилаючись на зміст твору.

Картка № 3

1. Як ви вважаєте, чому поетеса прохаю мрію не зраджувати?

2. Який основний мотив поезії?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум «Чи варто за будь-яку ціну добиватися своєї мрії».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.