Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 57 - Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»
Літературне шістдесятництво

Всі публікації щодо:
Костенко Ліна

Мета (формувати компетентності): предметні: уміння аналізувати зміст твору та його особливості; знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного; культура зв'язного усного мовлення; ключові: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативну: толерантне ставлення до думок і почуттів оточення та вміння переконливо відстоювати власну думку щодо прочитаного і виділяти ключові епізоди; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності, естетичний смак та зацікавлення читанням; виховання почуття відповідальності за свої вчинки, прагнення до розвитку духовних якостей.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменниці; видання твору й ілюстрації до нього; запис пісні.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНВ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Читання напам'ять поезій Ліни Костенко (за вибором, проаналізувавши їх)

II. МОТИВАЩЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

1. Вступне слово вчителя

Це дівчина не просто так Маруся.

Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.

Ось рядки, в яких закладено квінтесенцію ідейного змісту роману у віршах «Маруся Чурай». Чи справедливі ці слова — поміркуємо на уроці.

«Можна говорити про чотири епіцентри творчості Ліни Костенко. Вони позначаються ключовими словами, а саме: пам'ять, творчість, любов, природа. А історичний роман «Маруся Чурай» немовби об'єднує усі ці провідні тематичні мотиви в одну художню цінність» (Григорій Клочек)

Життя твору починалося непросто. «Звинувачення внутрішніх рецензентів, причому закиди навіть політичного характеру, затримали вихід роману не менше, як літ на шість… Лише після спеціальної ухвали Спілки письменників України твір був випущений у 1979 році «Радянським письменником» (В. Брюховецький).

2. Оголошення теми і мети уроку

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розв'язати кросворд «Сходинки»

Давши правильну відповідь на питання, у виділених клітинках-сходинках прочитайте ім'я героїні твору.

1. Назва культової споруди, яка була заснована у 1650 році неподалік від будинку Марусі Чурай (Монастир).

2. Місто, де народилася Маруся (Полтава).

3. Назва річки, на березі якої стояв будинок Чураїв (Ворскла).

4. Назва місця, де козаки зазнали поразки у 1637 році (Кумейки).

5. Дівчина мала талант (голос).

6. Посада Марусиного батька (Урядник).

7. Колір волосся і очей Марусі (чорний).

8. Слово, від якого походить прізвище Марусі (Джура).

9. Місто, де був страчений батько Марусі (Варшава).

10. Ім'я матері Марусі (Горпина).

11. Ім'я Марусиного батька (Гордій).

2. Учнівські повідомлення про Марусю Чурай (випереджувальне завдання)

3. Літературний диктант

1. Про які події розповідається у романі? (Про часи Хмельниччини)

2. В основу покладено історичні факти про оборону міста… (Полтави)

3. У творі розповідається про життя якої героїні? (Марусі Чурай)

4. У 1648 році вибухнуло повстання під проводом… (Богдана Хмельницького)

5. Сусіди Польщі були ослаблені тією чи іншою кризою… (Німеччина і Швеція — участю у 30-літній війні; Угорщина гнулася у турецькому ярмі; Московщина ще не загоїла рани «Смутного часу»; Туреччина страждала від частих династичних переворотів та добре пам'ятала Хотинську кампанію 1621 року)

6. З весни 1637 року в Україні спалахують повстання козаків та селян проти польської шляхти під проводом… (Я. Острянина, Д. Гуні та Скидана)

7. У 1648 році під проводом Богдана Хмельницького українське військо одержало перемоги… (під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями)

8. У 1649 році Богдан Хмельницький уклав… (Зборовський мирний договір)

9. Зборовський мирний договір уклав Богдан Хмельницький із польським королем… (Яном ІІ Казимиром)

10. Через порушення договору спалахнула… (війна)

11. Кого любила Маруся Чурай? (Гриця Бобренка)

12. Чому не все відомо про життя Марусі? (Згоріли документи)

4. Слово вчителя

Відповівши на питання літературного диктанту, розкажіть, які ще історичні факти покладені в основу твору «Маруся Чурай». (Повідомлення «Історична основа роману у віршах «Маруся Чурай»)

5. Теорія літератури

Роман у віршах — різновид ліро-епічного (змішаного) жанру, у якому поєднані особливості і ліричного, і епічного зображень, що веде до багатоплановості художнього світу. Межує з драматичною поемою, віршованою повістю. Поширення набув у XIX — XX ст. Зразки роману у віршах: «Дон Жуан» Дж. Байрона, «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна, «Марина» М. Рильського, «Маруся Чурай» Л. Костенко.

6. Переказ ключових епізодів твору

Твір складається з 9 розділів, різних за розміром. Сюжет розгортається двома лініями: кохання Марусі та Грицька; боротьба українського народу, очолюваного Богданом Хмельницьким, проти польських загарбників.

Розділ І. «Якби знайшлась неопалима купина». Мовиться про пожежу 1658 року, яка дощенту знищила Полтаву. Іде суд над Марусею Чурай. Звинувачено її у вбивстві козака Грицька Бобренка «через отруєння». Іван Іскра усією душею любить Марусю, рятує її, коли вона з горя хотіла втопитися у Ворсклі.

Розділ ІІ. «Полтавський полк виходить на зорі». Відтворена сувора дійсність доби, коли мирним полтавцям доводилась сідлати коней, шикуватися в лави, збиратися на війну проти лютого ворога — зажерливої польської шляхти.

Розділ ІІІ. «Сповідь». Один з найсильніших розділів, у ньому розкрито психологічний стан засудженої до страти безневинної дівчини. Судді дали їй 3 дні на розмисли. Про що тільки не передумала приречена дівчина. Згадує дитинство, матір, батька (Гордія Чурая, лицаря батьківщини, що загинув як хоробрий козак, про його героїчну загибель співають кобзарі).

На суді мовчала, але сонцю сповідально зізналася: «Я не труїла. Те прокляте зілля він випив сам. Воно було моє».

РозДіл IV. «Гінець До Гетьмана». На долю Івана Іскри випала велика честь — за наказом полковника мчати до гетьмана з повідомленням, що воїни-полтавці готові до дою. Він клопоче в гетьмана помилування для Марусі.

РозДіл V. «Страта». Долю Марусі було вирішено. Переміг високий розум гетьмана. Іван Іскра не запізнився — з'явився в останню мить.

РозДіл VI. «Проща». Маруся мандрує від Полтави до Києва разом з дяком-філософом, який розтлумачує Марусі все побачене й почуте в дорозі. Минаючи Лубни — столицю кривавого Яреми Вишневецького, Маруся побачила страшну картину страждання свого народу, спустошену землю, напівживих від голоду людей, які запалили свічки, чекаючи смерті — і вже особиста трагедія не затуманює погляд. Вона вперше у романі відгукнулася пронизливою піснею.

РозДіл VII. «ДіДова балка». Розповідь про старого запорожця, якого побратими — козаки визволили з турецької каторги — галери, де він поневірявся цілих 20 літ. Знайшов притулок у вбогій хаті, різьбяр (ложки, сільнички, схожі на галери). Живе спогадами про давню козацьку славу.

РозДіл VIII. «Облога Полтави». Поетеса розповідає про стійких і непоборних полтавців, які не впали на коліна перед зухвалими шляхтичами. Брами зачинено, гармати націлені на ворога.

РозДіл IX. «Весна, і смерть, і світле воскресіння». Замучена і виснажена Маруся Чурай чекає наближення кінця. Іде весна — пора, коли хворі на сухоти найчастіше відходять за грань. Маруся відчуває, що востаннє всміхається квітуванню весни. Епілог роману звучить життєствердно, адже козацькі полки співають її пісні. Заспівали ту, що принесла авторці стільки болю.

Позасюжетні елементи: авторські відступи, діалоги, монологи, пейзажі, пісні, портрети героїв.

7. Паспорт твору

Жанр: історико-філософський соціально-психологічний роман у віршах.

Тема: зображення головної героїні Марусі Чурай як легендарної народної поетеси і талановитої співачки з Полтави; відтворення духовного життя України XVII ст. ; усенародна участь у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького.

Ідея: возвеличення Марусі Чурай — хранительки національних оберегів, інтелектуальної й незалежної жінки; утвердження в образі Марусі Чурай найкращих рис українського жіноцтва — багатої духовності, співучості, ліризму, романтичної вдачі, незалежності натури, що засвідчують незнищенність національного духу, глибоку віру в духовну силу й могутність українців.

Герої: Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван Іскра, полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Черкес, Галя Вишняківна, війт Семен Горбань.

Розділи роману:

I — «Якби знайшлась неопалима книга»;

II — «Полтавський полк виходить на зорі»;

III — «Сповідь» (внутрішній монолог героїні, у якому є екскурси в минуле);

IV — «Гінець до гетьмана»;

V — «Страта»;

VI — «Проща»;

VII — «Дідова Балка»;

VIII — «Облога Полтави»;

IX — «Весна, і смерть, і світле воскресіння».

Центральним є розділ «Сповідь» — три ночі Марусі, проведені в темниці перед стратою. Через спогади героїні перед нами проходять епізоди історії України, змальовано переживання і страждання дівчини, її особисту драму.

Сюжетні колізії трактуються у двох площинах — особистісній і суспільній (сцени особистого життя Марусі органічно вплітаються в драматичні події Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького проти польської шляхти).

Кульмінація 1 — суд і вирок.

Зав'язка — спогади Марусі про стосунки з Грицем.

Розвиток дії — Маруся йде на прощу.

Кульмінація 2 — облога Полтави.

Розв'язка — зняття облоги, Маруся проводжає полк, що співає її пісні.

Проблематика:

любові й зради;

патріотизму і пристосуванства;

митця і народу,

свободи творчості;

причин утрати української державності;

родинних стосунків;

батьків і дітей;

виховання;

служіння народові.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Евристична бесіда

1. Чому твір «Маруся Чурай» визначається за жанром як історичний роман? (Великий за обсягом, кілька сюжетних ліній, охоплює історичні події, крізь призму сприйняття головної героїні)

2. Чи можна назвати Марусю Чурай історичною особою? (Про Марусю Чурай немає достовірних відомостей, але це напівлегендарна особа)

3. Які історичні романи вам відомі? (П. Куліш «Чорна рада»)

4. Що поклала в основу твору Ліна Костенко? (Відому майже кожному з нас, українців, знану в багатьох країнах світу баладу «Ой не ходи, Грицю»)

5. У якому творі подібно до образу Марусі Чурай змальовано головну героїню? (Г. Квітка-Основ'яненко «Маруся»)

V. ШДСУМОК УРОКУ

Гра «Мікрофон»

✵ Найбільше у творі мені запам'яталося…

✵ Найбільше з уроку мене вразило.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти план до характеристики образів Марусі, Гриця, Івана. Виписати 5 афористичних висловів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.