Всі публікації щодо:
Коломієць Володимир

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 3 клас - Конспекти уроків - 2014 рік

Художні образи

Матеріал до уроку Володимир Коломієць «Тюхтій і Торохтій».

Мета. Удосконалювати навички виразного читання. Вчити аналізувати та оцінювати поведінку дійових осіб; працювати над усвідомленням основної думки твору: збагачувати словниковий запас учнів. Виховувати любов та повагу один до одного.

Обладнання. Картки для вправ.

Хід уроку

І. Організація класу. Мовна розминка.

1. Вправа на розвиток фонетичного слуху.

Гра «Впіймай на гачок».

Крапля — крапля — чапля — крапля.

Хочеш — хочеш — хочеш — точеш.

Стали — звали — стали — стали.

Діло — діло — тіло — діло.

— Які слова ви «впіймали на гачок».

2. Вправа на швидкий підбір слів.

Учитель називає дієслово, а учні повинні дібрати якомога більше слів, до яких підходить названа дія.

Запитали — … (дітей, маму, бабусю, … ).

Виросте з — … (насінини, пагіння, листочка, … ).

Починається з — … (ранку, струмка, дороги, … ).

3. Гра «Склади прислів'я».

Не, візьметься, роботу, за, робота.

Як, маєш, так, дбаєш, і.

Роби, язиком, не, руками, а.

Друга, свого, робить, балакун, німим.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Поет Володимир Коломієць дає у своєму вірші, який ми сьогодні прочитаємо, пораду, яким потрібно бути, щоб не проґавити своє щастя.

ІІІ. Опрацювання вірша В. Коломійця «Тюхтій і Торохтій».

1. Робота над заголовком.

— Прочитайте заголовок. Що, на вашу думку, означають ці слова?

— Прочитайте визначення на с. 121.

— Як ви гадаєте, що їх може об’єднувати?

2. Виразне читання вірша вчителем.

— Чи справдилися ваші припущення?

3. Словникова робота.

1) Читання слів.

Тюхтій спить

Торохтій торохтить

Жар-птиця набалакатись

2) Пояснении значення слів.

Соловіти ✵ пильно вдивлятися.

Жахтіти ✵ ставати в’ялим, сонним.

Зорити ✵ яскраво світити.

— Прочитайте у правій колонці (на дошці) тлумачення, доберіть до них відповідні слова із лівої колонки.

4. Повторне читання вірша учнями (мовчки).

— Чим цей вірш схожий на казку?

5. Аналіз вірша і вибіркове читання.

— Доведіть рядками із вірша, що Торохтій і Тюхтій були приятелями.

— Прочитайте, як описано у вірші Тюхтія.

— А що автор каже про Торохтія?

— Чи схожі між собою герої вірша? Чим саме?

— Хто прилетів до товаришів?

— Що символізує жар-птиця?

— Чому Тюхтій і Торохтій упустили жар-птицю? Знайдіть відповідь у тексті.

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Хто швидше».

— Знайдіть і зачитайте, які слова використовує автор для характеристики Тюхтія і Торохтія.

б) Гра «Відшукай риму».

в) Гра «Розвідники».

— Перегляньте текст і порахуйте, скільки разів у вірші зустрічаються імена героїв.

7. Складання характеристики героїв.

— Доберіть із вірша слова, шо характеризують героїв.

8. Робота над малюнком.

— Розгляньте малюнок до вірша (с. 122).

— Чи відповідає він змістові вірша?

— Зачитайте рядки з вірша, які зобразив художник.

9. Мовно-логічні завдання.

— Підберіть до висловів їхні значення.

Куняв.

Носом насвистує.

Язик на веретені ходить.

Соловіє, розвісивши вуха.

Торохтить Солоха, наче бочка з горохом.

Вибалакається, аж язик полискує.

Натріщав зо три копи.

10. Виразне читання вірша.

11. Розвиток зв'язного мовлення.

— Доповніть речення, скориставшись художніми образами В. Коломійця.

Щоб не проґавити своє щастя, не будь … і ….

— Складіть власне міркування на тему «Щоб бути щасливим, необхідно …».

12. Робота з зошитом (с. 36).

IV. Підсумок уроку.

— Твір якого автора ви читали на уроці?

— Про кого з героїв можна так сказати: «Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить».

— А кому з героїв ви б порадили: «Як хочеш багато мати, треба мало спати».

УРОК 77. Урок поза клас ного читання