Розробки уроків - ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 4 клас ІІ семестр - (за підручником О. Я. Савченко)

НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П'єса-казка на 2 дії) - РОЗДІЛ ШОСТИЙ. РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ

Мета: ознайомити учнів із творчістю Нелі Шейко-Медведєвої; розширити знання школярів про п'єсу як жанр; поглибити розуміння побудови тексту п'єси; вчити знаходити за допомогою вибіркового читання уривки, слова, які характеризують дійових осіб, вчити розрізняти характеристики дійових осіб за їхніми висловами, вчинками; розвивати творчі здібності учнів, дослідницькі якості; виховувати правдивість, відповідальність за свої вчинки, вміння тримати слово.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Сьогодні у нас незвичайний урок.

У світ фантазії зробимо ще один крок.

А з творчістю ми вже стрічались не раз,

І знову вона завітала до нас.

II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА

1. Робота над скоромовкою

Гра „Дощик”

Діти читають хором.

• Накрапає дощ (тихо).

• Дощ пускається сильніше (голосніше).

• Злива (голосно).

• Дощ слабшає (тихіше).

• Дощ припинився (читання припиняється).

Бобре, друже, друже бобре,.

Міст зробив ти дуже добре:

Не бредуть бобри у брід,

Майстрові кричать: „Привіт!”

2. Гра „Звуконаслідування”

• Забивайте цвяхи: Гбду! Гбдо! Гбде! Гбди! Гбда! Гбді! Гбді!

• Імітуйте кінський тупіт: Птку! Птко! Птка! Птки! Птке! Птки!

• Кидайте уявні тарілки партнерові: Кчку! Кчко! Кчке! Кчка! Кчки! Кчки!

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Гра „Хто краще?”

Конкурс на краще виразне читання байки Олени Пчілки „Котова наука”.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Прочитайте уривок із вірша, роз’єднавши слова,

Затихнувгомін. Взалізгаслосвітло,

Івраз, зайолонйвшивсічуття, розсунуласьзавіса...

Ірозквітложиття — мовказка,

йказка — мов життя.

— Пригадайте, як називається вірш. Хто його автор?

— Що показують у театрі?

— Що таке п’єса?

— Чим вона відрізняється Від творів інших жанрів?

— Які особливості побудови п’єси?

— Які п’єси ви читали в 3-му класі?

— Продовжте речення: „Щоб показати п’єсу на Сцені, потрібно...”.

— Сьогодні ми ознайомимося з п’єсою Нелі Шейко-Медведєвої „Лисиця, що впала з неба”.

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Читання учнями статті про Нелі Шейко-Медведєву

— Де народилася письменниця?

— Де вона отримала вищу освіту?

— Для кого пише свої твори?

2. Фізкультхвилинка

3. Опрацювання першої дії п'єси Н. Шейко-Медведєвої „Лисиця, що впала з неба”

1) Підготовка до читання п'єси вголос.

Читання інструкції (с. 123)

— Як ви вважаєте, між ким відбуватимуться дії твору?

— Що ви знаєте про цих тварин?

— Продовжте думку:

хитрий, як...; покірний, як...; страшний, як...; впертий, як...; боязкий, як...

— Сьогодні ми маємо можливість перевірити правдивість цих сталих виразів. Ось послухайте п’єсу-казку.

2) Читання твору вчителем.

3) Перевірка сприймання.

— Які дійові особи зустрічаються у п’єсі?

— Коли і як з’явилася Лисиця?

— Як вона розмовляє з Вовком?

— Чому Вовк захищає Лисицю?

4) Робота над виразністю читання.

— Які речення за метою висловлювання зустрічаються в тексті найчастіше? Зачитайте кілька окличних речень; питальних.

— Як потрібно читати слова або речення, подані в дужках?

5) Самостійне читання першої дії п'єси учнями (спочатку — повільно, а потім, після кожної вказівки вчителя,— дедалі швидше й швидше; кінцівку — скоромовкою).

6) Гоа „Хто швидше читає?”.

Знайти слова:

• Вовка: „Постривайте! А останнє слово?”.

• Лисиці: „Ати, я бачу, розумна пташка...”.

• Ворони: „Недобрий, а дурний!”.

— Чи сподобалася вам п’єса? Чим саме?

— Чи хотіли б ви дізнатися, що сталося з героями далі?-

— Від чого автор застерігає читачів?

7) Гра „Віднімай та додавай, нове слово укладай”.

ЗЛЮ + О + ДІ - Ю + ЙКА= ... (Злодійка).

Д___ + К___ + Ч = ___ У ___ А ... (Дукач).

КР + ЛУ - Р + НОК = ... (Клунок).

СІК - ІК + ЕЛЬ + ЧАС - С + НИ = ... (Сельчани).

Ф + ТОР - Т + Т + ЖНЕЦЬ - ЖН - Ь + Я = ... (Фортеця).

— З усіма відгаданими словами ви зустрінетесь, коли будете читати другу дію п’єси Н. Шейко-Медведєвої „Лисиця, що впала з неба”.

— Прочитайте тлумачення слова дукач у підручнику.

4. Фізкультхвилинка

5. Опрацювання другої дії п'єси Н. Шейко-Медведєвої „Лисиця, що впала з неба”

1) Словникова робота.

Читання слів в парі „луною”

Дрижить

ополонка

наставляє

шановні

паморозь

натомість

укинути

злодійка

замислила

фортеця

сельчани

позбутися

завивши

пропонує

побачивши

— Прочитайте кожний стовпчик слів на одному диханні. Який з них читати було легше? Чому?

— Які слова вам незрозумілі? (Кілька учнів шукають і зачитують пояснення цих слів у тлумачному словнику.)

— Доберіть синоніми до слів замислила (задумала), натомість (замість), злодійка (крадійка).

2) Гра „Рибки”.

Самостійне мовчазне читання другої дії п’єси учнями.

3) Перевірка сприймання.

— Де відбуваються події другої дії?

— Скільки у ній дійових осіб? Хто вони?

— Чи з’явилися нові дійові особи?

4) Аналіз змісту другої дії п'єси. Вибіркове читання.

— Якої пори року відбувається друга дія казки? Чому ви вважаєте саме так? Доведіть свою думку словами тексту.

— Що вчиняла Лисиця? Як вона ставилася до Вовка?

— Хто допомагав Лисиці в її злочинах?

— Чому вона вирішила позбутися Вовка?

— Як вона хотіла це здійснити?

— Чому Ворона допомагала Вовкові? Поясніть вислів „чорна справа”.

— Як усі разом перехитрили Лисицю?

— Від чого автор застерігає читачів? Що засуджує?

6. Спостереження за мовою дійових осіб. Підготовка до інсценізації п'єси

— Хто з дійових осіб не має слів?

— Хто має дуже мало реплік?

— Розкажіть, які дії повинен виконати кожен із них.

— Які зміни настрою слід передати словами Вовка?

— З якою інтонацією потрібно читати слова Сірка, Ворони, Лисиці, Зайця?

7. Інсценізація п'єси

Учні у групах обирають уривок казки для інсценізації (той, що найбільше сподобався). Читають, передаючи характер, настрій дійових осіб за допомогою голосу, міміки, жестів.

8. Гра „Голосування ногами”

Діти встають у дві шеренги: права шеренга — „я вважаю, що твердження правильне”; ліва шеренга — „я вважаю, що твердження неправильне”.

— Я читатиму речення, деколи навмисне замінюючи слово чи вираз, а ви швидко шукаєте його в тексті. Якщо речення правильне, то тупає ногами права шеренга. Якщо речення неправильне — тупає ногами ліва шеренга та зачитує правильну відповідь.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Хто автор прочитаної п’єси-казки?

— Хто головний герой твору?

— Яким є ваше ставлення до нього?

— Чия поведінка видалася вам несподіваною? Чому?

— Учинки кого із персонажів ви засуджуєте, а кого — схвалюєте? Чому?

— Яку роль хотіли б зіграти у п’єсі? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати інсценізацію уривка із п’єси (с. 123-133).