Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

ПЕРЕДМОВА

Пропонований посібник призначений для вчителя української літератури, який працюватиме у 5 класі за програмою, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р., Закону України «Про загальну освіту». Він містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розгорнуті конспекти уроків.

Усі конспекти уроків детальні, структуровані, у кожному з них визначені тип уроку та засоби навчання. Подано необхідний матеріал про авторів, твори яких раніше не вивчалися у 5 класі.

Навчальну, виховну та розвивальну мету запропоновано реалізувати через інноваційні форми і методи навчання.

Для здійснення контролю навчальних досягнень дібрано тестові завдання, відповіді на запитання, творчі завдання тощо.

Повні й правильні відповіді на запитання і завдання тестів кожного рівня складності слід оцінювати трьома балами.

Оскільки п’ятикласники вивчатимуть українську літературу за одним з підручників різних авторів, то вчитель індивідуально добиратиме відповідний матеріал та домашнє завдання. З метою творчого підходу вчителя до структури уроків, унесення доповнень чи змін у їх зміст та побудову додано спеціальні рядки для індивідуальних записів. Це дасть можливість підвищити результативність роботи, зробити процес підготовки словесника до уроку цілеспрямованим та креативним.

Завдання вчителя, що викладатиме українську літературу в 5 класі, — зацікавити дитину українською книжкою, формувати інтерес до усвідомлення морально-етичних, світоглядних, національних цінностей, естетичного відчуття образного слова. Сподіваємося, що пропонований посібник допоможе досягати цієї мети.