Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Повторення та узагальнення вивченого за рік

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнавати, любов до рідного слова, активізувати читацькі інтереси учнів.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Форма проведення уроку: урок-змагання «Літературний вернісаж».

Засоби навчання: проектор, картки із завданнями, грамоти, «чарівна скринька». «дерево знань».

Випереджувальне завдання: учнів класу попередньо об’єднано у три команди, вибрано двох учнів на роль ведучих і трьох — у журі. Кожна команда мала підготувати рекламу твору з української літератури за п’ятий клас, який найбільше сподобався, дібрати прислів’я та крилаті вислови про роль книжки в житті людини, повторити вивчене з теорії літератури. Крім цього, за кілька уроків перед закінченням навчання школярі за допомогою анкетування визначають найстаранніших учнів у різних номінаціях.

Епіграф до уроку:

Книги — морська глибина!

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

І. Франко

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.
II. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Мотивація уміння.

Слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми підсумуємо все, що вивчили протягом навчального року з української літератури. Звісно, ми не зможемо заново обговорити опрацьовані твори чи пригадати біографічні відомості письменників. Однак спробуємо відновити у своїй пам’яті те, що нам здалось найцікавішим та найзначнішим.

Зверніть увагу на епіграф уроку. Мабуть, ці слова багатьом з вас відомі. Як ви розумієте їх зміст? (Діти висловлюють свої міркування).

Як у морських глибинах народжуються надзвичайної краси перли, так і у глибинах книги народжуються мудрість, добро, краса. Тільки вмілий ловець може дістати з глибин морських перлину, а зрозуміти повчальний зміст книги спроможний лише підготовлений, старанний, уважний читач. Переконана, що ви всі схожі на отих умілих ловців, і тому бажаю сьогодні всім:

Складайте, пробуйте, творіть!

Розум, фантазію проявіть.

Активними та уважними будьте

І про кмітливість не забудьте!


III. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння ними відповідної системи знань.

Літературний вернісаж

Розминка.

Члени команд по черзі читають підготовлені заздалегідь прислів’я, вислови про книгу. За кожну правильну відповідь — 1 бал.

Орієнтовний матеріал

З народної творчості

✵ Хочеш пізнати світ — читай книжки.

✵ Мудра книжка — безцінний скарб.

✵ Книга — джерело знань.

✵ Книга — найкращий порадник.

✵ Книга вчить, як на світі жить.

✵ Хто багато читає, той багато знає.

✵ Гарна, мудра книга — як вірний друг.

✵ Книга — найкращий подарунок.

✵ Золото добувають із землі, а знання — із книг.

✵ Хочеш багато знати — читай книжки.

✵ Хто багато читає, той горе забуває.

✵ Книжка — найдивовижніший винахід людства.

✵ Замолоду даремно час не гай, а книжки читай.

✵ Хто багато читає, той швидко на ноги стає.

✵ Як хочеш багато знати, потрібно книжки читати.

✵ Не на користь книжку читати, коли вершки лише хапати.

✵ «Люди перестають мислити, коли перестають читати». (Д. Дідро)

✵ «Серед книг, як і серед людей, можна потрапити в гарну і погану компанію». (К. Гельвецій)

✵ «Читаючи вперше гарну книгу, ми переживаємо ті ж почуття, що й від знайомства з новим другом. Знову прочитати вже прочитану книгу значить знову побачити старого друга». (Вольтер)

✵ «Сучасна людина стоїть перед Гімалаями бібліотек в особі золотошукача, якій потрібно відшукати крупинки золота в масі піску». (С. Вавилов)

✵ «Найкращі з книг — ті, які дають більш за все поживи для роздумів, і при цьому на різні теми». (А. Франс)Конкурс «Домашнє завдання».

Презентація улюбленого твору. Оцінювання — від 5 до 10 балів.

«Відгадайко».

Відгадати назву твору і його автора за головними героями. Кожна правильна відповідь — 2 бали.

Орієнтовний матеріал

✵ Маруся, бідний та багатий брати, пан. (Народна казка «Мудра дівчина»..

✵ Сашко, Чепіжний, Галя Грушецька, Андрійко. (М. Вінграновський «Сіроманець»..

✵ Недороль Десятий, Недопопелюшка, Недорадник. (Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»..

✵ Олесь, учителька Матильда Петрівна, Федько Тойкало. (Гр. Тютюнник «Дивак»..

✵ Брати-підберезники, дядько Шпичак. (Є. Гуцало «Лось»..

✵ Мавпа Фрузя, Вовк, Ведмідь, Лис. (І. Франко «Фарбований Лис»..

✵ Силун, Карно. (Народний переказ «Як виникли Карпати»..

✵ Ху-Суковик, коза Лиска, діти. (В. Королів-Старий «Хуха-Моховинка).

✵ Плакота, Нудота, Вай-Вай, забіяки-сльозівці. (В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон»..

✵ Князь Ярослав Мудрий, воєводи, дід. (Олександр Олесь «Микита Кожум’яка»..

✵ Дурень, Обпивайло, Скороход. (Народна казка «Летючий корабель»..

Конкурс капітанів.

Дати визначення понять з теорії літератури. Кожна правильна відповідь — 1 бал. Учні підходять до «дерева знань». знімають аркуші у вигляді листочків, зі зворотного боку яких записано терміни з теорії літератури, і дають відповіді.

Орієнтовний матеріал

Міф — вигадана розповідь, що передає уявлення наших предків про всесвіт, природу, богів, демонів тощо.

Легенда — оповита казковістю і фантастичністю оповідь про якусь подію, особу, явище, походження назв, що сприймається як достовірна.

Казка — це твір, у якому розповідається про вигадані, фантастичні події.

Мова автора — частина художнього тексту, в якому автор сам описує різні події, картини природи, розповідає про вчинки персонажів, їхні настрої, почуття.

Акровірш — поетичний твір, у якому початкові літери кожного віршового рядка, прочитувані згори вниз, розкодовують слово чи фразу, присвячену певній особі або події.

Епітет — художнє означення, яке допомагає поетично, образно, художньо зобразити предмети.

Рима — співзвучне закінчення рядків.

Прислів’я — мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, повчальний висновок.

Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному (рідше кількох) епізодів з життя одного (іноді кількох) персонажів.

Літопис — історико-літературний твір у Русі, пізніше в Україні, Московщині та Білорусі, в якому оповідь велася за роками (хронологія).

Портрет — опис зовнішності персонажа

Загадка — короткий дотепний опис предмета, події, явища, які потрібно впізнати, відгадати.

Фізкультхвилинка.«Чарівна скринька».

Визначити, який художній засіб використано в цитаті з прозового чи поетичного твору.

Учасники команд по черзі витягують завдання зі скриньки і після короткого обговорення з командою називають художній засіб. Правильна відповідь — 1 бал.

Орієнтовний матеріал

✵ Лоскітливі мав він вуса,

І м’якенькі, наче пух (порівняння)

✵ «Махнула птиця крилом — закрила півсвіту чорним рядном». (метафора)

✵ Часом гнівом його серце

Наливалось, як огнем (порівняння)

✵ В день ясний горіло сонце,

Нерухомо вітер спав (персоніфікація)

✵ А найменший — щось страшне!

Вже з трьох літ боров мене!

… Раз колись коня мій син

Перекинув через тин (гіпербола)

✵ «Ріка зміяста з дном співучим». (епітет)

✵ «Ой за лісом, за пралісом золота діжа сходить». (метафора)

✵ «Щось мріє гай над річкою». (персоніфікація)

✵ «Мов орлів широкі крила, їхні весла лопотять». (порівняння)

✵ Погляньте: Змій зваливсь!

Це, мабуть, добре вшкварив!

Микита Змія взяв

Ще раз од землю вдарив (гіпербола)

✵ «Ген неба край, як золото». (порівняння)

✵ «Зеленіють кучеряві вільхи». (епітет)

Творча гра «Доміно».

Відновити строфу з перемішаних рядків поезій.

1. «Затихло все, тілько дівчата».

Поклала мати коло хати

«Маленьких діточок своїх».

Маленьких діточок своїх;

«Та соловейко не затих».

Сама заснула коло їх.

«Поклала мати коло хати».

Затихло все, тілько дівчата

«Сама заснула коло їх».

Та соловейко не затих.

2. «У синє море: покриває».

За сонцем хмаронька пливе,

«Червоні поли розстилає».

Червоні поли розстилає

«Рожевою пеленою…».

І сонце спатоньки зове

«І сонце спатоньки зове».

У синє море: покриває

«За сонцем хмаронька пливе».

Рожевою пеленою…

3. «Добридень тобі, Україно моя».

Струмок серед гаю, як стрічечка.

«Струмок серед гаю як стрічечка».

На квітці метелик, мов свічечка.

«Хвилюють, маюють, квітують поля».

Хвилюють, маюють, квітують поля —

«На квітці метелик мов свічечка».

Добридень тобі, Україно моя!

IV. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Учитель підсумовує, журі підраховує бали, команді переможців виставляють оцінки на один бал вищий за інші.

За результатами попереднього анкетування вчитель нагороджує грамотами учнів у різних номінаціях, наприклад: «Найкращий декламатор». «Найстаранніший учень». «Найактивніший учень». і т. ін.

Вправа «Незакінчене речення».

Продовжити речення:

— Сьогодні на уроці…

✵ мені сподобалося…

✵ мені не сподобалося…

✵ найцікавішим було…

— Завдяки урокам української літератури я…

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Перелік додаткової літератури для читання влітку.