Усі уроки української літератури в 5 класі - Г. В. Дідик 2008

Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури за рік
Рідна Україна. Світ природи

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Л. І. Денисюк

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями матеріал з теорії літератури; розвивати концентрацію уваги, логічне мислення, пам'ять, уміння раціонально розподіляти час на уроці; виховувати відповідальність за свої вчинки.

Тип уроку: нестандартний урок-гра «Літературний Олімп».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

Чіткий інструктаж учителя щодо проведення уроку. Учні об'єднуються у дві групи, рівноцінні за творчим, науковим та комунікативним потенціалом, які протягом уроку у формі змагання мають довести глибокі знання з теорії літератури за увесь курс 5 класу.

II. Гра «Літературний Олімп»

Етап перший «Розминка»

Одна група називає твір, інша — його автора.

Етап другий «Хто швидше закінчить речення»

1) Література — це ... (вид мистецтва).

2) Твори художньої літератури відображають світ у ... (художніх образах).

3) Вирізняють три роди літератури ... (лірика, епос, драма).

4) Люди, зображені у творах, називаються ... (дійовими особами, персонажами, героями).

5) Фольклор — це ... (усна народна творчість).

6) Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називається ... (казкою).

7) Прозова народна розповідь про якусь подію називається ... (переказом).

8) Прозова народна розповідь про якусь незвичайну фантастичну подію називається ... (легендою).

9) Вимовлення важливого слова в мовленнєвому такті з більшою силою голосу називається ... (логічний наголос).

10) Один із видів усної народної творчості, у якому в надзвичайно стислій формі викладається повчальна думка, називається ... (прислів’ям).

11) Образний вислів, який стисло і влучно визначає якесь поняття, називається ... (приказкою).

12) Невеликий за обсягом твір, в якому в прихованій формі описується задуманий предмет, який слід відгадати, називається ... (загадкою).

13) Швидкість виразного читання або мовлення називається ... (темпом).

14) Твір, створений автором, називається ... (авторським).

15) Існує дві форми мови — ... (прозова та віршована).

16) Висловлювання персонажів у художньому творі називається ... (мовою дійових осіб).

17) Засоби образності у художньому творі називаються ... (тропами).

18) Художній засіб, за допомогою якого один предмет зіставляються з іншим, чимось на нього схожим, називається ... (порівнянням).

19) Художнє означення називається ... (епітетом).

20) Художнє перенесення ознак з одного предмета на інший називається ... (метафорою).

21) «Оживлення природи» — це ... (персоніфікація).

22) Опис природи у художньому творі називається ... (пейзажем).

23) Опис зовнішності дійової особи в художньому творі називається ... (портрет).

Етап третій «Інтелектуальний футбол»

Умови гри: кожна група ділиться на дві частини — «захисників» та «нападаючих». Нападаючий повинен кидати м’яч-запитання конкретному захисникові з протилежної команди. За умови, якщо захисник не може відповісти, він має право передати м'яч воротареві (як правило, у ролі воротаря виступає лідер команди). Якщо і воротар не в змозі відповісти, команді зараховується гол. Питання мають поглибити знання, продемонстровані на попередньому турі гри. Наприклад: «Чим відрізняється казка від легенди чи переказу?»

Етап четвертий «Доведи свої знання»

Зробити аналіз художнього твору за схемою:

1. Рід літератури, до якого належить твір.

2. Жанр (вид) твору.

3. Тема твору.

4. Ідея твору.

5. Художні засоби у творі.

Назви творів обираються учнями жеребкуванням зі скриньки. Етап п’ятий «Конкурс капітанів команд»

Імпровізована усна розповідь на тему «Мій улюблений твір».

III. Підсумок гри, оцінювання роботи учнів на уроці

IV. Домашнє завдання

Написати твір на тему: «Мої улюблені герої літературних творів»