Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 6 клас - Розробки уроків - Р. Орищин - 2017 рік

Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Іван Підкова. Зміст твору, історична основа

Мета: ознайомити учнів зі змістом поеми «Іван Підкова», розкрити історичну основу твору, розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз твору, пояснити особливості вживання художніх засобів для розкриття змісту поеми; розвивати пам’ять, мовлення, логічне мислення учнів, удосконалювати навички виразного осмисленого читання; виховувати почуття патріотизму, повагу до історичного минулого українського народу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, портрети Т. Шевченка та І. Підкови, проектор, тестові завдання.

Випереджувальне завдання: чотири учні, об’єднані у творчу групу «Історики», готують доповідь про виникнення козаків і Запорізьку Січ.

Епіграф до уроку:

Дзвін табель, пісні, походи,

Воля соколина, тихі зорі, ясні води —

Моя Україна.

Володимир Сосюра

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.II. Актуалізація і корекція опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.Виконання тестових завдань.

1. Т. Г. Шевченко народився

А 9 березня 1814 року

Б 8 березня 1813 року

В 5 березня 1810 року

Г 14 березня 1818 року

2. Т. Г. Шевченко народився в

А с. Кирилівка Черкаської області

Б с. Арсенівка Кіровоградської області

В с. Моринці Черкаської області

Г с. Пушкарне Сумської області

3. Скільки років було Т. Шевченку, коли він став козачком?

А 15 років

Б 16 років

В 14 років

Г 20 років

4. Портрет якого письменника було розіграно в лотереї для викупу Т. Шевченка?

А І. Котляревського

Б В. Жуковського

В Є. Гребінки

Г М. Гоголя

5. Скільки років було Тарасові, коли він приїхав до Петербурга?

А 17 років

Б 18 років

В 20 років

Г 14 років

6. У Петербурзі Т. Шевченко спочатку познайомився з

А Гребінкою

Б Сошенком

В Брюлловим

Г Жуковським

7. Назва першої збірки поезій Т. Шевченка

А «Думка»

Б «Кобзар»

В «Тарасова ніч»

Г «Садок вишневий коло хати»

8. Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва

А 25 квітня 1838 року

Б 26 квітня 1839 року

В 22 квітня 1838 року

Г 30 квітня 1840 року

9. У якому місті було спочатку поховано Т. Шевченка?

А Вільно

Б Петербург

В Київ

Г Москва

10. Роки заслання поета

А 1843-1853 рр.

Б 1844-1854 рр.

В 1845-1855 рр.

Г 1847-1857 рр.

11. Т. Шевченко помер

А 9 березня 1860 року

Б 11 березня 1862 року

В 10 березня 1861 року

Г 14 березня 1864 року

12. Де Т. Шевченко написав вірш «Думка» ?

А Петербург

Б Київ

В с. Кирилівка

Г с. Моринці

Бесіда за питаннями.

— Яка тема поезії «Думка» ? (Туга козака за рідним краєм, ненькою, молодою дівчиною під час перебування за межами батьківщини).

— Чому козак засумував, коли побачив у небі ключі журавлів? (Згадав рідний край).

— Коли людина найбільше сумує за рідним краєм? (Коли вона перебуває за межами своєї країни).

— Як ми називаємо людей, котрі люблять свою вітчизну? (Патріоти).

Словникова робота.

Патріот — людина, яка любить свою батьківщину, йде на подвиг за неї, віддана своєму народові, його найкращим традиціям.

Патріотизм — любов до батьківщини, свого народу, відповідальність за долю вітчизни, готовність служити її інтересам.

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація уміння.IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Розповідь учителя.

Україна пишається патріотами, тими людьми, які боронили нашу землю від ворогів, жертвуючи собою заради щастя майбутніх поколінь. Багато славних сторінок має історія нашої батьківщини.

На Україну неодноразово нападали різні вороги: турки, татари.

Зажурилась Україна, бо нічим прожити,

Гей, витоптала орда кіньми маленькії діти.

Ой маленьких витоптали, великих забрали,

Назад руки постягали, під пана погнали.

Так співається в українській пісні про велике лихоліття народу, про страхітні напади татар і турків на Україну в XVI столітті. В одному тільки 1537 році лише на Волині було забрано в полон понад 45 тисяч селян. І першим бастіоном, який прийняв на себе найміцніші удари хижих орд, була Запорізька Січ. Відважні козаки-запорожці мужньо захищали рідний край.

Повідомлення творчої групи «Історики» про козаків і Запорізьку Січ.

Орієнтовний матеріал.

1-й учень. Надзвичайно важким було життя селян-кріпаків в Україні. І багато чоловіків втікало від кріпацтва на вільні землі, де не було панів. Тих людей називали козаками, що в перекладі з тюркської мови означає «сторож, вартовий, представник військового стану».

Там вони зводили будинки, займались хліборобством. І згодом стали основними захисниками України від нападу турків і татар. Через деякий час за порогами Дніпра утворилася Запорізька Січ — головна військова база козаків.

2-й учень. Першою відомою Січчю вважалася фортеця, яку збудував у 1556 році на острові Мала Хортиця український православний князь Дмитро Вишневецький. Кошовому отаману належала вища військово-адміністративна влада на Січі.

3-й учень. Кожен козак-запорожець приписувався до куреня — господарської одиниці на Січі. Куренів було 38. Січ являла собою фортецю. Великого значення надавали козаки місцю розташування Січі. Найчастіше то був річковий острів. Ворогам було важко знайти Січ в очеретяних хащах, густо помережаних численними ходами.

4-й учень. Козаком міг стати будь-хто, але за неодмінної умови — визнання православ’я чи добровільного навернення до нього. З моменту прийняття до козацького товариства кожен змушений був дотримуватися усталених звичаїв і традицій. Серед них головний — закон козацького побратимства. Козацька взаємодопомога і щирість підтверджувалися звертаннями, що були традиційними: пане- брате, пани-товариші тощо. Найтяжчою була кара за злочин, заподіяний членам товариства.

Розповідь учителя.

Україна здавна була уособленням волі. Кріпаки XIX століття ще пам’ятали про те, що їхні предки були козаками, які не визнавали над собою жодної влади, нав’язаної силоміць.

Шевченко, якому боляче було дивитись на своїх земляків, що гнулися в панському ярмі, намагається збудити свідомість українців і звертає свій погляд до тих часів, коли

… запорожці вміли панувати.

Панували, добували

І славу, і волю.

На жаль, тепер єдиною згадкою про ці події є тільки високі могили, у яких спочивають козацькі тіла. Можливо, одна з них і належить козацькому кошовому отаманові Івану Підкові.

Іван Підкова — історична особа. Він за походженням молдаванин. Справжнє його прізвище — Вода. А прізвисько Підкова він дістав через те, що, розважаючись, полюбляв розгинати і згинати підкову. Коли він прибув на Січ, невідомо. Після смерті кошового отамана Богдана Ружинського Івана Підкову було обрано його наступником.

Поголос про нього, одного з найталановитіших полководців, досяг Молдови, і частина бояр та простого люду покладали на нього надію як на рятівника від турецької неволі.

Іван Підкова був двоюрідним братом тогочасного правителя Молдови. Боронив від турків не тільки Україну, але намагався визволити від турецьких ворогів і Молдову. Його підступно зрадив польський король Стефан Баторій.

Іван Підкова хотів укласти союз із Польщею для боротьби проти Туреччини. Але польський король побоявся виступити проти Туреччини, оскільки на той час уже брав участь у Лівонській війні, воюючи, зокрема, з Московським царством. Він не хотів одночасно боротися проти двох країн.

Туреччина вимагала від Стефана Баторія знищити Івана Підкову. Якщо Баторій не виконає цього наказу, то Туреччина оголосить Польщі війну. І королеві не залишилося нічого іншого, як заарештувати козака й віддати до рук ката. 1578 року на міській площі Львова Івана Підкову було страчено.

Про славного лицаря Івана Підкову Тарас Шевченко 1839 року в Санкт-Петербурзі написав однойменну поему. Твір вміщений у першому виданні «Кобзаря» (1840 р.).

Читання поеми «Іван Підкова».

Словникова робота.

Китайка — різновид тканини.

Лиман — так називають озеро на півдні України.

Байдак — великий човен; козацька назва — чайка.

Чайка — легкий човен, видовбаний зі стовбурів столітніх лип, завдовжки більше двадцяти і завширшки близько чотирьох метрів. Чайка вміщала 50-70 запорожців, 4-5 малих гармат, а ще запас куль, пороху, харчів та води.

Рибачка — птах, який живиться рибою.

Синоп — турецьке місто на південному березі Чорного моря.

Бесіда за текстом.

— Про яку бувальщину згадується у творі?

— Як поставились козаки до морської негоди?

— Куди хочуть пливти козаки?

Фізкультхвилинка.Робота в групах.

I група

— Складіть план до першої частини поеми «Іван Підкова».

Орієнтовний план

1. В Україні ревіли гармати.

2. Запорожці здобували волю.

3. Усе минулося.

4. Могили у степу.

5. Свідок з вітром розмовляє.

6. В Україні лихо танцювало.

7. Було колись добре в Україні жити.

II група

— Складіть план до другої частини поеми «Іван Підкова».

Орієнтовний план

1. Негода на морі.

2. Вийшли запорожці в море.

3. Козаки співають.

4. Отаман на байдаках.

5. Козаки вирушили до Царграда.

Гра «Шукачі скарбів».

— Випишіть художні засоби, використані в поемі.

(Епітети: козацькеє тіло, синє море, біле тіло, високі могили.

Метафори: ревіли гармати, могили говорять про волю, лихо танцювало, журба кружала, серце спочило, серце мліє.

Звертання: ануте, хлоп’ята; грай же, море; добре, батьку отамане.

Порівняння: могили чорніють, як гори; хвилі, як гори).

Теоретичний практикум «Юні дослідники». Робота в групах.

І група визначає тему поеми, а II група — ідею.

Матеріал для вчителя.

Тема — це те, що зображується у творі, про що він написаний.

Ідея — це та основна думка про зображені у творі життєві явища, висвітленню яких підпорядковано всі картини й образи.

(Тема поеми «Іван Підкова» : зображення спогадів про героїчне минуле рідного краю, коли козаки на чолі з отаманом Іваном Підковою боролися проти турецьких загарбників.

Ідея поеми «Іван Підкова» : возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їхньої сили волі, братерської дружби).

V. Узагальнення і систематизація знань.

Фронтальне опитування.

1. Про які часи йдеться в поемі «Іван Підкова» ? 2. Коли була написана поема? 3. Чому поет звергається до подій минулого? 4. Хто такий Іван Підкова? 5. Які художні засоби використано у творі? 6. Зі скількох частин складається поема?

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

1. Ми повинні знати минуле свого народу для того, щоб… 2. Кожна людина має бути патріотом, тому що… 3. Прочитавши поему «Іван Підкова», я зрозумів(-ла), що козаки були…

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Обов’язкове: прочитати поему Тараса Шевченка «Іван Підкова».

— За бажанням: намалювати ілюстрації до поеми Тараса Шевченка «Іван Підкова»; підготуватися до характеристики героїв твору.

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.